fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Åboland rf.
PB 59873, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Kontaktchef

Cecilia Achrén

Kontaktchef, Egentliga Finland

cecilia.achren@sfp.fi

040-500 5548

Tf. verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

tf. verksamhetskoordinator i Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

+358 40 734 3865

SFP i Egentliga Finlands politiska program

Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

Vår region har en stark tillväxt i många sektorer. Den tillväxten har uppstått tack vare kunnig arbetskraft och innovationer.

Det behövs en dialog med näringslivet för att kunna reagera på arbetsmarknadens behov. Därför vill vi främja anordnandet av skräddarsydda utbildningar och utöka möjligheterna till att kunna specialisera sig och fördjupa sina kunskaper.

Åboland behöver en enhetlig utbildningsstig på svenska hela vägen från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, till andra stadiet och vidare till yrkeshögskola och universitet. Dagvård och skola ska finnas nära dig, i friska och ändamålsenliga lokaler. Sam­ arbete mellan olika aktörer stärker den svenskspråkiga utbildningen.

Invandrare och inflyttare är viktiga för regionen. Utbildning är en central del av integrationen och alla ska erbjudas möjligheten att integreras på svenska i Finland.

En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

Åbo flygfält, hamnarna och entimmeståget är nödvändiga för regionens livskraft och utveckling. Det behövs bättre, snabbare och säkrare vägförbindelser.

Riksvägarna och Skärgårdsvägen måste få en statushöjning.

Det behövs färjor och förbindelsebåtar som fungerar smidigt så att det går att leva, arbeta och studera på lika villkor i skärgården.

Fungerande och användarvänlig kollektivtrafik samt trygga cykelleder gör det lätt att klimatvänligt röra sig inom hela regionen.

Tillgången till snabba och fungerande nät måste i dag ses som en grundförutsättning. Möjligheterna fiber och 5G ger är många och därför vill vi arbeta för lösningar som gynnar stad, skärgård och landsbygd.

Hälsa och välmående, i livets alla skeden

Respekten för den enskilda människan är hörnstenen inom vård och omsorg. Om vi blir sjuka är vi i ett utsatt tillstånd, då ska en god och trygg vård finnas nära – på det egna modersmålet. Barn, unga och familjer ska få stöd i livets alla skeden och de äldre måste få leva livet, hela livet.

Den förebyggande vården ska vara högt prioriterad. Service­ strukturerna inom vårdens alla områden måste kontinuerligt ses över så att resurserna används modernt och effektivt.

Tröskeln för akutvård ska hållas låg, liksom tröskeln för att söka psykiatrisk vård. Servicesedlar och tvåspråkiga digitala lösningar ökar tillgängligheten och effektiviserar serviceproduktionen. Därutöver främjar de företagsamhet och förbättrar klienternas samt personalens valmöjligheter.

Social­ och hälsovårdsbranschen behöver göras mera attraktiv, bland annat med hjälp av rättvisa löner, större flexibilitet och möjlighet till karriärutveckling.

Ett miljö- och klimatvänligt Egentliga Finland

Egentliga Finland är en växande region där utvecklingsbehov vägs mot en miljökonsekvens. Vi har inte råd med lösningar som inte är miljövänliga – och miljövänliga lösningar ska också ge ekonomisk nytta.

Klimatförändringen är det största hotet mot vår miljö. Därför behöver vi ha klimatneutralitet som målsättning i all verksamhet genom att be­ gränsa utsläppen av växthusgaser och skapa kolsänkor. Det kunnande vi har i Åboregionen inom miljösektorn ska stärkas ytterligare.

All verksamhet ska beakta bevarandet av mångfalden i vår natur, vår skärgård och våra vattendrag. Vår natur och vårt hav är en del av oss och vi har ett ansvar för att kommande generationer också ska kunna njuta och präglas av dem.

Vi stödjer näringslivets utveckling

Åbo är näringslivets motor i Egentliga Finland, men det ska gå att bo, leva och arbeta i alla delar av regionen.

Regionen gynnas av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är i företa­gen som jobben skapas – därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Vi stödjer företagsamheten, både i städerna och i skärgården. Ett livskraftigt näringsliv med både små och stora företag är avgörande för städerna och de mindre orterna.

Vi stödjer framväxten av klimatmässigt hållbara företag som tar vara på innovations­ och utbildningskraften i regionen.

