fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook
Instagram

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 16112, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 003722900157
Operatör: Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

040 552 1140
fredrik.jensen@sfp.fi

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

040 734 3865
tommi.kippola@sfp.fi

Koordinator för välfärdsområdet

Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

040 650 8191
jenny.sandberg@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi / 044 739 7276)

Vice ordförande:
Markus Blomquist (markus.blomquist(at)gmail.com)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Jerker Björkqvist
Marlena Laurén
Oscar Byman
Camilla Sonntag-Wilenius
Gunilla Granberg
Rasmus Anttila

Suppleanter:
Rosanna Blomster
Fredrika Sihvonen
Jan Drugge
Henrik Solin
Kjell Wennström
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare
Sabina Olin
sabina.olin(at)su.fi

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Idrotts- och ungdomsminister
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Specialmedarbetare
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)gov.fi

Oscar Byman
oscar.byman(at)gov.fi

Riksdagsassistent
Nicolina Nordman
nicolina.nordman(at)eduskunta.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Fredrik Laurén
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Mathias Mattsson, mathias.mattsson92@gmail.com

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Ingrid Jansson, ingrid.jansson.korpo@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Henrik Solin, henrikmsolin@gmail.com

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

SFP vill se särlösningar som tryggar servicen i skärgården

22.05.2024

Fredagen 10.5.2024 publicerades tjänstemännens förslag på hur servicenätverket i Varha kunde se ut. SFP ser flera brister och en tydlig försämring av servicen om servicenätverket förverkligas enligt tjänstemännens förslag.

Hårt arbete ger resultat, SFP är relativt nöjd med principerna för servicenätverket i Varha

22.04.2024

På fullmäktigemötet på onsdag 24.4 ska fullmäktige behandla principerna för servicenätverket i Varha. De principer som nu står listade på fullmäktiges föredragningslista är behandlade i många olika omgångar av både de politiska grupperingarna, som såväl av nämnderna och tjänstemännen.

Minister Bergqvist vill fortsätta som vice ordförande – jag vill bidra till ett ännu bättre SFP

19.04.2024

Minister Sandra Bergqvist ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni. Det stundande ordförandevalet är en av orsakerna till att Bergqvist ställer upp till vice igen.

Minister Bergqvist om ramrian: ”Små men bra satsningar på ungdomar och idrott, nedskärningarna omfördelas”

17.04.2024

Regeringen har i samband med ramrian fattat beslut om ett separat barn- och ungdomspaket på 5 miljoner euro. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist ser positivt på beslutet.

Tomas Björkroth omvald till ordförande för SFP i Egentliga Finland

13.04.2024

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 13.4.2024 i Pargas valt styrelse och presidium för 2024–2025. Tomas Björkroth från Pargas omvaldes till kretsordförande. Till vice ordförande omvaldes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

Nicolina Nordman ny riksdagsassistent för minister Sandra Bergqvist

05.04.2024

Nicolina Nordman har valts till riksdagsassistent för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP).

Minister Bergqvist vill se flera kvinnliga förebilder inom idrotten och sundare ideal på sociala medier

23.03.2024

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på lördagen vid Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Åbo. I sitt tal lyfte Bergqvist upp de framsteg som gjorts för att förbättra jämställdheten inom idrotten men poängterade även behovet av att fortsätta arbetet.

Minister Bergqvist om statsrådets ungdomspolitiska program: ”Ungas välmående, delaktighet och trygghetskänsla ska stärkas”

22.03.2024

Statsrådet har fattat beslut om det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO) 2024–2027. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist är särskilt nöjd över att unga hörts och varit delaktiga i beredningen av programmet.

SFP är nöjd med utgångsläget, men många tuffa förhandlingar är att vänta

15.03.2024

Under fredagen 15.3 ordnades en presskonferens för alla Varhas invånare där beredande tjänstemän presenterade ett första utkast till servicenätverk för social- och hälsovårdstjänster. Beredningen är endast ett första utkast och har ännu inte behandlats politiskt. Dessa förhandlingar blir aktuella inom de kommande veckorna.

Cecilia Achrén ny ordförande för Väståbolands kommunorganisation i SFP

14.03.2024

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland (VÅKO) har på sitt årsmöte i Nagu den 14.3 valt ny ordförande och styrelse.

Presidiet vill fortsätta arbeta för SFP i Egentliga Finland

13.03.2024

Inför SFP i Egentliga Finlands kretsmöte i april har sittande presidium meddelat att de fortsättningsvis står till förfogande. Kretsordförande Tomas Björkroth (Pargas) och vice ordförandena Markus Blomquist (Åbo) och Roger Hakalax (Kimitoön) vill gemensamt fortsätta sitt arbete.

