fbpx

Är du intresserad att vara med i SFP:s utskottsverksamhet?

Svenska folkpartiet har flera utskott som behandlar en bredd av samhällsfrågor. Utskotten utses av partistyrelsen för två år i taget och samlar personer med intresse och sakkunskap. Som medlem i ett utskott har du möjlighet att träffa andra med samma intresse som du, lära dig nytt och bidra med din sakkunskap.

Utskotten kan bland annat få i uppdrag att bereda politiska ställningstaganden och program, ordna evenemang, seminarier och besök som berör utskottets tema eller delta i uppföljningen av partidagsmotioner.

För tillfället har SFP följande utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet
Integrationspolitiska utskottet
Internationella utskottet och EU-utskottet
Jämställdhetsutskottet
Miljöutskottet
Socialpolitiska utskottet
Utbildningspolitiska utskottet
Stadspolitiska utskottet

 

Låter utskottsarbetet som något för dig? Nästa gång du kan söka till utskotten är 2025. 

Många av utskotten har dock öppna möten så du kan följa med evenemangskalender här på sfp.fi och vara i kontakt med sekreteraren ifall du vill delta i möten.

För mera information kan du kontakta SFP:s politikteam, politik@sfp.fi