Företagsverksamhet med fokus på turism, jordbruk och fiskenäring har en avgörande roll för samhällsutvecklingen på de mindre orterna i regionen. Samtidigt ska de förbättrade möjligheterna till distansarbete och en fungerande infrastruktur göra det mer attraktivt att skapa sig ett hem på mindre orter.

 

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-5789098)

Vice ordförande:
Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman(at)abo.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Styrelsen: 
Lars Nyberg
Anne Eriksson
Leif Byman
Märta Marjamäki
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Joachim Hesthammer
Staffan Sundström
Roger Hakalax
Kenneth Jönsson
Nina Lindholm
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för SU i Åboland:
Matilda Holmström
matilda.holmstrom(at)su.fi
044-2579743
Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2017-2021:

Åbo:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Pargas:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kimitoön:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Niklas Guseff
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Janette Broberg

Relaterade artiklar

SFP i Åbo nominerade 11 kandidater

23.09.2020

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat 11 nya kandidater till kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Åbo är nu uppe i 24.

SFP i Åbo nominerade sina första kommunalvalskandidater

16.06.2020

Svenska folkpartiet i Åbo höll sitt vårmöte 16 juni 2020 där de första 13 kandidaterna nominerades inför kommunalvalet 2021. Vårmötet befullmäktigade styrelsen för SFP i Åbo att i fortsättningen nominera SFP:s kommunalvalskandidater.

SFP i S:t Karins ingick valförbund med Centern och KD

08.06.2020

S:t Karins Centern, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet har den 8 juni 2020 undertecknat ett valförbund inför kommande kommunalvalet 2021.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – målsättningen inför sommaren nådd

05.06.2020

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 4 juni 2020 nominerat ytterligare 4 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 26.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

14.05.2020

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 14 maj 2020 nominerat ytterligare 12 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 22.

Väståbolands kommunorganisation nominerade 10 kandidater

10.03.2020

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 9 mars 2020 nominerat de första 10 kandidaterna inför kommunalvalet 2021.

Vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets

08.01.2020

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets för tiden 15.2.2020-30.4.2021.

Koskinen ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

26.04.2019

Nuvarande kretsordförande Regina Koskinen ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Koskinen valdes enhälligt till kretsordförande på kretsmötet i fjol.

Calle Wikman kandiderar i riksdagsvalet

20.02.2019

Calle Wikman från Pargas, bosatt i Åbo, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Pargas 25.4 2018

25.04.2018

SFP i Egentliga Finlands kretsmöte har valt Regina Koskinen från Pargas till kretsordförande.

Regina Koskinen vill bli kretsordförande i Egentliga Finland

14.03.2018

Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas Regina Koskinen har meddelat att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finlands krets.

Winter ställer inte upp för omval

21.02.2018

SFP:s kretsordförande i Egentliga Finland Marko Winter meddelar att han inte ställer upp för återval.

SFP i Åbo valde ny styrelse

01.12.2017

Svenska folkpartiet i Åbo valde på torsdagen 30.11 ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Sjukvårdsdistriktets överläkare bör ha goda kunskaper i svenska

24.11.2017

För att säkerställa kvaliteten i den svenskspråkiga vården uppmanar SFP i Egentliga Finland sjukvårdsdistriktets fullmäktige att ta sitt ansvar och besluta att bibehålla språkkraven i enlighet med distriktets förvaltningsstadga.

Niklas Guseff blir SFP:s representant i sjukvårdsdistriktets styrelse

07.06.2017

SFP i Egentliga Finland har utsett partiets representanter i samkommunala organ.

SFP i Egentliga Finlands uttalande 22.5

22.05.2017

Kostnader för förbindelsebåtstrafiken bör även efter landskapsreformen tas ur statsbudgeten

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Åbo 22.4 2017

22.04.2017

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo. Under mötet diskuterade SFP regionens framtid och kretsmötet kände ett missnöje med regeringens politik som sätter käppar i hjulet för fortsatt utveckling. Kretsmötet ser det som beklagligt att utvecklingen i den region som enligt undersökningar har de bästa tillväxtutsikterna, nu försvåras av att resurserLäs mer »

Fin SFP-lista i Egentliga Finland

01.03.2017

SFP i Egentliga Finland går till val med 149 kandidater

Ulla Achrén ställer upp för Åbo

27.02.2017

Jag känner mig fortfarande taggad för min hemstad Åbo. Entusiasmen finns kvar och jag är redo att igen kasta mig in i politiken, säger förvaltningsdirektören vid Åbo Akademi Ulla Achrén om sitt beslut att ställa upp för SFP i vårens kommunalval.