fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 59873, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

fredrik.jensen@sfp.fi

040 552 1140

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040 734 3865

SFP i Egentliga Finlands politiska program

Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

Vår region har en stark tillväxt i många sektorer. Den tillväxten har uppstått tack vare kunnig arbetskraft och innovationer.

Det behövs en dialog med näringslivet för att kunna reagera på arbetsmarknadens behov. Därför vill vi främja anordnandet av skräddarsydda utbildningar och utöka möjligheterna till att kunna specialisera sig och fördjupa sina kunskaper.

Åboland behöver en enhetlig utbildningsstig på svenska hela vägen från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, till andra stadiet och vidare till yrkeshögskola och universitet. Dagvård och skola ska finnas nära dig, i friska och ändamålsenliga lokaler. Sam­ arbete mellan olika aktörer stärker den svenskspråkiga utbildningen.

Invandrare och inflyttare är viktiga för regionen. Utbildning är en central del av integrationen och alla ska erbjudas möjligheten att integreras på svenska i Finland.

En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

Åbo flygfält, hamnarna och entimmeståget är nödvändiga för regionens livskraft och utveckling. Det behövs bättre, snabbare och säkrare vägförbindelser.

Riksvägarna och Skärgårdsvägen måste få en statushöjning.

Det behövs färjor och förbindelsebåtar som fungerar smidigt så att det går att leva, arbeta och studera på lika villkor i skärgården.

Fungerande och användarvänlig kollektivtrafik samt trygga cykelleder gör det lätt att klimatvänligt röra sig inom hela regionen.

Tillgången till snabba och fungerande nät måste i dag ses som en grundförutsättning. Möjligheterna fiber och 5G ger är många och därför vill vi arbeta för lösningar som gynnar stad, skärgård och landsbygd.

Hälsa och välmående, i livets alla skeden

Respekten för den enskilda människan är hörnstenen inom vård och omsorg. Om vi blir sjuka är vi i ett utsatt tillstånd, då ska en god och trygg vård finnas nära – på det egna modersmålet. Barn, unga och familjer ska få stöd i livets alla skeden och de äldre måste få leva livet, hela livet.

Den förebyggande vården ska vara högt prioriterad. Service­ strukturerna inom vårdens alla områden måste kontinuerligt ses över så att resurserna används modernt och effektivt.

Tröskeln för akutvård ska hållas låg, liksom tröskeln för att söka psykiatrisk vård. Servicesedlar och tvåspråkiga digitala lösningar ökar tillgängligheten och effektiviserar serviceproduktionen. Därutöver främjar de företagsamhet och förbättrar klienternas samt personalens valmöjligheter.

Social­ och hälsovårdsbranschen behöver göras mera attraktiv, bland annat med hjälp av rättvisa löner, större flexibilitet och möjlighet till karriärutveckling.

Ett miljö- och klimatvänligt Egentliga Finland

Egentliga Finland är en växande region där utvecklingsbehov vägs mot en miljökonsekvens. Vi har inte råd med lösningar som inte är miljövänliga – och miljövänliga lösningar ska också ge ekonomisk nytta.

Klimatförändringen är det största hotet mot vår miljö. Därför behöver vi ha klimatneutralitet som målsättning i all verksamhet genom att be­ gränsa utsläppen av växthusgaser och skapa kolsänkor. Det kunnande vi har i Åboregionen inom miljösektorn ska stärkas ytterligare.

All verksamhet ska beakta bevarandet av mångfalden i vår natur, vår skärgård och våra vattendrag. Vår natur och vårt hav är en del av oss och vi har ett ansvar för att kommande generationer också ska kunna njuta och präglas av dem.

Vi stödjer näringslivets utveckling

Åbo är näringslivets motor i Egentliga Finland, men det ska gå att bo, leva och arbeta i alla delar av regionen.

Regionen gynnas av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är i företa­gen som jobben skapas – därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Vi stödjer företagsamheten, både i städerna och i skärgården. Ett livskraftigt näringsliv med både små och stora företag är avgörande för städerna och de mindre orterna.

Vi stödjer framväxten av klimatmässigt hållbara företag som tar vara på innovations-­ och utbildningskraften i regionen.

Företagsverksamhet med fokus på turism, jordbruk och fiskenäring har en avgörande roll för samhällsutvecklingen på de mindre orterna i regionen. Samtidigt ska de förbättrade möjligheterna till distansarbete och en fungerande infrastruktur göra det mer attraktivt att skapa sig ett hem på mindre orter.

 

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-578 9098)

Viceordförande:
Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman(at)abo.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Styrelsen: 
Lars Nyberg
Anne Eriksson
Roger Hakalax
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Sonja Rosenqvist
Staffan Sundström
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

Svensk Ungdom

T.f. verksamhetsledare Veera Julin

veera.julin(at)su.fi / 044-257 9743

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025:

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Kristian Simola
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Anna Gråhn, anna.grahn@enitec.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merjafredriksson@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Tötterman fortsätter leda SFP i Åbo

26.11.2021

Svenska folkpartiet i Åbo samlades till höstmöte 25.11. På höstmötet diskuterades välfärdsområdesvalet i januari och val av ordförande var på agendan.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför välfärdsområdesvalet 2022

16.11.2021

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade 15 kandidater till välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022. Inför valet i januari har SFP och Samlingspartiet ingått ett valförbund i Egentliga Finland.

