fbpx

Är du intresserad att vara med i SFP:s utskottsverksamhet?

Svenska folkpartiet har flera utskott som behandlar en bredd av samhällsfrågor. Utskotten utses av partistyrelsen för två år i taget och samlar personer med intresse och sakkunskap. Som medlem i ett utskott har du möjlighet att träffa andra med samma intresse som du, lära dig nytt och bidra med din sakkunskap.

Utskotten kan bland annat få i uppdrag att bereda politiska ställningstaganden och program, ordna evenemang, seminarier och besök som berör utskottets tema eller delta i uppföljningen av partidagsmotioner.

För tillfället har SFP följande utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet
Integrationspolitiska utskottet
Internationella utskottet och EU-utskottet
Jämställdhetsutskottet
Miljöutskottet
Socialpolitiska utskottet
Utbildningspolitiska utskottet
Stadspolitiska utskottet

 

Låter utskottsarbetet som något för dig? Vi har nu öppnat ansökningsomgången för utskotten för verksamhetsperioden 2022-2023!

Du kan anmäla ditt intresse för utskottsverksamheten här.
Sista dagen att lämna in sin intresseanmälan är 18.11.2021. Du kan anmäla ditt intresse för fler än ett utskott, i ansökningsmotiveringen kan du prioritera dina val. För mera information kan du kontakta Laura Ollila, laura.ollila@sfp.fi