fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 16112, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 003722900157
Operatör: Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare

Fredrik Jensén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

fredrik.jensen@sfp.fi

040 552 1140

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040 734 3865

Koordinator för välfärdsområdet

Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

jenny.sandberg@sfp.fi

040 650 8191

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Cecilia Achrén (cecilia.achren(at)gmail.com / 040 500 5548)

Viceordförande:
Tomas Björkroth (tomas.bjorkroth(at)axxell.fi)
Roger Hakalax (roger.hakalax(at)salmonfarm.fi)

Styrelsen: 
Anna-Karin Tötterman
Rolf Möller
Cathina Wretdal-Lindström
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Ville Käldström
Marlena Laurén
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare Jannika Emaus
jannika.emaus(at)su.fi

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ledamöter
Niklas Guseff
Regina Koskinen
Robert Paul
Åsa Gustafsson
Merja Fredriksson

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Fredrik Laurén
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Jan-Erik Karlsson, jan-erik.karlsson@pargas.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merjafredriksson@gmail.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Bergqvist: Jordbrukets lönsamhet måste förbättras

07.12.2022

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens plenum behandlade interpellationen om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska matproduktionen i framtiden.

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

30.11.2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade fyra kandidater till riksdagsvalet på styrelsemötet den 30 november.

Mathias Mattsson vill bli ordförande för SFP i Åbo – ”Det ska vara meningsfullt och roligt att vara med i verksamheten”

25.11.2022

Mathias Mattsson, 30 år, ser Åbo som en ständigt växande stad med utvecklingsmöjligheter för att bli en ännu trivsammare plats att bo på, oberoende av livssituation eller ålder. Pargasbördige Mattsson har varit Åbobo i snart över 10 år och var uppställd som kandidat för SFP i Åbo i kommunalvalet 2021. Mattsson ser en enorm potential i staden och vill gärna se mera satsningar gällande företagsamhet samt unga vuxnas välmående. Riksdagsvalet närmar sig och där vill Mattsson vara med och dra sitt strå till stacken.

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo – vill i sitt ledarskap stärka SFP:s liberala högerpolitik

25.11.2022

Anna-Karin Tötterman ställer sig till förfogande för omval till SFP i Åbos ordförande. Tötterman har varit aktiv beslutsfattare i flera år och innehar för tillfället flertalet förtroendeuppdrag i SFP, Åbo stad och i Folktinget. Hon har fungerat som SFP i Åbos ordförande sedan 2020. Tötterman är politices licentiat från Åbo Akademi och för tillfället arbetar hon med utbildningspolitisk intressebevakning.

SFP i Egentliga Finlands välfärdsområde vill se en hållbar ekonomi inom hela välfärdsområdet

23.11.2022

På fullmäktigemötet 23.11 i Egentliga Finlands välfärdsområde togs beslut angående klient- och patientavgifterna. Fullmäktige beslöt att befria frontveteraner, krigsinvalider och minröjare samt personer som får garantipension eller utkomststöd från hälsocentralsavgiften. Därtill befrias frontveteraner, krigsinvalider och minröjare också från jour- och poliklinikavgifter vid ÅUCS. Som tillägg till beslutsförslaget valde fullmäktige att även befria de personer som får närståendevård från klientavgifter under de lagstadgade lediga dagar i månaden som närståendevårdaren har rätt till.

Bergqvist: Vi har en jättebra språklagstiftning men vi måste bli bättre på implementeringen

06.11.2022

Idag firar vi Svenska dagen, svenska språket och tvåspråkigheten i Finland. Under hela veckan har det svenska språket och kulturen uppmärksammats runtom i landet då svenska veckan firats. Riksdagsledamot och folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP) betonar veckans betydelse för att främja förståelsen för det svenska språket och kulturen. 

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

27.10.2022

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade sju kandidater till riksdagsvalet och därmed är över halva listan fylld. Kretsen kommer att nominera alla kandidater innan årsskiftet.

Bergqvist: Gängkriminalitet är ett växande problem som måste tas på allvar

27.10.2022

Gängkriminalitet har de senaste åren blivit ett allt allvarligare problem i våra stora städer. I huvudstadsregionen finns ett tiotal aktiva gatugäng men även i städer som Åbo har organiserad gängkriminalitet fått ett starkare fotfäste. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över den här utvecklingen.

SFP i Egentliga Finland samlades till Kommunparlament

22.10.2022

SFP i Egentliga Finland samlades till sitt traditionsenliga Kommunparlament lördagen den 22 oktober. Kommunparlamentet ordnades i form av en picknick-kryssning Åbo–Mariehamn–Åbo. På evenemanget deltog ca. 60 medlemmar från kommuner runtom i Egentliga Finland. Under kryssningen hölls bland annat en allmänpolitisk diskussion där riksdagsledamot Sandra Bergqvist berättade om den gångna regeringsperioden. Bergqvist betonade SFP:s roll i de beslut som gynnat Egentliga Finland.

Välfärdsområdets SFP-fullmäktigegrupp bjöd in till en förmiddag fylld med information, hopp och realism

17.10.2022

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde höll sitt första informationstillfälle för allmänheten i Pargas på lördagen. För fullmäktigegruppen är det viktigt att hålla kontakt till invånarna i hela regionen, skapaLäs mer »

Bergqvist: Sannfinländarna har glömt att också finlandssvenskarna är finländare

27.09.2022

Sannfinländarna har kommit ut med ett ”finskhetsprogram” där man vill betona den finländska historien och kulturen. Man har dock gjort ett grovt misstag och eliminerat den svenskspråkiga befolkningens betydelse i landets historia säger riksdagsledamot och Folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP).

Bergqvist: Hatretorik och riktade trakasserier ett hot mot vår demokrati

15.09.2022

Idag uppmärksammas den internationella demokratidagen. Även om vi i Finland lever i en stark demokrati finns det områden vi behöver förbättra. Riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande Sandra Bergqvist (SFP) vill se ett bättre diskussionsklimat i samhället.

Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

02.09.2022

Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.

Bergqvist kräver resurser för att trygga tillgången på svenska läromedel

30.08.2022

Riksdagsledamot och folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP) efterlyser statlig finansiering för att trygga tillgången på svenska läromedel. Finlands svenska lärarförbund (FSL) har redan en längre tid slagit larm om att tillgången till svenska läromedel inte är tillräcklig.

Bergqvist och Rehn-Kivi kräver klarhet i Kårkulla-frågan

26.08.2022

Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsministeriet om beredningen av lagändringar angående krävande specialomsorgstjänster på svenska. Ledamöterna oroar sig över hur verksamheten som idag ansvaras av Kårkulla samkommun skulle se ut efter årsskiftet.

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

19.08.2022

På fredagens extra kretsmöte nominerade SFP i Egentliga Finland tre kandidater inför riksdagsvalet 2023.

SFP kräver att välfärdsområdena ska följa lagen

19.08.2022

När ansvaret för social- och hälsovården från och med årsskiftet flyttar från kommunerna till välfärdsområdena upplöses också Kårkulla samkommun som producerar stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och krävande specialomsorgstjänster på svenska. I ett förslag som presenterats av den nyländska arbetsgruppen Kepa Uusimaa föreslås att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning. Svenska folkpartiet (SFP) motsätter sig förslaget i en skrivelse som lämnats in till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Bergqvist: Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas

09.08.2022

Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Regina Koskinen: Specialomsorgen på svenska måste tryggas, för det krävs samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

01.07.2022

Nationalspråksnämnden i Egentliga Finlands välfärdsområde har sammanträtt för första gången idag, 30 juni. Nämndens arbete kommer att ha stor betydelse för det svenska språket inom välfärdsområdet, inte minst då det kommer till att trygga tillgången till det svenskspråkiga specialkunnandet inom social- och hälsovården. Till nämndens huvudsakliga uppgifter hör att utreda, bedöma och uttala sig om hur beslut i välfärdsområdesfullmäktige påverkar de språkliga rättigheterna, samt fastställa behovet av tjänster på minoritetsspråket och följa upp tillgången och kvaliteten på dessa. Två av ärendena som behandlades på torsdagens möte var samkommunen Kårkullas framtid i välfärdsområdet samt Egentliga Finlands välfärdsområdets roll som samordnare vid utarbetningen av ett gemensamt samarbetsavtal välfärdsområdena emellan.

Bergqvist vill se fler flygförbindelser till Åbo flygplats

30.06.2022

Coronapandemin har satt sina spår på flygtrafiken i olika delar av Finland. Efterfrågan på flygresor har åter tagit fart samtidigt som utbudet på flygförbindelserna från Åbo flygplats märkbart har försvagats. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över den här utvecklingen.