fbpx

Samkretsen

Adress:

Svenska folkpartiets Samkrets
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

 

Faktureringsadress:

Svenska folkpartiets Samkrets rf
PL 16112, 00021 LASKUTUS
003731665726@procountor.apix.fi

 

Elektronisk faktura:

EDI-kod/nätfakturaadress: 0037 3166 5726
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003723327487

Verksamhetsledare

Kia Sammalisto

Verksamhetsledare, Samkretsen (Uleåborg, Satakunta, Mellersta Finland, Savolax-Karelen, Kymmenedalen, Tavastland, Birkaland och Lappland)

040 550 4354
kia.sammalisto@sfp.fi

Kretstyrelsen 2023

Ordförande
Johan Bardy (Kotka)

Viceordförande
Pia Tyyskä (Lahtis)

Medlemmar
Markku Kanervisto (Multia)
Kirsti Kustula (Enare)
Juhani Järvinen (Nakkila)
Eva Åström (Uleåborg)
Tommy Häyrynen (Kuopio)

Veronica Helanen (Svensk Ungdom)

Ersättare
Första ersättare Petteri Kaleva (Tavastehus)
Andra ersättare Pepina Malmberg (Kouvola)
Svensk Ungdom ersättare Viljami Kaskiluoto

Partifullmäktigeledamöterna och lokalavdelningarnas ordföranden har närvaro- och yttranderätt.

Lokalavdelningar

Satakunta
Juhani Järvinen (ordförande)

Savolax-Karelen
Tommy Häyrynen (ordförande)

Jyväskylä
Sanna Honkonen (ordförande)

Kotka med omnejd
Johan Bardy (ordförande)

Norra Kymmenedalen
Pepina Malmberg (ordförande)

Tavastland – Häme
Pia Tyyskä (ordförande)

Pyttis
Rune Drockila (ordförande)

Tammerfors
Rikard Bjurström (ordförande)

Uleåborg med omnejd
Tanja Nyman (ordförande)

RKP Saame
Kirsti Kustula (ordförande)

Relaterade artiklar

Wilhelm von Nandelstadh står till förfogande som SFP:s vice ordförande

22.04.2024

Företagaren Wilhelm von Nandelstadh, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem i Sastamala, ställer sig till förfogande som SFP:s vice ordförande vid partidagen i juni.

SFP:s Samkrets presidium fortsätter leda kretsen

20.04.2024

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 20.4.2024 i Tammerfors. Under kretsmötet valdes presidium och styrelse för verksamhetsåret 2024–2025. Johan Bardy (Sydöstra Finland) omvaldes till kretsordförande och Pia Tyyskä (Tavastland) fortsätter som kretsens vice ordförande.

Stadsfullmäktigeledamot och företagaren Wilhelm von Nandelstadh ställer upp i EU-valet

15.02.2024

Wilhelm von Nandelstadh kandiderar i Europaparlamentsvalet 9.6.2024.

Eva Biaudet: “Det är mycket sorgligt att ett så litet folks rättigheter tycks vara så svåra för den stora majoriteten”

23.01.2024

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i sametingslagen. Lagförslaget ska främja tillgodoseendet av samernas självbestämmanderätt samt att förbättra verksamhetsförutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi samt för sametinget.

RKP Saame firades i Enare

29.11.2023

SFP firade i Enare under måndagen 27.11 lanseringen av den officiellt nyregistrerade lokalavdelningen RKP Saame. På plats vid festligheterna var SFP:s partiordförande, undervisningminister Anna-Maja Henriksson, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, SFP:s vice ordförande, idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvistsamt SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds.

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte

22.04.2023

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 22.4.2023 i Helsingfors. Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy (Sydöstra Finland) till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Pia Tyyskä (Tavastland) återvaldes till vice ordförande. Tyyskä har fungerat som vice ordförande sedan april 2021.

Språköarna planterar Svenskfinland på finskspråkiga orter

24.12.2022

I Finland har vem som helst rätt att välja utbildning på valfritt nationalspråk, finska eller svenska. Språköarna spelar en viktig roll i att trygga den här rättigheten – och jobbet de utför ger många ringar på vattnet, menar Karin Ihalainen. Ihalainen, som är tjänstledig från sitt rektorsjobb på Svenska skolan i Lahtis, är projektledare för Kommunförbundets tvååriga projekt Uppdrag språköar. Projektets mål är att ge språköarna en högre status och mera stöd.

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet

16.12.2022

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 15 december nominerades Veronica Helanen och Tanja Nyman från Uleåborgs valkrets och Sara Ikävalko från Tavastlands valkrets.

SFP i Egentliga Finland hade sitt sista fullmäktigemöte i välfärdsområdet för i år – Framåt tillsammans!

16.12.2022

På onsdag hade Egentliga Finlands välfärdsområdet sitt sista fullmäktigemöte för detta år. På mötet behandlades välfärdsområdets budget för nästa år och investeringsplanen för åren 2024-2027. Dessutom tillsattes tre nya sektioner: personalsektionen, sektionen för främjande av hälsa och välfärd och sektionen för organisering. Utöver dessa, tillsattes fyra nämnder: servicenämnden för ÅUCS/ sjukhustjänster, servicenämnden för social- och hälsovårdstjänster, räddningsnämnden och servicenämnden för tjänster för äldre.

Henriksson: Långsiktigt arbete behövs för samernas språkliga rättigheter

28.10.2022

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson understryker i samband med den samiska språkveckan vikten av långsiktigt arbete för samernas språkliga rättigheter.