Trakasserianmälan

Svenska folkpartiet ska vara tryggt för alla

Det politiska arbetet ska präglas av ömsesidig respekt. Öppenhet, ärlighet och tillgänglighet är grunden för all SFP:s kommunikation.

På alla partiets evenemang gäller nolltolerans för alla former av trakasserier, vilket partiets representanter och samtliga deltagare av partiets evenemang bör respektera. Partiets representanter är även skyldiga att ingripa om man ser att trakasserier förekommer. Till varje större evenemang utses stödpersoner av båda könen för att på så sätt på förhand erbjuda ett starkare skydd mot trakasserier.

Stödpersonerna har som uppgift att ge råd och stöd till personer som upplever att de har råkat ut för osakligt beteende. Till dessa hör bland annat mobbning, diskriminering, trakasserier eller annat ojämlikt bemötande inom partiets verksamhet. Stödpersonerna har tystnadsplikt.

Utöver dessa så har partiet valt två ständiga trakasseriombud, som också har tystnadsplikt. Om du märker eller upplever någon form av osakligt beteende eller känner dig otrygg kan du kontakta dessa. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ifall du önskar anmäla om trakasserier anonymt så kan du göra det via nedanstående anmälan:


Gör en trakasserianmälan