fbpx

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:
Johanna Holmäng
johanna.holmang@pedersore.fi
050 337 7093
Vice ordföranden:
Henrik Antfolk
henrik_antfolk@hotmail.com
045 6131575

Barbro Kloo
barbro.kloo@hotmail.com
050 65460

Valda 2020-2022

Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Ulla-Maj Salin.
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Lars-Erik Holmblad.
Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Tor Nygård.
Seniorer: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss.
Svenska Kvinnoförbundet: Leena Nikkari-Östman, ersättare: Carola Bengs-Lattunen.
Kompletteringsval (2020-2022): Närpes: Gun Granlund, ersättare: Roberth Sjöström.

Valda 2021-2023

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse.
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs.
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Jaana Silander
Vörå: Victor Ohlis, ersättare: Johanna Skarper.
Malax: Minna Söderholm, ersättare: Ann-Helen Ståhl.
Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Camilla Wikman.
Nykarleby: Mikael Lindvall, ersättare: Maria Palm.
Svensk Ungdom: Chatarina Doktar, ersättare: Joakim Lasén.

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Vård- och räddningsavtal målet för Kronoby

21.05.2021

Under de senaste tio åren har flera olika regeringar försökt bereda en social- och hälsovårdsreform. Nu ser den ut att verkligen gå framåt. En av de absolut viktigaste målsättningarna med reformen är att trygga tillgången till god och jämlik social- och hälsovård i hela landet. 

Det första kommunalvalet, 1996, öppnade dörren till SFP för Anna-Maja Henriksson

31.03.2021

“Ta aldrig för givet att någon annan tycker att saker är lika självklara som du tycker”, säger Anna-Maja Henriksson. Redan under sin första period i Jakobstads stadsfullmäktige, efter kommunalvalet 1996, lärde sig Henriksson att inte ta något för givet. Det som du tycker är självklart kan vara fullständigt oklart för någon annan, påminner hon.

JA, vi behöver flera kvinnor i beslutsfattandet!

17.02.2021

Jämlikhet och jämställdhet är oerhört viktigt i samhällsutvecklingen.
I beslutsfattandet ska hänsyn tas till en mångfald av perspektiv och därför bör kommunfullmäktige representera alla kommunens invånare. Idag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor, och av styrelse- och nämndordförandena utgör kvinnorna ca 30 procent.

Norrback: Fel att demonisera EU:s syften

10.02.2021

– För Finland är det viktigt med en målmedveten europeisk stimulanspolitik. Detta till följd av att pandemin slagit hårt och skapat en helt exceptionell situation. Vår ekonomi är mycket beroende av EU:s inre marknad. EU:s återhämtningsinstrument ska ge ny tillväxt och nya jobb framför allt inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

Ollikainen: Alla barn har rätt till en trygg skolgång

26.01.2021

Många grova fall av mobbning och våld bland unga har uppdagats sedan hösten och detta har varit ett hett diskussionsämne. Bland annat till följd av detta lanserade undervisnings- och kulturministeriet idag tillsammans med justitieministeriet, inrikesministeriet och social- hälsovårdsministeriet ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier i skolor och läroanstalter.

Johanna Holmäng: Utvidga screening för bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år

22.01.2021

Den avgiftsfria screeningen av bröstcancer bör utvidgas till åldersgruppen 40–74 år. Det anser Johanna Holmäng, SFP i Österbottens kretsordförande.

Norrback: Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen

20.01.2021

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i samband med byggandet av vindkraftsparker.

Norrback välkomnar medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt

19.11.2020

Riksdagsledamot Anders Norrback välkomnar diskussionen om medborgarinitiativet om den stamvårdande vargjakten som behandlas i riksdagens plenum.

Ollikainen: Mycket viktiga skrivningar i nya trafikplanen

17.11.2020

Utkastet till ny trafikplan är det viktigaste dokumentet kring vår infrastruktur på mycket länge, kanske någonsin. Den handlar om en nödvändig för att inte säga en mycket efterlängtad plan, som berör allas vardag på flera sätt.

Henriksson: Fler tåg behöver stanna i Bennäs

18.02.2020

VR:s verkställande direktör Rolf Jansson besökte Jakobstad på inbjudan av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under besöket diskuterades tågtrafiken i Jakobstadsregionen samt antalet tågturer från Bennäs station.