fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 16112, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 003722900157
Operatör: Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

fredrik.jensen@sfp.fi

040 552 1140

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040 734 3865

Koordinator för välfärdsområdet

Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

jenny.sandberg@sfp.fi

040 650 8191

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Cecilia Achrén (cecilia.achren(at)gmail.com / 040 500 5548)

Viceordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Anna-Karin Tötterman
Rolf Möller
Cathina Wretdal-Lindström
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Ville Käldström
Marlena Laurén
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare Jannika Emaus
jannika.emaus(at)su.fi

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Åsa Gustafsson
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Fredrik Laurén
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Mathias Mattsson, mathias.mattsson92@gmail.com

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merjafredriksson@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Cecilia Achrén ger stafettpinnen vidare som kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

23.03.2023

Cecilia Achrén från Åbo har lett Egentliga Finlands krets sedan 2022 och ställer inte upp för omval till ordförandeposten.

Bergqvist: Nya lotsningslagen ger fortsatt dispens för mindre fartyg – men ministeriets kompetens oroar

22.02.2023

Det främsta syftet med den nya lotsningslagen är att förbättra sjösäkerheten. Tidigare har vissa fartyg på grund av sin storlek kunnat beviljas dispens, dvs. under vissa förutsättningar befriats från skyldigheten att anlita lots. Riksdagsledamot och kommunikationsutskottets medlem Sandra Bergqvist (SFP), som aktivt jobbat för att dispensförfarandet ska bibehållas, är nöjd över att förslaget fick brett understöd i riksdagens kommunikationsutskott.

SFP i Egentliga Finland lämnade in kandidatlistan inför riksdagsvalet 2023

21.02.2023

SFP i Egentliga Finland har på måndag eftermiddag den 20 februari lämnat in kandidatlistan inför riksdagsvalet. I Egentliga Finland går SFP till val med en full lista på 17 kandidater.

Invånarna ska garanteras delaktighet inom Varha!

15.02.2023

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde lämnade på onsdagens fullmäktigemöte 15.2 in en motion om bristfälliga möteshandlingar inom välfärdsområdet. För tillfället finns möteskallelse på svenska endast till tre möten på Varhas svenskspråkiga hemsidor, dessa är till ett fullmäktigemöte, ett styrelsemöte och Nationalspråksnämndens möte. Detta strider med förvaltningsstadgans § 121 där det står att “Kallelsen ska sändas minst fyra dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.”.

Bergqvist: Hobbyverksamheten för barn och unga måste stärkas ytterligare i nästa regeringsprogram

14.02.2023

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på tisdagen i en paneldiskussion om hobbyverksamhetens betydelse för barn och unga. Panelen ordnades av Finlands Scouter och Partioparlamentaarikot.

Bergqvist: Kriser kostar och nu behövs fokus på tillväxt

08.02.2023

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) att nu inte är tid för kortsiktiga lösningar utan det behövs en ansvarstagande politik där våra resurser används på bästa möjliga sätt.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist utsedd till representant i Södra Finlands delegation

01.02.2023

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist har utsetts till representant för Egentliga Finland till Södra Finlands delegation. Delegationen ska fungera som samarbets- och intressebevakningsorgan för landskapen i Södra Finland och representanterna för Egentliga Finland utsågs på landskapsstyrelsens möte på måndag

SFP i Egentliga Finlands kandidatnominering klar inför riksdagsvalet 2023

25.01.2023

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade en sista kandidat till riksdagsvalet på styrelsemötet den 25 januari. Kandidatnomineringen är därmed klar och SFP går till val med en full lista på 17 kandidater i Egentliga Finland.

Bergqvist: Förkorta vårdköerna genom mångsidiga servicesedlar!

25.01.2023

Hoiva&Terveys ordnade tillsammans med Finlands Företagare på onsdagen en valdebatt om offentliga och privata sektorns roll inom social- och hälsovården och hur vårdreformens mål nu i praktiken ska ros iland. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist poängterade behovet av mera samarbete mellan den offentliga och privata vården.

Bergqvist: Nationell arbetsgrupp stöder lokala åboländska projekt

24.01.2023

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HAMA) har under sin verksamhetsperiod riktat betydande stöd för utvecklingen av turism och kulturell verksamhet i glesbygdsområden. Bland de utvecklingsprojekt som vid senaste ansökningsperioder fått finansiering finns tre projekt från Egentliga Finland. Riksdagsledamot och medlem i HAMA-gruppen Sandra Bergqvist (SFP) ser positivt på dessa projekt.

Bergqvist: Vi behöver förändringar för att få fler företagsinvesteringar

18.01.2023

Amcham Finland och Business Finland arrangerade på onsdagen en valdebatt kring näringslivet i Finland där fokus låg på hur man kunde främja företagens möjligheter att investera och öka resurserna till forskning och utveckling. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist lyfte fram flera åtgärder för att göra Finland till ett ännu mer attraktivt land att investera i.

SFP i Egentliga Finland: NTM-centralen bör tänka om!

09.01.2023

SFP i Egentliga Finland ser att NTM-centralen bör tänka om i frågan om den virtuella vajerfärjan mellan Nagu och Korpo. Behörighetskraven för besättningen får inte sänkas! Kretsstyrelsen delar oron med Pargas fullmäktige och vår riksdagsledamot Sandra Bergqvist och anser att de nuvarande planerna riskerar trafiksäkerheten samt passagerarnas säkerhet.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

21.12.2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade två kandidater till riksdagsvalet på styrelsemötet den 21 december.

Bergqvist: Kompetenskravet på färjeförare måste granskas nu!

21.12.2022

Sänkta kompetenskrav på färjeförare på färjepasset Nagu-Korpo i den åboländska skärgården oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), medlem i riksdagens kommunikationsutskott. Bergqvist har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar hur trafiksäkerheten kommer att garanteras framöver.

Bergqvist: Gängkriminalitet är allvarligt och kräver olika former av åtgärder

19.12.2022

Riksdagen behandlade idag interpellationen som väckts mot regeringen om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det förebyggande arbetet och satsningar på en lyckad integration.

Bergqvist: Julklappspengar till vägar, broar, rondeller och skärgårdshavet!

13.12.2022

Idag blev det klart att det beviljas så kallade julklappspengar till flera olika vägförbättringsprojekt på Kimitoön och i Pargas. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket nöjd med förhandlingsresultatet.

Bergqvist: Jordbrukets lönsamhet måste förbättras

07.12.2022

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens plenum behandlade interpellationen om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska matproduktionen i framtiden.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

30.11.2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade fyra kandidater till riksdagsvalet på styrelsemötet den 30 november.

Mathias Mattsson vill bli ordförande för SFP i Åbo – ”Det ska vara meningsfullt och roligt att vara med i verksamheten”

25.11.2022

Mathias Mattsson, 30 år, ser Åbo som en ständigt växande stad med utvecklingsmöjligheter för att bli en ännu trivsammare plats att bo på, oberoende av livssituation eller ålder. Pargasbördige Mattsson har varit Åbobo i snart över 10 år och var uppställd som kandidat för SFP i Åbo i kommunalvalet 2021. Mattsson ser en enorm potential i staden och vill gärna se mera satsningar gällande företagsamhet samt unga vuxnas välmående. Riksdagsvalet närmar sig och där vill Mattsson vara med och dra sitt strå till stacken.

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo – vill i sitt ledarskap stärka SFP:s liberala högerpolitik

25.11.2022

Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för omval till SFP i Åbos ordförande. Tötterman har varit aktiv beslutsfattare i flera år och innehar för tillfället flertalet förtroendeuppdrag i SFP, Åbo stad och i Folktinget. Hon har fungerat som SFP i Åbos ordförande sedan 2020. Tötterman är politices licentiat från Åbo Akademi och för tillfället arbetar hon med utbildningspolitisk intressebevakning.