Wickström: Aikalisä Länsi-Uudenmaan kuljetuspalvelujen valmistelussa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli eilisessä kokouksessaan kiistanalaista kuljetuspalvelua. Hallitus päätti, että Espoon kaupungin kuljetuspalveluun tehdään vain välttämättömät väliaikaiset ratkaisut, jotta toiminta voidaan turvata, kunnes uusi malli saadaan käyttöön koko alueella. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström, joka on hallituksen toinen varapuheenjohtaja, on tyytyväinen päätökseen.

– Otamme aikalisän alueen kokonaisratkaisun valmistelussa. Nyt vain se, mitä Espoon kuljetuspalveluille on tehtävä, tehdään markkinaoikeuden aiemman päätöksen mukaisesti. Käytännössä kuljetuskeskus on hankittava uudelleen. Hallitus haluaa raportteja palvelun toimivuudesta, Wickström sanoo.

– Tämä on siis väliaikainen ratkaisu, kunnes saamme alueelle kokonaisratkaisun. Tavoitteena on, että keväällä 2023 teemme päätöksen ratkaisusta kuultuamme vaikuttajia ja kuluttajia. Myös alueelliset erot on otettava huomioon. Meidän on käytävä todellista vuoropuhelua kuluttajien ja taksiyritysten kanssa, Wickström sanoo.

Suuria muutoksia ei siis ole tulossa. Hallituksella on tästä asiasta iltakoulu jo tänä syksynä. Wickström uskoo, että asiassa on hyvä ottaa aikalisä. Hänen mukaansa olisi ollut väärin keksiä alueelle nopeaa ratkaisua.

– Toivon myös, että Espoon olemassa olevaa mallia ei oteta käyttöön koko alueella, koska se ei ole toiminut. Alueemme koostuu suurista kaupungeista, maaseudusta ja saaristosta. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee olla valmiita tekemään alueelle räätälöityjä ratkaisuja. On tärkeää, että tämä palvelu toimii ihmisläheisesti koska se on asukkaiden arkea ajatellen erittäin tärkeää, Wickström päättää.

Bergqvist: Seksuaalirikoslainsäädäntöön tarpeellinen kokonaisuudistus

Hallituspuolueiden lakivaliokuntavastaavat:Lakivaliokunta hyväksyi perjantaina 17. kesäkuuta rikoslain seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistusta koskevan mietinnön. Lakivaliokunta puoltaa rikoslain seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun uudistamista. Uudistuksessa seksuaalirikosten nimikkeet, soveltamisala ja rangaistukset uudistetaan vastaamaan paremmin nykykäsityksiä.

Lue edellinen artikkeli

Astrid Thors Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA hallituksen jäseneksi

Euroopan parlamentti nimitti keväällä Astrid Thorsin yhdeksi kahdesta edustajastaan ​​Parmassa toimivan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) hallitukseen. Hallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä erillisviraston budjetti ja työohjelmat sekä valvoa niiden toteutumista. Sääntömuutoksen myötä kaikilla jäsenmailla on nyt yksi edustaja EFSA:n hallituksessa, ja tämän lisäksi Euroopan parlamentilla on kaksi edustajaa. Hallituksessa on myös kansalaisyhteiskunnan edustaja.

Lue seuraava artikkeli