fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 42176, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress, OVT : 0037 1482 8861
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod: E204503

Verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck

Verksamhetsledare, Österbotten

jenni.ahlback@sfp.fi

050 344 2218

Verksamhetskoordinator

Antonia Prinsén

Verksamhetskoordinator, Österbotten

antonia.prinsen@sfp.fi

040 828 1796

Regionkoordinator

Gita Hassel

Regionkoordinator, Österbotten

gita.hassel@sfp.fi

050 467 0035

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Henrik Antfolk
henrik_antfolk@hotmail.com
045 6131575
Vice ordföranden:
Carola Bengs-Lattunen
carolalalafi@hotmail.com
040 052 4382
Mikael Lindvall
mikael.lindvall@agrolink.fi
044 767 9339

Valda 2021-2023

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse.
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs.
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Jaana Silander
Vörå: Victor Ohlis, ersättare: Johanna Skarper.
Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Camilla Wikman
Svensk Ungdom: Chatarina Doktar, ersättare: Joakim Lasén

 

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Margareta Rodas
Närpes: Roberth Sjöström, ersättare: Gun Granlund
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023

09.04.2022

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd.

Henrik Antfolk ny ordförande för SFP i Österbotten

09.04.2022

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd valt ny styrelse och presidium. Henrik Antfolk från Kristinestad valdes till ny kretsordförande. Till vice ordföranden valdes Carola Bengs Lattunen från Malax och Mikael Lindvall från Nykarleby.

Mikko Ollikainen: en rikspolitiker med talkobakgrund

04.04.2022

För riksdagsledamot Mikko Ollikainen är den lokala samhörigheten och gemenskapen  ryggraden i politiken. Det går nog ingen som besöker Ollikainen i hans österbottniska hemtrakter miste om. 

Vi måste se bättre förebyggande arbete i skolorna mot sexuella övergrepp mot barn

23.03.2022

År 2018 fattade SFP:s partidag beslut om att arbeta för att alla kommuner ska ha en handlingsplanför förebyggande av sexuellt utnyttjande. Förhoppningsvis finns det här i alla kommuner, annars är det hög tid att utarbeta en sådan.

Anders Norrback nöjd över stödet till det finska jordbruket, men önskar också långsiktigare lösningar.

17.03.2022

Regeringen håller som bäst på och förbereder åtgärder för att förstärka försörjningsberedskapen, och underlätta lönsamhetskrisen inom det finska jordbruket, som fördjupats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Uppskattningsvis förbereder man stöd på cirka 300 miljoner euro för den inhemska matproduktionen.

Ollikainen: Tillit och trygghetskänsla speciellt viktiga just nu

16.03.2022

Riksdagen förde idag responsdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande lyfte riksdagsledamot Mikko Ollikainen fram vikten av säkerhetsmyndigheternas roll och det förebyggande arbetet.

Jan-Erik Kress är ny assistent till riksdagsledamot Anders Norrback

04.03.2022

Jan-Erik Kress från Sibbo är riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) nya assistent. Kress är politices kandidat från Åbo Akademi, och på slutrakan av sina magisterstudier i statskunskap.

Ollikainen: Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt

02.03.2022

Riksdagen förde idag en debatt om statsrådets redogörelse för utvecklande av bostadspolitiken för perioden 2021–2028. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av en bostadsmarknad som beaktar den allmänna samhällsutvecklingen och människors olika behov.

SFP i Österbottens valberedning har inlett sitt arbete

27.02.2022

SFP i Österbotten har tillsatt en valberedning för att sondera intresset och bereda förslag till valet av ny kretsstyrelse vid kretsmötet lördagen den 9.4.2022. Valberedningen består av Maria Palm, ordförande, Gunilla Jusslin, Jonas Rönnqvist, Maria Tokou och Carola Sundqvist.

SFP tar plats i Mellersta Österbottens välfärdsområde

25.02.2022

Svenska Folkpartiet gjorde ett exceptionellt bra välfärdsområdesval i Mellersta Österbotten. Tack vare valförbundet med Samlingspartiet lyckades man få fem mandat i fullmäktige. Förhandlingarna partierna emellan gav även välkommet resultat då sfp besätter en plats i styrelsen, samt får ordförandeposten i nationalspråknämnden och en plats i välfärds- och framtidsnämnden.