fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 16112, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 003722900157
Operatör: Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

040 552 1140
fredrik.jensen@sfp.fi

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

040 734 3865
tommi.kippola@sfp.fi

Koordinator för välfärdsområdet

Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

040 650 8191
jenny.sandberg@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi / 044 739 7276)

Viceordförande:
Markus Blomquist (markus.blomquist(at)gmail.com)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Anna-Karin Tötterman
Rolf Möller
Oscar Byman
Camilla Sonntag-Wilenius
Gunilla Granberg
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Rosanna Blomster
Marlena Laurén
Jan Drugge
Henrik Solin
Kjell Wennström
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare Jannika Emaus
jannika.emaus(at)su.fi

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Idrotts- och ungdomsminister
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Specialmedarbetare
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)gov.fi

Oscar Byman
oscar.byman(at)gov.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Åsa Gustafsson (obunden)
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Fredrik Laurén
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson (obunden)

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Mathias Mattsson, mathias.mattsson92@gmail.com

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Ingrid Jansson, ingrid.jansson.korpo@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Vice ordförande: Ulf Sourander, ulf.sourander@multi.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Förändring i sikte: Minister Sandra Bergqvist jobbar för ökad fysisk aktivitet och välbefinnande i Finland

26.09.2023

Nyblivna föräldrar får en boll i moderskapsförpackningen, hobbysedlar provas och möjligheter att stödja motion och idrott med hjälp av beskattning utreds: regeringen är fast besluten att få finländare att röra på sig mer och åtgärderna i regeringsprogrammet är många. En stor del av arbetet ligger på bordet hos idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Minister Bergqvist: Regeringens mål och uppdrag är att anpassa ekonomin

20.09.2023

Regeringen Orpo har idag den 19 september hållit sin första budgetria. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog i förhandlingarna. Hon beskriver utgångsläget som svårt, på grund av de ekonomiska realiteterna. Bergqvist säger att sparåtgärderna, som också berör hennes förvaltningsområde är besvärliga, men att man kommit överens om dem redan i regeringsförhandlingarna.

Minister Bergqvist begär befrielse från uppdraget som Pargas stads fullmäktigeordförande

11.09.2023

Idag meddelade Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att hon begär befrielse från sitt uppdrag som fullmäktigeordförande för Pargas stad. Bergqvist har varit ordförande för fullmäktige i Pargas sen kommunalvalet 2021. Bergqvist var tidigare stadsstyrelsens ordförande 2009-2012.

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

07.09.2023

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

Minister Bergqvist: Alla ska få vara sig själva och känna sig trygga – också inom idrott och ungdomsarbete

06.09.2023

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället har idag börjat behandlas i riksdagen. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist tycker att meddelandet är en mycket tydlig signal om att det inte finns något som helst utrymme för rasism i det finländska samhället. För Bergqvist har det varit viktigt att idrotten och ungdomsarbete behandlas i meddelandet.

Bergqvist på Åbo Pride: Vi måste stå upp för mångfald och lika rättigheter

26.08.2023

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på lördagen i Åbo Pride för att starkt visa att alla människor är lika värda.

Blomster och Byman blir specialmedarbetare för minister Bergqvist

07.07.2023

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP) har utsett Rosanna Blomster och Oscar Byman till sina specialmedarbetare vid undervisnings- och kulturministeriet.

SFP i Egentliga Finland: Flera steg i rätt riktning inom Varha, många ännu kvar att gå

22.06.2023

Kaskisbacken, språkprogram, samarbetsavtal och servicestrategi, – så kunde vårens beslutsfattande i välfärdsområdet Varha sammanfattas. Ur SFP:s synvinkel har Kaskisbackens framtid och samarbetsavtalet gjort fina framsteg. På styrelsemötet 6.6 godkände styrelsen ett föravtal som gäller Kaskisbackens projektplanering och befullmäktigade samtidigt fastighetsdirektören att underteckna detta, planerna för en tvåspråkig hälsocentral har tagit flera viktiga steg framåt.

Bergqvist vill fortsätta som SFP: s vice ordförande

29.05.2023

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

Gott samarbete mellan Varha och kommunerna avgörande för att trygga friska fastigheter

24.05.2023

På onsdagens fullmäktigemöte 24.5 behandlades ändringar i investeringsplanen 2023-2026 samt beslöt fullmäktige att fortskrida med en ansökan om en fullmakt att få uppta mera lån till välfärdsområdet. Ändringarna i investeringsplanen var väntade i.o.m. att planen gjordes upp under extrema tidsfrister med delvis bristfällig information och kommunerna kom med ändringar i sina redogörelser till välfärdsområdet ännu in i det sista. I den investeringsplan som presenterades under mötet är det beräknat att välfärdsområdet kommer att använda sin fullmakt att uppta lån för sammanlagt 432,4 miljoner euro under perioden 2023-2026, tidigare var summan 457,3 miljoner euro.

Bergqvist ger ordförandeklubban för Folktinget vidare

28.04.2023

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) meddelar att hon inte är till förfogande för omval av Folktingets ordförande. Bergqvist valdes till Folktingets ordförande år 2019.

Tomas Björkroth ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

22.04.2023

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 22.4.2023 i Kimito valt ny styrelse och presidium. Tomas Björkroth från Pargas valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

Markus Blomquist och Roger Hakalax vill bli viceordförande för SFP i Egentliga Finland

21.04.2023

Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön vill bli viceordförande för SFP i Egentliga Finland. På kretsmötet lördagen den 22 april väljs presidiet, som består av kretsordförande och två viceordföranden. Tidigare har Tomas Björkroth från Pargas meddelat att han ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande.

Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande

14.04.2023

Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.

Cecilia Achrén ger stafettpinnen vidare som kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

23.03.2023

Cecilia Achrén från Åbo har lett Egentliga Finlands krets sedan 2022 och ställer inte upp för omval till ordförandeposten.

Bergqvist: Nya lotsningslagen ger fortsatt dispens för mindre fartyg – men ministeriets kompetens oroar

22.02.2023

Det främsta syftet med den nya lotsningslagen är att förbättra sjösäkerheten. Tidigare har vissa fartyg på grund av sin storlek kunnat beviljas dispens, dvs. under vissa förutsättningar befriats från skyldigheten att anlita lots. Riksdagsledamot och kommunikationsutskottets medlem Sandra Bergqvist (SFP), som aktivt jobbat för att dispensförfarandet ska bibehållas, är nöjd över att förslaget fick brett understöd i riksdagens kommunikationsutskott.

SFP i Egentliga Finland lämnade in kandidatlistan inför riksdagsvalet 2023

21.02.2023

SFP i Egentliga Finland har på måndag eftermiddag den 20 februari lämnat in kandidatlistan inför riksdagsvalet. I Egentliga Finland går SFP till val med en full lista på 17 kandidater.

Invånarna ska garanteras delaktighet inom Varha!

15.02.2023

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde lämnade på onsdagens fullmäktigemöte 15.2 in en motion om bristfälliga möteshandlingar inom välfärdsområdet. För tillfället finns möteskallelse på svenska endast till tre möten på Varhas svenskspråkiga hemsidor, dessa är till ett fullmäktigemöte, ett styrelsemöte och Nationalspråksnämndens möte. Detta strider med förvaltningsstadgans § 121 där det står att “Kallelsen ska sändas minst fyra dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.”.

Bergqvist: Hobbyverksamheten för barn och unga måste stärkas ytterligare i nästa regeringsprogram

14.02.2023

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på tisdagen i en paneldiskussion om hobbyverksamhetens betydelse för barn och unga. Panelen ordnades av Finlands Scouter och Partioparlamentaarikot.

Bergqvist: Kriser kostar och nu behövs fokus på tillväxt

08.02.2023

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) att nu inte är tid för kortsiktiga lösningar utan det behövs en ansvarstagande politik där våra resurser används på bästa möjliga sätt.