fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 1482 8861
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714828861

Verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck

Verksamhetsledare, Österbotten

jenni.ahlback@sfp.fi

050 344 2218

Verksamhetskoordinator

Antonia Prinsén

Verksamhetskoordinator, Österbotten

antonia.prinsen@sfp.fi

040 828 1796

Regionkoordinator

Gita Hassel

Regionkoordinator, Österbotten

gita.hassel@sfp.fi

050 467 0035

Koordinator för Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden

Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

sandra.hogstrom@sfp.fi

0505632361

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Henrik Antfolk
henrik_antfolk@hotmail.com
045 6131575
Vice ordföranden:
Carola Bengs-Lattunen
carolalalafi@hotmail.com
040 052 4382
Mikael Lindvall
mikael.lindvall@agrolink.fi
044 767 9339

Valda 2021-2023

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse.
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs.
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Jaana Silander
Vörå: Victor Ohlis, ersättare: Johanna Skarper.
Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Camilla Wikman
Svensk Ungdom: Chatarina Doktar, ersättare: Joakim Lasén

 

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Margareta Rodas
Närpes: Roberth Sjöström, ersättare: Gun Granlund
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Henriksson: De stupades, veteranernas och de äldre generationernas arv förpliktar

25.09.2022

Justitieminister, SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson höll tidigare idag festtal vid Kaatuneiden Omaisten Liitto ry:s (De stupades anhörigas förbunds) huvudfest i Karlebys stadshus. Henriksson betonade i sitt tal, att de stupades, veteranernas och de äldre generationernas arv förpliktar.

Henriksson i sitt invigningstal vid H-huset i Vasa: Människans behov sätts i centrum

23.09.2022

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson talade tidigare idag vid invigningen av H-huset. H-huset är ett nybygge på Vasa centralsjukhus område, där tjänster för socialvårdens, primärhälsovårdens och specialsjukvårdens tjänster är under samma tak.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har kallat Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare

22.09.2022

Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har kallat hum.kand. Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare. Brännbacka-Brunell är hemma från Jakobstad där hon är ordförande för nämnden för bildning och välfärd. Brännbacka-Brunell har varit aktiv inom kommunalpolitiken sedan 2013 och under åren 2018-2020 var Brännbacka-Brunell vice ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten.

Norrback: Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

20.09.2022

Jord- och skogsbruksutskottet har idag gett sitt utlåtande om medborgarinitiativet gällande stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som är medlem i utskottet, ser med goda ögon på slutresultatet.

SFP i Österbotten nominerade riksdagsvalskandidater

14.09.2022

På onsdagens kretsstyrelsemöte nominerade kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten fyra nya kandidater till riksdagsvalet 2023. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är glad över att nu kunna komplettera listan med de redan sex nominerade med fyra nya, starka namn.

Frida Sigfrids ny assistent för riksdagsledamot Mikko Ollikainen

09.09.2022

Frida Sigfrids, 26 år, är riksdagsledamot Mikko Ollikainens nya riksdagsassistent. Sigfrids är hemma från Borgå. Hon har tidigare fungerat som förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Sigfrids är även medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

SFP kräver att välfärdsområdena ska följa lagen

19.08.2022

När ansvaret för social- och hälsovården från och med årsskiftet flyttar från kommunerna till välfärdsområdena upplöses också Kårkulla samkommun som producerar stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och krävande specialomsorgstjänster på svenska. I ett förslag som presenterats av den nyländska arbetsgruppen Kepa Uusimaa föreslås att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning. Svenska folkpartiet (SFP) motsätter sig förslaget i en skrivelse som lämnats in till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad.

SFP på Helsingfors Pride!

27.06.2022

SFP, Tankesmedjan Agenda, Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet samt Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar program under prideveckan:

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023

09.04.2022

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd.

Henrik Antfolk ny ordförande för SFP i Österbotten

09.04.2022

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd valt ny styrelse och presidium. Henrik Antfolk från Kristinestad valdes till ny kretsordförande. Till vice ordföranden valdes Carola Bengs Lattunen från Malax och Mikael Lindvall från Nykarleby.