fbpx

Kretskansliet i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland
Auragatan 1G
20100, Åbo

Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland rf
PB 59873, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Verksamhetskoordinator

Tommi Kippola

Tf. verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

tommi.kippola@sfp.fi

040-734 3865

SFP i Egentliga Finlands politiska program

Åboland är Svenskfinlands utbildningscentrum

Vår region har en stark tillväxt i många sektorer. Den tillväxten har uppstått tack vare kunnig arbetskraft och innovationer.

Det behövs en dialog med näringslivet för att kunna reagera på arbetsmarknadens behov. Därför vill vi främja anordnandet av skräddarsydda utbildningar och utöka möjligheterna till att kunna specialisera sig och fördjupa sina kunskaper.

Åboland behöver en enhetlig utbildningsstig på svenska hela vägen från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning, till andra stadiet och vidare till yrkeshögskola och universitet. Dagvård och skola ska finnas nära dig, i friska och ändamålsenliga lokaler. Sam­ arbete mellan olika aktörer stärker den svenskspråkiga utbildningen.

Invandrare och inflyttare är viktiga för regionen. Utbildning är en central del av integrationen och alla ska erbjudas möjligheten att integreras på svenska i Finland.

En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

Åbo flygfält, hamnarna och entimmeståget är nödvändiga för regionens livskraft och utveckling. Det behövs bättre, snabbare och säkrare vägförbindelser.

Riksvägarna och Skärgårdsvägen måste få en statushöjning.

Det behövs färjor och förbindelsebåtar som fungerar smidigt så att det går att leva, arbeta och studera på lika villkor i skärgården.

Fungerande och användarvänlig kollektivtrafik samt trygga cykelleder gör det lätt att klimatvänligt röra sig inom hela regionen.

Tillgången till snabba och fungerande nät måste i dag ses som en grundförutsättning. Möjligheterna fiber och 5G ger är många och därför vill vi arbeta för lösningar som gynnar stad, skärgård och landsbygd.

Hälsa och välmående, i livets alla skeden

Respekten för den enskilda människan är hörnstenen inom vård och omsorg. Om vi blir sjuka är vi i ett utsatt tillstånd, då ska en god och trygg vård finnas nära – på det egna modersmålet. Barn, unga och familjer ska få stöd i livets alla skeden och de äldre måste få leva livet, hela livet.

Den förebyggande vården ska vara högt prioriterad. Service­ strukturerna inom vårdens alla områden måste kontinuerligt ses över så att resurserna används modernt och effektivt.

Tröskeln för akutvård ska hållas låg, liksom tröskeln för att söka psykiatrisk vård. Servicesedlar och tvåspråkiga digitala lösningar ökar tillgängligheten och effektiviserar serviceproduktionen. Därutöver främjar de företagsamhet och förbättrar klienternas samt personalens valmöjligheter.

Social­ och hälsovårdsbranschen behöver göras mera attraktiv, bland annat med hjälp av rättvisa löner, större flexibilitet och möjlighet till karriärutveckling.

Ett miljö- och klimatvänligt Egentliga Finland

Egentliga Finland är en växande region där utvecklingsbehov vägs mot en miljökonsekvens. Vi har inte råd med lösningar som inte är miljövänliga – och miljövänliga lösningar ska också ge ekonomisk nytta.

Klimatförändringen är det största hotet mot vår miljö. Därför behöver vi ha klimatneutralitet som målsättning i all verksamhet genom att be­ gränsa utsläppen av växthusgaser och skapa kolsänkor. Det kunnande vi har i Åboregionen inom miljösektorn ska stärkas ytterligare.

All verksamhet ska beakta bevarandet av mångfalden i vår natur, vår skärgård och våra vattendrag. Vår natur och vårt hav är en del av oss och vi har ett ansvar för att kommande generationer också ska kunna njuta och präglas av dem.

Vi stödjer näringslivets utveckling

Åbo är näringslivets motor i Egentliga Finland, men det ska gå att bo, leva och arbeta i alla delar av regionen.

Regionen gynnas av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är i företa­gen som jobben skapas – därför ska det vara enkelt att starta och driva företag. Vi stödjer företagsamheten, både i städerna och i skärgården. Ett livskraftigt näringsliv med både små och stora företag är avgörande för städerna och de mindre orterna.

Vi stödjer framväxten av klimatmässigt hållbara företag som tar vara på innovations-­ och utbildningskraften i regionen.

