Torvalds, Katainen ja Pekkarinen: Taksonomia vesittämässä EU:n ilmastotavoitteet

Renew Europe ryhmän suomalaisten europarlamentaarikkojen Nils Torvaldsin (RKP), Elsi Kataisen (kesk.) ja Mauri Pekkarisen (kesk.) mukaan EU:n komission ehdottama delegoitu säädösluonnos taksonomiasta eli kestävän rahoituksen kriteereistä on vesittämässä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

– Säädösluonnos ei edistä hiilestä irtautumista ja johtaisi Green Dealin tavoitteiden heikentymiseen, kun ympäristö- ja ilmastomyönteisiin liiketoimintamuotojen rahoitusedellytykset vaikeutuisivat, EU-komission julkiseen konsultaatioon osallistuneet suomalaiseuroparlamentaarikot linjaavat.

Meppien mukaan säädösluonnos ei ole linjassa EU-lainsäädännön kanssa, ja aiheuttaa hallaa erityisesti maa- ja metsätaloudelle ja energiasektorille, mitkä ovat ratkaisevia toimialoja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.  

Luonnos kiistää sen tosiasian, että metsätalous on kestävää ja puun käyttö biotaloudessa ratkaisu ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kestävää metsänhoitoa ei voida lähteä uudelleen määrittelemään, sillä metsät kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan. Kriteerit eivät ole linjassa EU:n perussopimuksen kanssa, jonka mukaan ruoantuotanto on turvattava koko EU:n alueella, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen kirjoittaa vastauksessaan komission julkiseen kuulemiseen.

– Bioenergian tuotannolla ja sen käytöllä liikenteessä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Delegoidun säädöksen on oltava yhdenmukainen uusiutuvan energian direktiivin kanssa, joka sisältää kestävyyskriteerit biopolttoaineille, bionesteille ja biomassapolttoaineille, teollisuusvaliokunnassa vaikuttava Mauri Pekkarinen kuvaa vastauksessaan komissiolle.

– Ehdotetut rahoituskriteerit asettavat kohtuuttomia ympäristövaatimuksia vesivoimalle ja ovat ristiriidassa vesipuitedirektiivin kanssa. Vesivoimalla voidaan tasapainottaa sekä kulutuksen että aurinko- ja tuulivoiman tuotannon vaihtelut ja varmistaa sähkönsyöttö kestävällä tavalla. Lähestymistavan pitäisi olla neutraali eri teknologioille ja herääkin kysymys, ylittääkö komissio toimivaltansa, kun esitys on ristiriidassa asetuksen pääperiaatteiden kanssa, ympäristövaliokunnan koordinaattorina ryhmässään toimiva Nils Torvalds kommentoi.

Katainen, Pekkarinen ja Torvalds ovat osallistuneet tänään umpeutuvaan komission julkiseen kuulemiseen sekä kirjelmöineet säädösluonnoksen epäkohdista EU:n rahoitus- ja talousasioista vastaaville komissaareille Valdis Dombrovskikselle ja Mairead McGuinnessille.

Julkisen kuulemisen jälkeen EU:n komissiolla on noin kuukausi aikaa päivittää säädösluonnos, jonka jälkeen se tulee lainsäätäjien eli EU-parlamentin ja EU:n neuvoston käsittelyyn.

 

Europarlamentaarikkojen vastaukset ovat luettavissa seuraavasti:

Elsi Katainen

Nils Torvalds

Mauri Pekkarinen

 

EU-komission sivut kestävistä investoinneista ja taksonomiasta luettavissa täältä.

Thomas Blomqvist: Myös pitopalvelua harjoittavat maatalousyrittäjät voivat saada laajennettua koronatukea

Valtioneuvosto päätti tänään muuttaa asetusta koskien maaseudun yritysten väliaikaista tukea. Tämä koskee yrityksiä, jotka harjoittavat maatilakytkentäistä yritystoimintaa kuten esimerkiksi pitopalvelua ja jotka ovat kärsineet koronakriisistä. Asetus on voimassa vuoden 2021 kesäkuun loppuun.

Lue edellinen artikkeli

RKP Satakunta on nimennyt kolme ensimmäistä ehdokasta

Satakunnan Ruotsalainen kansanpuolue on nimennyt ensimmäiset kolme ehdokastaan. Paikallisosaston puheenjohtaja Juhani Järvinen, Nakkilasta, Ida Thomsen, Porista sekä Tomas Lundström Karviasta. Puolueella ei ole koskaan aikaisemmin ollut ehdokkaita Karvialla tai Nakkilassa. Porissa puolueella on ollut viimeksi kuntavaaliehdokas vuoden 1988 kuntavaaleissa.

Lue seuraava artikkeli