SFP i Åbo: Skattehöjningar är inte rätt lösning för att råda bot på stadens ekonomi

Att höja skatterna är fel metod för att råda bot på stadens ökade utgifter, anser SFP:s fullmäktigegrupp i Åbo.

– Ökningen av driftutgifterna måste fås under kontroll och fås i balans med intäkterna, säger fullmäktigeledamot Ulla Achrén.

Med en fungerande driftsekonomi är stadens rörelseutrymme kring de nödvändiga investeringar som behövs för utveckling och tillväxt: byggande, kollektivtrafik och utbildning, till exempel, bättre dimensionerad, anser SFP:s fullmäktigegrupp.

Stadens åtgärdsförslag kring nästa års budget innehåller en del positiva förändringar, som till exempel strukturella åtgärder inom social- och hälsovårdssektorn samt en förbättrad servicehandledning inom småbarnsfostran. 

– Samtidigt innehåller programmet inget om det verkliga problemet på området: platsbristen i de offentliga daghemmen. Att fler svenskspråkiga barn tvingas utnyttja privat dagvård leder till att familjer behandlas olika beroende på hemspråket: privat dagvård kostar mer. Vi behöver fler svenskspråkiga dagisplatser och därmed möjligheter för svenskspråkiga familjer att välja offentlig småbarnspedagogik, säger fullmäktigeledamot Ida Schauman.

Diskussionen om en eventuell ökning av gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen kunde tjäna på att inkludera också alternativa åtgärder, som att se över upptagningsområdena och skolornas faktiska resursering.

– Diskussionen om gruppstorlekar saknar verklighetsförankring då vi pratar om medeltal och eventuella höjningar på 0,5 elever. Som med småbarnsfostran borde man våga diskutera hur vi kan erbjuda mer och bättre service med nuvarande medel, det kan göras om man det fins en vilja, anser gruppordförande Nicke Wulff.

Fullmäktigegruppen vill dessutom erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts oberoende av skolvägens längd, i linje med stadens mål att utöka användningen av kollektivtrafiken. Det nuvarande systemet är ojämlikt i det, att i synnerhet svenskspråkiga elever tvingas betala för skolskjuts på grund av skolornas placering. Enligt de rådande reglerna får eleverna skolskjuts för en över fem kilometer lång skolväg. Detta är tyvärr en förändring som väldigt få andra partier verkar visa förståelse för.

SFP:s fullmäktigegrupp motsätter sig åtgärdsprogrammets förslag på avgiftsbelagda motionsanläggningar för under 20-åringar.

– Det vore att sända fel signal, eftersom vi samtidigt vill sporra till motion. I synnerhet som kostnaderna skulle öka på ojämlikheten då möjligheterna till rörelse kopplas till barnens socioekonomiska ställning.

Enligt fullmäktigegruppen är åtgärdsprogrammets punkt om bildningsarbetet oklar.

– Ifall syftet är att slå samman finsk- och svenskspråkiga Arbis stöder vi inte förslaget. Åbobornas välfärd och välmående stöds bäst av kvalitativa aktiviteter på båda språken – såväl inom det livslånga lärandet som inom fritidsaktiviteterna.

Rehn-Kivi: Svenska dagen till ära – enhälligt betänkande för fulljour till Vasa centralsjukhus

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag enhälligt godkänt betänkandet för att Vasa centralsjukhus ska få omfattande dygnet runt jour. Förverkligandet av fulljouren för Vasa är med i regeringsprogrammet, men nu har frågan tagit ett konkret kliv framåt. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd och lättad över beslutet.

Läs föregående artikel

Bergqvist är fundersam över Traficoms postbeslut

Transport- och kommunikationsverket Traficoms utredning gällande Postis tänkta begränsning av postutdelningen i Åbolands skärgård publicerades idag. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som också är ordförande för Skärgårdsdelegationen och medlem i kommunikationsutskottet, har bekantat sig med Traficoms ställningstagande.

Läs följande artikel