Företagsverksamhet med fokus på turism, jordbruk och fiskenäring har en avgörande roll för samhällsutvecklingen på de mindre orterna i regionen. Samtidigt ska de förbättrade möjligheterna till distansarbete och en fungerande infrastruktur göra det mer attraktivt att skapa sig ett hem på mindre orter.

 

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande:
Regina Koskinen (regina.koskinen(at)gmail.com / 040-5789098)

Viceordförande:
Anna-Karin Tötterman (anna-karin.totterman(at)abo.fi)
Ghita Edmark (ghita.edmark(at)icloud.com)

Styrelsen: 
Lars Nyberg
Anne Eriksson
Roger Hakalax
Henrik Solin
Kjell Wennström
Mi Adolfsson

Suppleanter:
Sonja Rosenqvist
Staffan Sundström
Jan Drugge
Kenneth Jönsson
Gunveig Jörkell
Linda Johans

Svensk Ungdom

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

 

Riksdagen

Riksdagsledamot
Sandra Bergqvist
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi

Riksdagsassistent
Rosanna Blomster
rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2021-2025:

Åbo:
Ulla Achrén
Nicke Wulff
Terhi Vörlund-Wallenius

Pargas:
Sandra Bergqvist
Tina Axen
Gunilla Granberg
Staffan Åberg
Christer Friis
Kaj-Johan Karlsson
Rolf Schwartz
Jan Eriksson
Tomas Björkroth
Merja Fredriksson
Kurt Ekström
Laura Wickström
Kurt Lundqvist
Jeanette Laaksonen
Erika Silventoinen
Daniel Strömborg
Regina Koskinen
Maj Björk
Kyösti Kurvinen

Kimitoön:
Wilhelm Liljeqvist
Daniel Wilson
Helena Fabritius
Carita Backas
Kristian Simola
Jan Drugge
Patrik Sjöblom
Niklas Salminen
Johan Fredriksson
Tom Holmén
Roger Hakalax
Ghita Edmark
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Hans Våg

Lundo:
Henrik Solin

Egentliga Finlands lokalavdelningar

Åbo
Ordförande: Anna-Karin Tötterman, anna-karin.totterman@abo.fi

Pargas
Ordförande: Conny Granqvist, conny.granqvist@edu.pargas.fi

Nagu
Ordförande: Anna Gråhn, anna.grahn@enitec.fi

Korpo
Ordförande: Merja Fredriksson, merja.fredriksson@luukku.com

Houtskär
Ordförande: Christer Friis, christer.friis@gmail.com

Iniö
Ordförande: Rosanna Blomster, rosanna.blomster@gmail.com

Kimitoön
Ordförande: Ghita Edmark, ghita.edmark@icloud.com

S:t Karins
Ordförande: Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@kaarina.fi

Salo
Ordförande: Kenneth Jönsson, kenneth.jonsson@gmail.com

Nådendal
Ordförande: Märta Marjamäki, marmarmar@dnainternet.net

Reso
Ordförande: Nils Broberg, brobergnils@gmail.com

Relaterade artiklar

Bergqvist: Myndigheternas närvaro i skärgården måste garanteras

21.09.2021

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerhet. För att främja den inre säkerheten ser riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det viktigt att myndigheternas närvaro runtom i landet garanteras.

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

20.09.2021

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 18.9.2021 i Salo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

Bergqvist: Delaktighet är avgörande för lyckad integration

15.09.2021

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationen. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist vikten av delaktighet och samarbete för en lyckad integration.

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval

10.09.2021

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval på kretsmötet den 18 september. Presidiet består av ordförande Regina Koskinen från Pargas och vice ordförandena Anna-Karin Tötterman, Åbo, och Ghita Edmark, Kimitoön.

Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring

02.07.2021

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) ställde i våras ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Kriterierna för beviljandet av inkvarteringsersättning tar inte förhållanden i skärgården i beaktande, vilket sätter skärgårdselever i en ojämlik sits. En lagändring kan vara aktuell för att rätta till det här missförhållandet, det framkommer i undervisningsminister Saramos svar till spörsmålet.

Bergqvist: Nu är pengarna för nya Rävsundsbron och Hessundsbron godkända!

23.06.2021

Riksdagen har på onsdag slutfört behandlingen av tredje tilläggsbudgeten för 2021. Med beslutet godkänns även de 128 miljoner euro som är allokerade för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket nöjd över att broarnas framtid nu är garanterad.

