fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 1482 8861
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714828861

FO-nummer: 1482886-1

Verksamhetsledare

Jenni Ingo

Verksamhetsledare, Österbotten

050 344 2218
jenni.ingo@sfp.fi

T.f. Verksamhetskoordinator

Malin Storhannus

T.f. Verksamhetskoordinator, Österbotten

040 066 5912
malin.storhannus@sfp.fi

Välfärdsområdena

Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

050 563 2361
sandra.hogstrom@sfp.fi

Verksamhetskoordinator (Föräldraledig)

Antonia Prinsén (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator, Österbotten


antonia.prinsen@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Samuel Broman
j.samuel.broman@gmail.com
050 410 7653
Vice ordföranden:
Sabina Forsbacka
sabina.forsbacka@nykarleby.fi
044 254 9459
Roberth Sjöström
roberth.sjostrom@gmail.com
040 158 1706

Valda 2023-2025

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Jessica Påvall
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Nina Brännkärr-Friberg

Malax: Carola Bengs-Lattunen, ersättare: Filip Norrgård

Kristinestad: Tommy Englund, ersättare: Eva Lillmangs

Vörå: Gunilla Lillbacka, ersättare: Jens Antus
Karleby: Marlen Timonen , ersättare: Jan-Ove Nyman
Svensk Ungdom: Amanda Åkersten, ersättare: André Martinez

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 48 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

SFP vill utreda möjlighet till gemenskapsboende i Pörtom

19.02.2024

Ekonomin diskuterades flitigt när styrelsen för Österbottens välfärsområde hade möte 19.2.2024. För tillfället ser resultatet för 2023 ut att bli ca 24 miljoner bättre än förväntat och landar då på ungefär -38 miljoner.

Anna-Maja Henriksson: Tillbaka till utbildningstoppen

15.02.2024

Bland det viktigaste för Finlands framtid är att vi fortsätter satsa på en god utbildning för våra barn och unga. Vart tredje år publiceras Pisa-resultaten. Det är en dag som man i utbildningskretsar väntar på med spänning. Hur har det gått för vårt land? Var placerar vi oss i den internationella jämförelsen? 

Niclas Sjöskog ställer upp i EU-valet

09.02.2024

Niclas Sjöskog, Pedersöre, ställer upp i EU-valet. Sjöskog har en långvarig karriär inom intressebevakning och av politiska uppdrag. För tillfället fungerar han som fullmäktigeordförande i Pedersöre, vice ordförande för Österbottens svenska producentförbund och första vice ordförande i fullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund(SLC). Sjöskog ställde även upp i riksdagsvalet och EU-valet 2019.

Alina Ivars blir Joakim Strands nya riksdagsassistent

08.02.2024

Alina Ivars är andra årets juridikstuderande vid Helsingfors universitet, enheten i Vasa. Före tjänsten som riksdagsassistent har hon arbetat på advokatbyrå och bank

Johanna Borg ställer sig till förfogande i EU-valet!

07.02.2024

Johanna Borg (SFP) från Närpes ställer sig till förfogande att kandidera i EU-valet. EU-valet äger rum i juni.

Österbottens välfärdsområde: Beslut om matservice

22.01.2024

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll årets första möte idag. Under årets sista möte återremitterades frågan om matservicen som välfärdsområdet erbjuder. Då meddelade SFP att man vill ha mer fakta innan man fattar beslut om matportionerna ska köras ut varma eller kalla till klienterna.

Fullmäktige godkände budgeten och tackade personalen

21.12.2023

Årets sista möte för Österbottens välfärdsområdesfullmäktige behandlade viktiga ärenden, såsom servicenivåbeslut för räddningsväsendet, delaktighetsplan, budget för 2024 och ekonomi- och verksamhetsplan 2025-2026.

Norrback: Förnuftigare vargpolitik i EU

20.12.2023

EU-kommissionen har föreslagit att vargens skyddsstatus ändras från ”strikt skyddad” till ”skyddad”. Beslutet baserar sig på nya uppgifter om en ökande vargpopulation och dess effekter. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som aktivt jobbat med vargfrågan, är väldigt nöjd med kommissionens förslag.

SFP axlar sitt ansvar för hela regionens invånare

15.12.2023

Styrelsen i Österbottens välfärdsområde sammanträdde till årets sista möte 15.12. Ett av ärendena som behandlades var barnavdelningen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Efter en granskning har det visat sig att avdelningen är den enda barnavdelningen i landet, som inte finns i anslutning till ett central- eller universitetssjukhus. Lagförändringar och höjda krav på beredskap har lett till att avdelningen inte mer kan garantera den nivå och intensitet av vård, som kan krävas, om ett barns tillstånd till exempel plötsligt försämras.

Strand: Starka resultat för Österbotten!

12.12.2023

Riksdagsledamot Joakim Strand från Vasa gläder sig över ett utmärkt förhandlingsresultat vad gäller Österbotten och de så kallade julklappspengarna.