Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress

Vi ber er i första hand att använda er av e-fakturor/nätfakturor.

E-fakturor

EDI-kod/nätfakturaadress : 003702153254
Vår operatör: OpusCapita Solutions Oy
Operatörens förmedlarkod : E204503

Pappersfakturor:

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
PB 59030
00021 FAKTURERING

FO-nummer: 0215325-4