Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress

Vi ber er i första hand att använda er av e-fakturor/nätfakturor.

E-fakturor

EDI-kod/nätfakturaadress : 003702153254
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod : 003723327487

Pappersfakturor:

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
PB 16112
00021 FAKTURERING

eller
003702153254@procountor.apix.fi

FO-nummer: 0215325-4