fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 59873, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Verksamhetsledare

Cecilia Achrén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

cecilia.achren@sfp.fi

040-500 5548

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Tf. verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040-734 3865

Valassistent

Jenny Sandberg

Valassistent Egentliga Finland

jenny.sandberg@sfp.fi

0442762072

SFP i Egentliga Finlands politiska program

Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

Vår region har en stark tillväxt i många sektorer. Den tillväxten har uppstått tack vare kunnig arbetskraft och innovationer.

Det behövs en dialog med näringslivet för att kunna reagera på arbetsmarknadens behov. Därför vill vi främja anordnandet av skräddarsydda utbildningar och utöka möjligheterna till att kunna specialisera sig och fördjupa sina kunskaper.

Åboland behöver en enhetlig utbildningsstig på svenska hela vägen från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, till andra stadiet och vidare till yrkeshögskola och universitet. Dagvård och skola ska finnas nära dig, i friska och ändamålsenliga lokaler. Sam­ arbete mellan olika aktörer stärker den svenskspråkiga utbildningen.

Invandrare och inflyttare är viktiga för regionen. Utbildning är en central del av integrationen och alla ska erbjudas möjligheten att integreras på svenska i Finland.

En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

Åbo flygfält, hamnarna och entimmeståget är nödvändiga för regionens livskraft och utveckling. Det behövs bättre, snabbare och säkrare vägförbindelser.

Riksvägarna och Skärgårdsvägen måste få en statushöjning.

Det behövs färjor och förbindelsebåtar som fungerar smidigt så att det går att leva, arbeta och studera på lika villkor i skärgården.

Fungerande och användarvänlig kollektivtrafik samt trygga cykelleder gör det lätt att klimatvänligt röra sig inom hela regionen.

Tillgången till snabba och fungerande nät måste i dag ses som en grundförutsättning. Möjligheterna fiber och 5G ger är många och därför vill vi arbeta för lösningar som gynnar stad, skärgård och landsbygd.

Hälsa och välmående, i livets alla skeden

Respekten för den enskilda människan är hörnstenen inom vård och omsorg. Om vi blir sjuka är vi i ett utsatt tillstånd, då ska en god och trygg vård finnas nära – på det egna modersmålet. Barn, unga och familjer ska få stöd i livets alla skeden och de äldre måste få leva livet, hela livet.

Den förebyggande vården ska vara högt prioriterad. Service­ strukturerna inom vårdens alla områden måste kontinuerligt ses över så att resurserna används modernt och effektivt.

Tröskeln för akutvård ska hållas låg, liksom tröskeln för att söka psykiatrisk vård. Servicesedlar och tvåspråkiga digitala lösningar ökar tillgängligheten och effektiviserar serviceproduktionen. Därutöver främjar de företagsamhet och förbättrar klienternas samt personalens valmöjligheter.

Social­ och hälsovårdsbranschen behöver göras mera attraktiv, bland annat med hjälp av rättvisa löner, större flexibilitet och möjlighet till karriärutveckling.

Ett miljö- och klimatvänligt Egentliga Finland

Egentliga Finland är en växande region där utvecklingsbehov vägs mot en miljökonsekvens. Vi har inte råd med lösningar som inte är miljövänliga – och miljövänliga lösningar ska också ge ekonomisk nytta.

Klimatförändringen är det största hotet mot vår miljö. Därför behöver vi ha klimatneutralitet som målsättning i all verksamhet genom att be­ gränsa utsläppen av växthusgaser och skapa kolsänkor. Det kunnande vi har i Åboregionen inom miljösektorn ska stärkas ytterligare.

All verksamhet ska beakta bevarandet av mångfalden i vår natur, vår skärgård och våra vattendrag. Vår natur och vårt hav är en del av oss och vi har ett ansvar för att kommande generationer också ska kunna njuta och präglas av dem.

Vi stödjer näringslivets utveckling

Åbo är näringslivets motor i Egentliga Finland, men det ska gå att bo, leva och arbeta i alla delar av regionen.

Regionen gynnas av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är i företa­gen som jobben skapas – därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Vi stödjer företagsamheten, både i städerna och i skärgården. Ett livskraftigt näringsliv med både små och stora företag är avgörande för städerna och de mindre orterna.

Vi stödjer framväxten av klimatmässigt hållbara företag som tar vara på innovations-­ och utbildningskraften i regionen.

Företagsverksamhet med fokus på turism, jordbruk och fiskenäring har en avgörande roll för samhällsutvecklingen på de mindre orterna i regionen. Samtidigt ska de förbättrade möjligheterna till distansarbete och en fungerande infrastruktur göra det mer attraktivt att skapa sig ett hem på mindre orter.

 

ABOA – Vårt Åbo

Aboa – Vårt Åbo är SFP i Åbos och SFP i Egentliga Finlands annonsbilaga.

Du kan läsa bilagan för november 2020 HÄR.

