fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook
Instagram

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 16112, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 003722900157
Operatör: Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

040 552 1140
fredrik.jensen@sfp.fi

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

040 734 3865
tommi.kippola@sfp.fi

Koordinator för välfärdsområdet

Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

040 650 8191
jenny.sandberg@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi / 044 739 7276)

Viceordförande:
Markus Blomquist (markus.blomquist(at)gmail.com)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Anna-Karin Tötterman
Rolf Möller
Oscar Byman
Camilla Sonntag-Wilenius
Gunilla Granberg
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Rosanna Blomster
Marlena Laurén
Jan Drugge
Henrik Solin
Kjell Wennström
Linda Johans

Svensk Ungdom

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Idrotts- och ungdomsminister
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Specialmedarbetare
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)gov.fi

Oscar Byman
oscar.byman(at)gov.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Åsa Gustafsson (obunden)
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Fredrik Laurén
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson (obunden)

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Mathias Mattsson, mathias.mattsson92@gmail.com

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Ingrid Jansson, ingrid.jansson.korpo@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Henrik Solin, henrikmsolin@gmail.com

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Varhas budget 2024: många positiva satsningar

20.12.2023

På onsdagen 20.12.2023 höll Varha sitt sista fullmäktigemöte för året. På mötet
behandlades nästa års budget. Arbetet med budgeten har varit arbetsdrygt och krävt gott
samarbete mellan politikerna och flera svåra beslut har tagits. I offentligheten har
besparingar och nedskärningar varit återkommande teman. Faktum är emellertid att Varha
har budgeterat mera pengar för år 2024 än vad som budgeterades för år 2023. SFP vill
påpeka att budgetboken för 2024 också innehåller flera positiva satsningar.

Minister Bergqvist ser ljusglimtar i årets Move!-resultat: Den negativa trenden jämnats ut – nu ska vi se till vända den

13.12.2023

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist ser med tillförsikt på Move!-resultaten för 2023 som publicerades idag. Enligt Move! – mätningarna har den negativa trenden för elevernas fysiska funktionsförmåga jämnats ut. På nationell nivå har elevernas fysiska funktionsförmåga till och med delvis förbättrats.

Bergqvist: Julklappspengar till Örö, Finnuddsvägen och skärgårdens ringväg

12.12.2023

Riksdagens finansutskott godkände idag sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet fattat beslut om de så kallade julklappspengarna. Idag blev det därmed klart att det beviljas understöd till flera olika projekt på Kimitoön och i Pargas. Idrotts- och ungdomsminister, riksdagsledamot, Sandra Bergqvist (SFP) är nöjd med förhandlingsresultatet. Bland projekten som tilldelas anslag finns byggnaderna på Örö, Finnuddsvägen i Kimito och cykelvägen längs Skärgårdens ringväg.

Bergqvist: Mer motion får oss alla att må bättre

24.11.2023

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist är nöjd med hur åtgärderna i regeringens flaggskeppsprogram Mer motion i Finland framskrider. Bergqvist leder beredningen av det förvaltningsövergripande programmet med 16 olika åtgärder för att få alla åldersgrupper att motionera mera. Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga har denna vecka slagit fast hur programfinansieringen på 20 miljoner euro fördelas nästa år.

SFP fattar beslut som baserar sig på fakta, inte lösa förhoppningar

16.11.2023

På onsdagens 15.11 fullmäktigemöte i välfärdsområdet i Egentliga Finland (Varha) tog fullmäktige beslut om två stora och betydande ärenden. På mötet behandlades och godkändes Varhas servicestrategi. Dessutom blev det omröstning om åtgärdsplanen för balansering av Varhas ekonomi.

Bergqvist: Förutsättningarna att studera på heltid förbättras

07.11.2023

Riksdagen har idag (7.11) hållit remissdebatt om regeringens förslag till ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med lagförslaget är att trygga förutsättningarna för studier på heltid och förbättra situationen för studerande med barn. Lagförslaget har utarbetats under ledning av idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist.

Flera års lobbande har gett resultat

11.10.2023

Varhas fullmäktige samlades till fullmäktigemöte på onsdagen 11.10. På agendan för mötet fanns bland annat en uppdaterad investeringsplan för åren 2024-2027. Orsaken till att investeringsplanen behövde uppdateras är att Varha inte per automatik har rätt att uppta mera lån på grund av underskott i sin budgetering. I enlighet med välfärdsområdeslagen är Varha tvungen att ansöka om tillstånd av statsrådet för att uppta mera lån, vilket Varha gjorde i juni 2023. Finansministeriet beviljade Varha rätt till låneupptagning för 179,3 miljoner euro år 2024 för öronmärkta projekt som anses vara nödvändiga för att välfärdsområdet ska kunna upprätthålla den lagstadgade servicenivån.

