Wickström: Timeout i beredningen av färdtjänsten i västra Nyland

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade igår på sitt möte den omdiskuterade färdtjänsten. Styrelsen beslöt att för Esbo stads färdtjänst görs enbart nödvändiga tillfälliga lösningar så att verksamheten kan tryggas tills en ny modell kan tas i bruk för hela området. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som är styrelsens andra vice ordförande är nöjd med beslutet.

– Vi tar en timeout i beredningen av en helhetslösning för området. Nu görs enbart det som behövs göras för Esbo färdtjänsts del enlig marknadsdomstolens tidigare beslut. I praktiken måste färdcentralen upphandlas på nytt. Styrelsen vill ha rapporter om hur servicen fungerar, säger Wickström. 

– Det här är alltså en tillfällig lösning innan vi har en helhetslösning för området. Målsättningen är att vi ska under våren 2023 fatta beslut om en lösning efter att vi hört påverkningsorganen och konsumenterna. De regionala skillnaderna ska också beaktas. Vi måste föra en verklig dialog med konsumenterna och taxiföretagen, säger Wickström. 

Det sker alltså inte några större förändringar nu. Styrelsen har en aftonskola om det här ärendet redan i höst. Wickström anser att det är bra att man tar en timeout i ärendet. Det hade varit fel att ta fram en lösning i snabb takt för området, enligt honom. 

– Jag hoppas också att den modell som Esbo nu har haft inte ska tas i bruk i hela området då den inte fungerat. Vårt område består av större städer, landsbygd och skärgård. Det här kommer att betyda att vi måste vara redo att göra skräddarsydda lösningar inom området. Det är viktigt att den här tjänsten fungerar på ett människovärdigt sätt. eftersom den är väldigt viktig med tanke på invånarnas vardag, avslutar Wickström.

Bergqvist: Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen behövs

Regeringspartiernas ansvariga för lagutskottet: Lagutskottet godkände fredagen den 17 juni sitt betänkande om totalreformen av strafflagens bestämmelser om sexualbrott. Lagutskottet tillstyrker reformen av 20 kap i strafflagens bestämmelser om sexualbrott. Med reformen förnyas brottsrubriceringarna, tillämpningsområdet och straffen gällande sexualbrott för att bättre återspegla nuvarande uppfattningar.

Läs föregående artikel

Astrid Thors medlem i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA

Europaparlamentet utsåg i våras Astrid Thors till en av dess två representanter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet med säte i Parma. Styrelsens uppgift är bland annat att godkänna budgeten och arbetsprogrammen för myndigheten och att övervaka hur dessa förverkligas. Efter en ändring av reglerna för myndigheten har nu alla medlemsstater en representant, men dessutom har Europaparlamentet två representanter och i styrelsen ingår också representation för civilsamhället.

Läs följande artikel