Bli medlem

Bli medlem, SFP behöver dig!

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Du blir medlem i SFP genom en lokalavdelning eller en specialförening och ifall du inte önskar annat tilldelas du lokalavdelning baserat på din postnummer. Notera att en stad/kommun kan ha flera aktiva lokalavdelningar i olika stads/kommundelar. Den årliga medlemsavgiften i lokalavdelningarna varierar mellan 10-30 euro, du ser den exakta summan då du väljer lokalavdelning i formuläret nedan. Du kan även bli medlem av SFP:s Garanter genom en årlig inbetalning om minimum 70 euro. Garanterna är en understödsförening som stöder SFP i val. Mer information om garanterna här.

Som medlem får du medlemstidningen Medborgarbladet i posten hem, nyhetsbrev och inbjudningar till partiets evenemang. Det finns även en möjlighet att delta i våra utbildningar, påverka vår politik och kandidera i val. Du väljer själv hur aktivt du deltar i verksamheten. Vi uppskattar din insats oberoende om du är stödande medlem eller aktivist.