Minister Bergqvist: Ungas delaktighet ska främjas även inom välfärdsområdena

11.03.2024

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på fredag eftermiddag i evenemanget ”Nuorten hyvinvointialueiden tulevaisuus” i Helsingfors. Evenemanget samlade aktiva från regionala ungdomsfullmäktigen. Bergqvist lyfte i sin taltur att ungas delaktighet ska stärkas även inom välfärdsområdena.

Minister Bergqvist på Internationella kvinnodagen: ”Vi behöver flera kvinnor på ledande positioner inom idrottsvärlden”

08.03.2024

Idag på den internationella kvinnodagen höll idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist frukosttillställning på undervisnings- och kulturministeriet med temat jämställdhet inom idrotten. Evenemanget samlade framstående kvinnliga idrottare och idrottsledare för att diskutera och lyfta fram kvinnors ställning inom den finska, europeiska och internationella idrottsvärlden.

Bergqvist efter regeringens historiska aftonskola – ”Att få mera rörelse i Finland är alla ministrars ansvar”

01.03.2024

Regeringen samlades på torsdagskvällen till aftonskola med temat att motverka den utbredda fysiska inaktiviteten. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist säger att det torde vara första gången i Finlands historia som regeringen håller en aftonskola om den fysiska aktiviteten. Hon betecknar det som ett bevis på att denna regering har förstått vikten av att jobba förvaltningsövergripande för att stärka finländarnas fysiska välmående.

Varhas budget 2024: många positiva satsningar

20.12.2023

På onsdagen 20.12.2023 höll Varha sitt sista fullmäktigemöte för året. På mötet
behandlades nästa års budget. Arbetet med budgeten har varit arbetsdrygt och krävt gott
samarbete mellan politikerna och flera svåra beslut har tagits. I offentligheten har
besparingar och nedskärningar varit återkommande teman. Faktum är emellertid att Varha
har budgeterat mera pengar för år 2024 än vad som budgeterades för år 2023. SFP vill
påpeka att budgetboken för 2024 också innehåller flera positiva satsningar.

Minister Bergqvist ser ljusglimtar i årets Move!-resultat: Den negativa trenden jämnats ut – nu ska vi se till vända den

13.12.2023

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist ser med tillförsikt på Move!-resultaten för 2023 som publicerades idag. Enligt Move! – mätningarna har den negativa trenden för elevernas fysiska funktionsförmåga jämnats ut. På nationell nivå har elevernas fysiska funktionsförmåga till och med delvis förbättrats.

Bergqvist: Julklappspengar till Örö, Finnuddsvägen och skärgårdens ringväg

12.12.2023

Riksdagens finansutskott godkände idag sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet fattat beslut om de så kallade julklappspengarna. Idag blev det därmed klart att det beviljas understöd till flera olika projekt på Kimitoön och i Pargas. Idrotts- och ungdomsminister, riksdagsledamot, Sandra Bergqvist (SFP) är nöjd med förhandlingsresultatet. Bland projekten som tilldelas anslag finns byggnaderna på Örö, Finnuddsvägen i Kimito och cykelvägen längs Skärgårdens ringväg.

Bergqvist: Mer motion får oss alla att må bättre

24.11.2023

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist är nöjd med hur åtgärderna i regeringens flaggskeppsprogram Mer motion i Finland framskrider. Bergqvist leder beredningen av det förvaltningsövergripande programmet med 16 olika åtgärder för att få alla åldersgrupper att motionera mera. Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga har denna vecka slagit fast hur programfinansieringen på 20 miljoner euro fördelas nästa år.

SFP fattar beslut som baserar sig på fakta, inte lösa förhoppningar

16.11.2023

På onsdagens 15.11 fullmäktigemöte i välfärdsområdet i Egentliga Finland (Varha) tog fullmäktige beslut om två stora och betydande ärenden. På mötet behandlades och godkändes Varhas servicestrategi. Dessutom blev det omröstning om åtgärdsplanen för balansering av Varhas ekonomi.

Bergqvist: Förutsättningarna att studera på heltid förbättras

07.11.2023

Riksdagen har idag (7.11) hållit remissdebatt om regeringens förslag till ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med lagförslaget är att trygga förutsättningarna för studier på heltid och förbättra situationen för studerande med barn. Lagförslaget har utarbetats under ledning av idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist.