fbpx

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:
Johanna Holmäng
johanna.holmang@pedersore.fi
050 337 7093
Vice ordföranden:
Henrik Antfolk
henrik_antfolk@hotmail.com
045 6131575

Barbro Kloo
barbro.kloo@hotmail.com
050 65460

Valda 2020-2022

Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Ulla-Maj Salin.
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Lars-Erik Holmblad.
Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Tor Nygård.
Seniorer: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss.
Svenska Kvinnoförbundet: Leena Nikkari-Östman, ersättare: Carola Bengs-Lattunen.
Kompletteringsval (2020-2022): Närpes: Gun Granlund, ersättare: Roberth Sjöström.

Valda 2021-2023

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse.
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs.
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Jaana Silander
Vörå: Victor Ohlis, ersättare: Johanna Skarper.
Malax: Minna Söderholm, ersättare: Ann-Helen Ståhl.
Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Camilla Wikman.
Nykarleby: Mikael Lindvall, ersättare: Maria Palm.
Svensk Ungdom: Chatarina Doktar, ersättare: Joakim Lasén.

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Anders Norrback vald till ordförande för centralförbundet för Fiskerihushållning

23.11.2021

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har valts till ny ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållning vid förbundets representantmöte i Helsingfors den 22.11.2021.

SFP i Österbotten nominerade fler kandidater till välfärdsområdesvalet

18.11.2021

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsstyrelsemöte tisdagen den 16 november. På mötet nominerades fler kandidater till välfärdsområdesvalet. SFP har tidigare nominerat 67 kandidater i Österbottens välfärdsområde och kompletterade nu sin lista med sex nya kandidater. Det innebär att SFP går till val med full lista i Österbotten.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten

18.11.2021

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Mellersta Österbotten inför välfärdsområdesvalet i januari 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna på onsdagen den 17 november. Valförbundet strävar efter att ställa upp full lista, vilket innebär 73 kandidater. SFP har nominerat alla sina tretton kandidater och Samlingspartiet har nominerat 23 kandidater.

Ollikainen: Enhetligare klient- och patientdatasystem behövs

28.10.2021

Under riksdagens frågetimme på torsdagen efterlyste riksdagsledamot Mikko Ollikainen enhetligare klient- och patientdatasystem inför den kommande social- och hälsovårdsreformen. Svenska riksdagsgruppens fråga ställdes till social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru.

Henriksson: Det viktiga arbetet med samernas sannings- och försoningskommission kan nu börja

28.10.2021

Regeringen har idag tillsatt Samernas sannings- och försoningskommission. Den oberoende och självständiga kommissionen har fått i uppdrag att identifiera och bedöma diskriminering och kränkningar av rättigheter mot samerna, till exempel statens assimilationspolitik.

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

27.10.2021

Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte tisdag 26.10. På mötet nominerades 67 kandidater till välfärdsområdesvalet.

Vård- och räddningsavtal målet för Kronoby

21.05.2021

Under de senaste tio åren har flera olika regeringar försökt bereda en social- och hälsovårdsreform. Nu ser den ut att verkligen gå framåt. En av de absolut viktigaste målsättningarna med reformen är att trygga tillgången till god och jämlik social- och hälsovård i hela landet. 

Det första kommunalvalet, 1996, öppnade dörren till SFP för Anna-Maja Henriksson

31.03.2021

“Ta aldrig för givet att någon annan tycker att saker är lika självklara som du tycker”, säger Anna-Maja Henriksson. Redan under sin första period i Jakobstads stadsfullmäktige, efter kommunalvalet 1996, lärde sig Henriksson att inte ta något för givet. Det som du tycker är självklart kan vara fullständigt oklart för någon annan, påminner hon.

JA, vi behöver flera kvinnor i beslutsfattandet!

17.02.2021

Jämlikhet och jämställdhet är oerhört viktigt i samhällsutvecklingen.
I beslutsfattandet ska hänsyn tas till en mångfald av perspektiv och därför bör kommunfullmäktige representera alla kommunens invånare. Idag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor, och av styrelse- och nämndordförandena utgör kvinnorna ca 30 procent.

Norrback: Fel att demonisera EU:s syften

10.02.2021

– För Finland är det viktigt med en målmedveten europeisk stimulanspolitik. Detta till följd av att pandemin slagit hårt och skapat en helt exceptionell situation. Vår ekonomi är mycket beroende av EU:s inre marknad. EU:s återhämtningsinstrument ska ge ny tillväxt och nya jobb framför allt inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet.