Partifullmäktige

Partifullmäktiges ordförande: Eva Biaudet, Helsingfors (vald för 2023-2024)

Vice ordförande: Kristian Rehnström, Vanda (vald för 2023-2024)

Partiets ordförande och vice ordföranden är också enligt stadgarna medlemmar av partifullmäktige.

Partiets presidium 2024-2025
Partiordförande: Anders Adlercreutz
Partiets vice ordförande: Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Ramieza Mahdi

Partifullmäktige, valda för perioden 2023-2025

Ordinarie ledamöter Ersättare
Sarah Tiainen, Karleby Hans Snellman, Karleby
Niclas Sjöskog, Pedersöre Carita Vik-Hästbacka, Pedersöre
Steven Frostdahl, Nykarleby Sabina Forsbacka, Nykarleby
Christoffer Ingo, Korsholm Alice Lillas, Korsholm
Sofia Mitts-Björkblom, Korsnäs Camilla Ribacka, Korsnäs
Jan-Anders Lundenius, Kaskö Marjo Sjöblom, Kaskö
Eva Lillmangs, Kristinestad Tommy Englund, Kristinestad
Barbro Kloo, Vasa Kenth Nedergård, Korsholm
Anna Moberg-Jokinen, Hyvinge Heidi Seppälä, Vichtis
Sebastian Ekblom, Borgå Johan Söderberg, Borgå
Kristian Rehnström, Vanda Håkan Blomberg, Esbo
Pia Franzén, Raseborg Sirkkaliisa Cavonius, Raseborg
Fredrik Waselius, Grankulla Anna Aintila, Kyrkslätt
Karin Toyoda, Helsingfors Alexander Foy, Helsingfors
Joakim Horsma, Helsingfors Runa Ismark, Helsingfors
Niklas Rönnberg, Helsingfors Satu Roberg, Helsingfors
Gunilla Granberg, Pargas Christer Friis, Pargas
Mathias Mattsson, Åbo Johan Nyman, Åbo
Juhani Järvinen, Nakkila Vesa Länsman, Lappland
Ulrika Wallén, Tammerfors Pepina Malmberg, Kouvola
Emilie Jäntti, Svensk Ungdom Ida Flemmich, Svensk Ungdom
Mi Adolfsson, Svensk Ungdom Axel Rantanen, Svensk Ungdom
Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet Viviann Westermark, Svenska Kvinnoförbundet

Partifullmäktige, valda för perioden 2024-2026

Ordinarie ledamöter Ersättare
Annica Haldin, Jakobstad Marcus Suojoki, Jakobstad
Jessica Påvall, Larsmo Jan Ray, Larsmo
Leena Nikkari-Östman, Vörå Jens Antus, Vörå
Carola Bengs-Lattunen, Malax Tage Svahn, Malax
Lars Rosenblad, Vasa Ulla Granfors, Vasa
Johanna Borg, Närpes Roberth Sjöström, Närpes
Helena Broända, Kronoby Peter Svartsjö, Kronoby
Rasmus Lundén, Esbo Carola Bäckström, Vanda
Anders Walls, Raseborg Ragna-Lise Karlsson, Raseborg
Stephan Horn, Hangö Jari Alopaeus, Sjundeå
Sharie Sveholm, Lovisa Mikaela Fabritius, Mörskom
Clara Lindqvist, Sibbo Thomas Sundström, Sibbo
Eva Biaudet, Helsingfors Theo Herold, Helsingfors
Johanna Mantere, Helsingfors Christer Antell, Helsingfors
Ahmed Hassan, Helsingfors Alex Seitsamo, Helsingfors
Markus Blomquist, Åbo Sallianna Öztürk, Åbo
Henrik Solin, Lundo Robert Paul, Reso
Niklas Salminen, Kimitoön Roger Hakalax, Kimitoön
Ina Mickos, Svensk Ungdom Emmi Piippo, Svensk Ungdom
Simon Hellbom, Svensk Ungdom Anton Åkerman, Svensk Ungdom
Pia Sundell, Svenska kvinnoförbundet Ann-Christine Forsell, Svenska kvinnoförbundet
Anna-Karin Tötterman, Svenska Kvinnoförbundet Ann-Sofie Smeds-Nylund, Svenska Kvinnoförbundet
Björn Fant, Svenska seniorer Gunilla Jusslin, Svenska seniorer

 

Partifullmäktige består av totalt 50 ledamöter samt 46 ersättare enligt följande:
– partiordförande (1)
– partiets viceordförande (3)
– 46 ledamöter med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade medlemsföreningar, som erhållit förbundsstatus inom partiet. Medlemmarna jämte ersättarna är valda för två år så att hälften av ledamöterna med personliga ersättare årligen är i tur att avgå.

Partidagen väljer partifullmäktige och personliga ersättare för dem som är i tur att avgå.

Partifullmäktige utser inom sig ett presidium bestående av fullmäktigeordförande samt en (1) viceordförande för ett verksamhetsår.

Initiativ till partifullmäktige

Enligt stadgarna har partiets medlemsföreningar jämte deras medlemmar har rätt att inlämna initiativ till partifullmäktige. I SFP:s medlemstjänst finns det möjlighet att lämna in initiativ till partifullmäktige. Instruktioner för medlemstjänsten finns här: https://sfp.fi/medlemstjansten/ . I medlemstjänsten finns det under Materialbank och där ’Modelldokument, stadgar och riktlinjer’.
Alla medlemmar har möjlighet att logga in på medlemstjänsten så därmed finns formuläret där. Ifall du har frågor gällande saken så kan du kontakta politik@sfp.fi.