Partistyrelsen

Partistyrelsen 2024-2025

Partiordförande Anders Adlercreutz

Partiets vice ordförande

Sandra Bergqvist
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ramieza Mahdi

Partistyrelsens medlemmar

Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Emma Ringbom, kretsordförande Helsingfors
Samuel Broman, kretsordförande Österbotten
Tomas Björkroth, kretsordförande Egentliga Finland
Karin Cederlöf, kretsordförande Nyland
Johan Bardy, kretsordförande Samkretsen
Dan Cederlöf, Svensk Ungdoms ordförande
Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundets ordförande
Kjell Wennström, Svenska Seniorers ordförande
Mats Nylund
Emina Arnautovic
Anna Abrahamsson

Personer med närvaro- och yttranderätt

Eva Biaudet, partifullmäktiges ordförande
Anna-Maja Henriksson, europaparlamentariker
Stefan Svenfors, finansutskottets ordförande
Sandra Bergqvist, Idrotts- och ungdomsminister