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

08.11.2021

– Jag är tacksam över att så många bett mig ställa upp för omval som ordförande för SFP i Åbo och är hedrad över det stöd jag fått. Jag ställer mig därför till förfogande för en period till och erbjuder mej att slutföra det arbete jag påbörjat. Min avsikt är att leda SFP i Åbo till framgång i välfärdsområdesvalet, säger Anna-Karin Tötterman.

Bergqvist vill se mera språkbad

05.11.2021

SFP:s viceordförande, riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist efterlyser flera möjligheter till språkbad i både daghem och skolor.

Helen Honkasaari vill leda SFP i Åbo

05.11.2021

Helen Honkasaari ställer sig till förfogande för ordförandeposten inom SFP i Åbo. Honkasaari har varit med i Åbopolitiken sedan 2015, först som medlem i Svensk Ungdom och sedan som medlem i SFP. Hon har tidigare haft förtroendeuppdrag inom Åbo stads bildningssektor och sitter nu som suppleant för nämnden för fostran och undervisning.

Bergqvist: Verksamheten vid Hitis och Raumo sjöbevakningsstationer måste säkras

04.11.2021

Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Matias Marttinen (Saml.) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om bevarandet av Hitis och Raumo sjöbevakningsstationer. I samband med Gränsbevakningsväsendets åtstramningsplaner har det uppstått en diskussion om att lägga ned en del av sjöbevakningens lokaler. Riksdagsledamöterna ser indragninge

Bergqvist nöjd över halverade farledsavgifter men efterlyser långsiktighet

27.10.2021

För att stödja sjöfarten till följd av coronapandemin föreslår regeringen en fortsatt halvering av farledsavgiften. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är medlem i riksdagens kommunikationsutskott, anser åtgärden vara motiverad men vill samtidigt se en uppdatering av farledsavgiften.

I Nagu doftar det enbär, kryddor och gin

19.10.2021

Nagu Distillerys produkter har starka kopplingar till den finska skärgården och de finska traditionerna. Texten till ”Naguvalsen” hittas på baksidan av destilleriets Akvavitflaska och deras Nagu Midsummer Gin, midsommarginet, lyfter upp Finlands midsommartraditioner. Att koppla ihop varumärket med Nagu har varit ett strategiskt och medvetet val, berättar Nagubördiga Joanthan Smeds och Anton Lindholm som tillsammans startat Nagu Distillery.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Egentliga Finland

14.10.2021

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Egentliga Finland ingår valförbund inför välfärdsområdesvalet 2022.

Bergqvist: Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

11.10.2021

Under de senaste 30 åren har 55 procent av grundskolorna i Finland lagts ned. Den här utvecklingen bekymrar riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist, eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården.

Fredrik Jensén börjar som SFP i Egentliga Finlands tf verksamhetsledare

06.10.2021

Fredrik Jensén har valts till tf verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland. Som verksamhetsledare ansvarar Jensén över kretsens verksamhet och ekonomi.

Bergqvist: Självklart borde Åbo Akademi få utbilda jurister!

01.10.2021

Åbo Akademi har under flera års tid arbetat för att få en juristutbildning till Åbo. I nuläget kan man endast studera till rättsnotarie vid Åbo Akademi och de studerande tvingas efter det söka sig vidare till Helsingfors eller Åbo universitet. Åbo Akademi har nu lämnat in en ny ansökan för att få utbilda juris magistrar. Det här är något som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) varmt stöder.

Bergqvist om statsbudgeten: Pragmatiska satsningar på sysselsättning och klimat!

28.09.2021

Finland har klarat sig relativt bra under coronapandemin och ekonomin har återhämtat sig snabbt. Regeringen har redan beslutat om omfattande sysselsättningsåtgärder men ytterligare åtgärder behövs. På lång sikt behövs fortsättningsvis åtgärder som främjar sysselsättningen och stärker tillväxten. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens förslag till höjt hushållsavdrag och höjd inkomstgräns för studerande.

Bergqvist kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor

24.09.2021

Enligt konkurrens- och konsumentverkets tolkning av taxilagen måste det ske ändringar i hur FPA-taxiresor ordnas från skärgården och glesbygdsområden. Ändringarna bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor även framöver.

Bergqvist: Myndigheternas närvaro i skärgården måste garanteras

21.09.2021

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerhet. För att främja den inre säkerheten ser riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det viktigt att myndigheternas närvaro runtom i landet garanteras.

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

20.09.2021

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 18.9.2021 i Salo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

Bergqvist: Delaktighet är avgörande för lyckad integration

15.09.2021

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationen. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist vikten av delaktighet och samarbete för en lyckad integration.

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval

10.09.2021

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval på kretsmötet den 18 september. Presidiet består av ordförande Regina Koskinen från Pargas och vice ordförandena Anna-Karin Tötterman, Åbo, och Ghita Edmark, Kimitoön.

Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring

02.07.2021

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) ställde i våras ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Kriterierna för beviljandet av inkvarteringsersättning tar inte förhållanden i skärgården i beaktande, vilket sätter skärgårdselever i en ojämlik sits. En lagändring kan vara aktuell för att rätta till det här missförhållandet, det framkommer i undervisningsminister Saramos svar till spörsmålet.

Bergqvist: Nu är pengarna för nya Rävsundsbron och Hessundsbron godkända!

23.06.2021

Riksdagen har på onsdag slutfört behandlingen av tredje tilläggsbudgeten för 2021. Med beslutet godkänns även de 128 miljoner euro som är allokerade för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket nöjd över att broarnas framtid nu är garanterad.