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-5789098)

Vice ordförande:
Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman(at)abo.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Styrelsen: 
Lars Nyberg
Anne Eriksson
Leif Byman
Märta Marjamäki
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Joachim Hesthammer
Staffan Sundström
Roger Hakalax
Kenneth Jönsson
Nina Lindholm
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för SU i Åboland:
Matilda Holmström
matilda.holmstrom(at)su.fi
044-2579743
Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2017-2021:

Åbo:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Pargas:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kimitoön:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Roger Hakalax
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Janette Broberg

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Anna Gråhn, anna.grahn@enitec.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merja.fredriksson@luukku.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Bergqvist välkomnar tydligare regler för taxibranschen

25.03.2021

Riksdagen har idag (25.3) behandlat en revidering av taxilagen för att åtgärda de problem som uppstod efter en avreglering under den förra regeringsperioden. Riksdagsledamot och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket positivt på förändringarna regeringen vill göra.

Bergqvist: Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet

18.03.2021

Kommunerna har en avgörande roll i miljöfrågor och när Finlands klimatmål ska uppnås. Många kommuner är redan nu föregångare när det gäller att hitta klimatlösningar som är lokalt förankrade, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och miljömedveten sysselsättningspolitik i kommunen.

Regina Koskinen vill fortsätta leda SFP i Egentliga Finland

15.03.2021

Regina Koskinen från Pargas ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Egentliga Finland. Koskinen har fungerat som ordförande sedan april 2018.

SFP i Egentliga Finland ställer upp kandidater i nio kommuner – nu även i Lundo och Letala

10.03.2021

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lämnat in sina kandidatlistor inför kommunalvalet. SFP ställer upp kandidater i Åbo, Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Nådendal och Reso. En stor framgång för SFP är att ha kandidater uppställda även i Lundo och Letala. Det sammanlagda kandidatantalet i Egentliga Finland den 9 mars är 144.

Niklas Guseff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

05.03.2021

Niklas Guseff vill ställa upp på Svenska folkpartiets lista i kommunalvalet i Åbo.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – listan nu på slutrakan

25.02.2021

Svenska folkpartiets kommunorganisation har den 23 februari nominerat ytterligare tre kandidater till kommunalvalet i Pargas.

SFP i Salo nominerade kandidater – har nu full lista

19.02.2021

Svenska folkpartiet i Salo har på sitt årsmöte den 16 februari nominerat tre kandidater inför kommunalvalet i april och har nu full lista.

SFP i Kimitoön nominerade kandidater

12.02.2021

Svenska folkpartiet i Kimitoön har den 12 februari nominerat 21 kandidater inför kommunalvalet i april.

SFP i Åbo nominerade fyra kandidater

11.02.2021

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare fyra kandidater inför kommunalvalet i april på styrelsemötet den 9 februari. De nominerade är Fanny Aaltonen, Magnus Brunnsberg, Mikael Harju och Riku Tuominen. Alla fyra representerar Svensk Ungdom.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

05.02.2021

Svenska folkpartiets kommunorganisation har på sitt möte den 3 februari nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet i Pargas.

Bergqvist: Fungerande tvåspråkighet ska vara utgångspunkten inom vården

04.02.2021

I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och svenska.

SFP i Åbo nominerade kandidater

01.02.2021

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare sju kandidater inför
kommunalvalet i april på styrelsemötet den 1 februari.

Nicke Wulff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

25.01.2021

Nicke Wulff, till vardags rektor på Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo vill kandidera i vårens kommunalval. Wulff är stadsfullmäktigeledamot och gruppordförande för såväl SFP-gruppen i Åbo stadsfullmäktige som SFP-gruppen i landskapsfullmäktige.

Vesa Hanski vill kandidera för SFP i Åbo i kommunalvalet

25.01.2021

Vesa Hanski som suttit två perioder som suppleant i stadsfullmäktige och som ordinarie medlem i ungdomsnämnden, ställer sig till förfogande som kommunalvalskandidat för SFP i Åbo.

SFP ingick valförbund med Centern och nominerade två kandidater i Nådendal

21.01.2021

Inför kommunalvalet 2021 har SFP i Nådendal ingått ett valförbund med Centern och går till val med två kandidater. De två nominerade kandidaterna är Märta Marjamäki och Olavi Mäkinen.

Bergqvist: De finska yrkesfiskarna behövs

19.01.2021

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte under tisdagen Salmonfarm i Kasnäs i Kimitoön. Bergqvist vill se en livskraftig och hållbar fiskerinäring i Finland även framöver.

Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

19.01.2021

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra
Bergqvist besökte i dag Kimitoön. På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. kommundirektör Erika Strandberg.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

13.01.2021

Svenska folkpartiets kommunorganisation har på sitt möte den 13 januari nominerat ytterligare sju kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Sandra Bergqvist, Otto Ilmonen, Fredrik Jensén, Kaj Karlsson, Marlena Laurén, Joel Mattsson och Mikael Reuter.

SFP i S:t Karins nominerade ytterligare två kandidater

16.12.2020

Svenska folkpartiet i S:t Karins har under förra helgen nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021.

Bergqvist om statsbudgeten 2021: Satsa på Åboregionen som sjöfartsstad, innovationskluster och läkemedelscentrum!

15.12.2020

Statsbudgeten 2021 behandlades i riksdagen på tisdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens klimatsatsningar och framtidsinvesteringar i statsbudgeten.