Bergqvist: Bayers storinvestering i Åbo gynnar hela regionen

10.06.2021

På tisdag kom läkemedelsföretaget Bayer ut med nyheten om att de planerar en ny läkemedelsfabrik för 250 euro miljoner i Åbo. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), från Egentliga Finland, är mycket glad över investeringsbeslutet.

Bergqvist: Nya läropliktslagen har glömt bort eleverna i skärgården!

04.06.2021

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Det har visat sig att kriterierna för att en läropliktig ska beviljas inkvarteringsersättning inte tar förhållandena i skärgården och på glesbygden i beaktande. Bergqvist frågar i spörsmålet hur situationen kunde rättas till.

Bergqvist: Kultur- och evenemangsbranschen behöver komma igång och få stöd!

03.06.2021

– Det är många av oss som väntar på att få gå på teater, konserter och olika sorters evenemang igen. Men för att vi ska kunna besöka dessa evenemang behövs yrkesmänniskorna som jobbar för att förverkliga dem. För att inte gå miste om all yrkeskunskap som finns inom kultur- och evenemangsbranschen måste branschen nu få stöd.

Bergqvist om tredje tilläggsbudgeten: Ett steg närmare förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron

02.06.2021

Riksdagen har idag fört remissdebatt om den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens satsningar i tilläggsbudgeten och är speciellt glad över pengarna för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas.

Bergqvist: Landsbygdsarbetsgrupp efterlyser förenklade regler för småskalig inkvarteringsverksamhet

28.05.2021

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder efterlyser i ett pressmeddelande enklare regler i att driva småskalig inkvarteringsverksamhet på landsbygden och i glesbygden. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist, som är SFP:s representant i arbetsgruppen, gläds över detta.

Bergqvist: Den riksomfattande trafikplanen ska fokusera på utveckling och de verkliga behoven

26.05.2021

– Att Rävsundsbron och Hessundsbron nu förnyas är inte bara viktigt för att garantera det vardagliga livet i Pargas, utan också nödvändigt för tungindustrins transporter, turismen och det lokala näringslivet. Inom SFP har vi jobbat hårt för att påskynda processen och vi är ytterst nöjda med regeringens förslag.

Bergqvist: Arbete ska alltid löna sig

22.05.2021

I kommunalvalskampanjen har en skärpt skatteprogression genom progressiv kommunalskatt lyfts fram. Någon sådan reform är varken aktuell eller något vi kan gå med på, konstaterar Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och vice ordförande för Svenska folkpartiet.

Bergqvist: Rävsundsbron och Hessundsbron föreslås få 128 miljoner

07.05.2021

Finansministeriet har idag (7.5) publicerat sitt förslag till den tredje tilläggsbudgeten 2021. I detta förslag ingår fullmakt för 128 miljoner euro för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är oerhört glad över det här förslaget.

SFP i Åbo lämnade in slutgiltig kandidatlista – rekordantal uppställda!

04.05.2021

Svenska folkpartiet i Åbo har lämnat in sin slutgiltiga kandidatlista inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Åbo är rekordhögt, 71 kandidater. 

SFP i Egentliga Finland går till val med 154 kandidater

04.05.2021

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lämnat in slutgiltiga kandidatlistor inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Egentliga Finland är 154, vilket är flera än i valet 2017. SFP ställer upp kandidater i Åbo, Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Nådendal, Reso, Lundo och Letala. En stor framgång för SFP är att ha kandidater uppställda även i Lundo och Letala där SFP aldrig tidigare haft kandidater. Det rekordhöga antalet kandidater i Åbo, 71 kandidater, är historiskt och visar trovärdighet för SFP:s politik.

SFP i Pargas nominerade ytterligare och går till val med 49 kandidater

03.05.2021

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas har på sitt möte den 2.5 nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Jan ”Bambu” Eriksson och Saija Westerlund-Cook.

Bergqvist vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

03.05.2021

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för SFP på partidagen i maj. Bergqvist har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2017.

Bergqvist vill se smidigare tillståndsprocesser för inhemsk fiskodling

20.04.2021

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om hur regeringens målsättning om att öka konsumtionen av inhemsk fisk ska säkerställas och hur inhemsk fiskodling kunde främjas. Spörsmålet har även undertecknats av riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP) och Mikko Ollikainen (SFP).

Bergqvist välkomnar tydligare regler för taxibranschen

25.03.2021

Riksdagen har idag (25.3) behandlat en revidering av taxilagen för att åtgärda de problem som uppstod efter en avreglering under den förra regeringsperioden. Riksdagsledamot och medlem i kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket positivt på förändringarna regeringen vill göra.