fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 59873, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

fredrik.jensen@sfp.fi

040 552 1140

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040 734 3865

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Cecilia Achrén (cecilia.achren(at)gmail.com / 040 500 5548)

Viceordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Anna-Karin Tötterman
Rolf Möller
Cathina Wretdal-Lindström
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Ville Käldström
Marlena Laurén
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare Jannika Emaus
jannika.emaus(at)su.fi

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Åsa Gustafsson
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Kristian Simola
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merjafredriksson@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Bergqvist: Ansökan om NATO-medlemskap är rätt beslut

16.05.2022

Riksdagen förde idag en historisk remissdebatt om ett finskt NATO-medlemskap. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) stöder beslutet att ansöka om ett NATO-medlemskap och lyfte i sitt anförande upp finländarnas förmåga att bemöta kriser.

Äntligen utbildas psykoterapeuter på svenska i Finland igen – och avgiftsfri psykoterapiutbildning börjar utredas

05.05.2022

Efter en paus på ungefär tio år öppnar den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen i Helsingfors sina dörrar igen. Utbildningen ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Finlands Svenska Psykoterapiföreing (FSP). Redan nu kan det konstateras att utbildningen väckt mycket intresse bland sökande, slår FSP:s styrelsemedlem Joachim von Weissenberg fast. Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning är också avslutad: riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ till den del det gäller att inleda lagstiftningsarbete.

Bergqvist: Nytt företagssaneringsförfarande stöder både företagaren och gäldenären

04.05.2022

Riksdagen har idag godkänt flera lagändringar för att underlätta tillgången till skuldsanering och företagssanering. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), som även är vice ordförande i riksdagens lagutskott, är nöjd med att en av åtgärderna av regeringens paket för att bekämpa överskuldsättning nu konkretiseras.

Niklas Guseff välkomnar den nya direktören – men kritiserar fullmäktiges attityd mot svenskan

27.04.2022

I sitt anförande under fullmäktigemötet för Egentliga Finlands välfärdsområde den 27 april, välkomnar SFP:s styrelsemedlem Niklas Guseff direktör Tarmo Martikainen till välfärdsområdet. Samtidigt kritiserar Guseff fullmäktiges attityd mot det svenska språket.

Bergqvist: Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

26.04.2022

Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande för SFP

22.04.2022

Svenska folkpartiets vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist, ställer upp för omval på partidagen i Åbo i maj.

SFP i Egentliga Finland – “Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen”

13.04.2022

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterade sin strategi hösten 2020. Och förnyade därefter sitt språkprogram för åren 2021–2022 med en klausul till år 2025. Skillnaden till det tidigare programmet är att man nu gjort upp ett konkret handlingsprogram för hur svenskan ska förbättras och synas inom sjukvårdsdistriktet.

SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvists mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform

12.04.2022

Enligt regeringsprogrammet ska en “fastighetsskattereform genomföras som bättre än nu beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.” De föreslagna ändringarna gäller hur beskattningsvärdet ska beräknas. Som för närvarande påverkas en fastighets beskattningsbara värde av bland annat markens användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet för byggändamål och kommunalteknik, men priserna och priszonerna ska uppdateras. Dessutom föreslås det en höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

Sandra Bergqvist är mån om att bevara livet i skärgården och på glesbygden – fastighetsskattereformen får inte vara ett hot

06.04.2022

Det förslag till fastighetsskattereform som ligger på bordet just nu kan innebära en kraftig höjning av fastighetsskatten. Reformens ändamål är att man på ett riktigare sätt kunna beakta markområdens och byggnaders verkliga marknadsvärde. Problemet är att reformen kraftigt kan drabba enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kan höjas med upp till över 600 %. SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist är mycket kritisk till den reform som nu är på remissrunda. Ett förslag SFP inte godkänt.

Cecilia Achrén ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

02.04.2022

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 2.4.2022 i Åbo valt ny styrelse och presidium. Cecilia Achrén från Åbo valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Roger Hakalax från Kimitoön och Tomas Björkroth från Pargas.

Bergqvist ställer sig till förfogande för att kandidera i riksdagsvalet 2023

02.04.2022

I samband med SFP i Egentliga Finlands kretsmöte den 2.4 meddelade riksdagsledamot Sandra Bergqvist att hon står till förfogande för att kandidera i riksdagsvalet 2023.

Bergqvist sågar fastighetsskattereformen – föreslås en ökning av beskattningsvärdet med upp till 244 % i skärgården

31.03.2022

I enlighet med regeringsprogrammet ska en fastighetsskattereform genomföras som bättre än för närvarande beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ser mycket kritiskt på det förslag till fastighetsskattereform som just nu är på utlåtanderunda som SFP inte godkänt i regeringen.

Tomas Björkroth och Roger Hakalax vill bli vice ordförande för SFP i Egentliga Finland

29.03.2022

Tomas Björkroth, Pargas, och Roger Hakalax, Kimitoön, ställer sig till förfogande som vice ordförande för SFP i Egentliga Finland. På kretsmötet den 2 april väljs två vice ordföranden.

Bergqvist föreslår ekonomiska och administrativa lättnader för privata väglagsfärjor

25.03.2022

Skärgårdstrafiken är i Finland avgiftsfri med undantag av de privata väglagsfärjorna. Sådana finns det 21 stycken av i Finland och kostnaderna för dem samt den administrativa bördan är betydande. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är medlem i riksdagens kommunikationsutskott, har tillsammans med riksdagsledamot Ari Torniainen (Centern) lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där de kräver en lättare verksamhetsmiljö för de privata väglagsfärjorna.

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige valde att förbigå kunskaper i svenska för den högsta chefen

02.03.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde idag till sitt första möte. På mötet gjordes det personval till de olika förtroendemannaposterna. På mötet behandlade man även kompetenskraven för välfärdsområdesdirektören. I beslutsförslaget föreslogs det att direktören endast skulle behöva nöjaktiga kunskaper i båda nationalspråken.

Cecilia Achrén siktar på kretsordförandeposten

28.02.2022

Cecilia Achrén, långvarig verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland, ställer sig till förfogande i valet av ny kretsordförande. Valet går av stapeln i april, efter att sittande ordförande Regina Koskinen har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Tötterman vill leda SFP i Egentliga Finland

24.02.2022

Anna-Karin Tötterman meddelar att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Tötterman har varit viceordförande i kretsstyrelsen sedan 2020 och har lett SFP i Åbo sedan 2019. Som aktiv beslutsfattare sedan 2018 har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP samt är även som ledamot för Egentliga Finland i Folktinget. Därtill har hon byggt upp ett gediget kontaktnätverk i regionen, till de andra partierna och så även inom SFP på nationell nivå. Som SFP i Åbos ordförande har Tötterman lett lokalavdelningen genom flera framgångsrika val.

Regina Koskinen ställer inte upp för omval som kretsordförande

23.02.2022

SFP:s kretsordförande i Egentliga Finland Regina Koskinen ställer inte upp för omval. Koskinen har varit kretsordförande de senaste fyra åren och lett kretsen genom ett riksdagsval, ett EU-val, ett kommunalval och det första välfärdsområdesvalet.

Bergqvist: Vi behöver riktade åtgärder för de som drabbas hårdast av bränsle- och energipriserna

22.02.2022

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om bränsle- och energipriserna. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) vikten av riktade åtgärder för att hjälpa dem som nu är mest utsatta.

SFP i Egentliga Finland har fördelat förtroendeposterna i välfärdsområdet

16.02.2022

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige samlades till gruppmöte på tisdagen för att fördela förtroendeposterna i välfärdsområdets olika organ.