Förändring i sikte: Minister Sandra Bergqvist jobbar för ökad fysisk aktivitet och välbefinnande i Finland

26.09.2023

Nyblivna föräldrar får en boll i moderskapsförpackningen, hobbysedlar provas och möjligheter att stödja motion och idrott med hjälp av beskattning utreds: regeringen är fast besluten att få finländare att röra på sig mer och åtgärderna i regeringsprogrammet är många. En stor del av arbetet ligger på bordet hos idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Minister Bergqvist: Regeringens mål och uppdrag är att anpassa ekonomin

20.09.2023

Regeringen Orpo har idag den 19 september hållit sin första budgetria. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog i förhandlingarna. Hon beskriver utgångsläget som svårt, på grund av de ekonomiska realiteterna. Bergqvist säger att sparåtgärderna, som också berör hennes förvaltningsområde är besvärliga, men att man kommit överens om dem redan i regeringsförhandlingarna.

Minister Bergqvist begär befrielse från uppdraget som Pargas stads fullmäktigeordförande

11.09.2023

Idag meddelade Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att hon begär befrielse från sitt uppdrag som fullmäktigeordförande för Pargas stad. Bergqvist har varit ordförande för fullmäktige i Pargas sen kommunalvalet 2021. Bergqvist var tidigare stadsstyrelsens ordförande 2009-2012.

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

07.09.2023

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

Minister Bergqvist: Alla ska få vara sig själva och känna sig trygga – också inom idrott och ungdomsarbete

06.09.2023

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället har idag börjat behandlas i riksdagen. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist tycker att meddelandet är en mycket tydlig signal om att det inte finns något som helst utrymme för rasism i det finländska samhället. För Bergqvist har det varit viktigt att idrotten och ungdomsarbete behandlas i meddelandet.

Bergqvist på Åbo Pride: Vi måste stå upp för mångfald och lika rättigheter

26.08.2023

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på lördagen i Åbo Pride för att starkt visa att alla människor är lika värda.

Blomster och Byman blir specialmedarbetare för minister Bergqvist

07.07.2023

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP) har utsett Rosanna Blomster och Oscar Byman till sina specialmedarbetare vid undervisnings- och kulturministeriet.

SFP i Egentliga Finland: Flera steg i rätt riktning inom Varha, många ännu kvar att gå

22.06.2023

Kaskisbacken, språkprogram, samarbetsavtal och servicestrategi, – så kunde vårens beslutsfattande i välfärdsområdet Varha sammanfattas. Ur SFP:s synvinkel har Kaskisbackens framtid och samarbetsavtalet gjort fina framsteg. På styrelsemötet 6.6 godkände styrelsen ett föravtal som gäller Kaskisbackens projektplanering och befullmäktigade samtidigt fastighetsdirektören att underteckna detta, planerna för en tvåspråkig hälsocentral har tagit flera viktiga steg framåt.

Bergqvist vill fortsätta som SFP: s vice ordförande

29.05.2023

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

Gott samarbete mellan Varha och kommunerna avgörande för att trygga friska fastigheter

24.05.2023

På onsdagens fullmäktigemöte 24.5 behandlades ändringar i investeringsplanen 2023-2026 samt beslöt fullmäktige att fortskrida med en ansökan om en fullmakt att få uppta mera lån till välfärdsområdet. Ändringarna i investeringsplanen var väntade i.o.m. att planen gjordes upp under extrema tidsfrister med delvis bristfällig information och kommunerna kom med ändringar i sina redogörelser till välfärdsområdet ännu in i det sista. I den investeringsplan som presenterades under mötet är det beräknat att välfärdsområdet kommer att använda sin fullmakt att uppta lån för sammanlagt 432,4 miljoner euro under perioden 2023-2026, tidigare var summan 457,3 miljoner euro.

Bergqvist ger ordförandeklubban för Folktinget vidare

28.04.2023

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) meddelar att hon inte är till förfogande för omval av Folktingets ordförande. Bergqvist valdes till Folktingets ordförande år 2019.

Tomas Björkroth ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

22.04.2023

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 22.4.2023 i Kimito valt ny styrelse och presidium. Tomas Björkroth från Pargas valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.