fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 1482 8861
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714828861

FO-nummer: 1482886-1

Verksamhetsledare

Jenni Ingo

Verksamhetsledare, Österbotten

050 344 2218
jenni.ingo@sfp.fi

T.f. Verksamhetskoordinator

Ida Wikman

t.f. Verksamhetskoordinator, Österbotten

040 769 8891
ida.wikman@sfp.fi

Välfärdsområdena

Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

050 563 2361
sandra.hogstrom@sfp.fi

Verksamhetskoordinator (Föräldraledig)

Antonia Prinsén (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator, Österbotten


antonia.prinsen@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Samuel Broman
j.samuel.broman@gmail.com
050 410 7653
Vice ordföranden:
Sabina Forsbacka
sabina.forsbacka@nykarleby.fi
044 254 9459
Roberth Sjöström
roberth.sjostrom@gmail.com
040 158 1706

Valda 2023-2025

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Jessica Påvall
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Nina Brännkärr-Friberg

Malax: Carola Bengs-Lattunen, ersättare: Filip Norrgård

Kristinestad: Tommy Englund, ersättare: Eva Lillmangs

Vörå: Gunilla Lillbacka, ersättare: Jens Antus
Karleby: Marlen Timonen , ersättare: Jan-Ove Nyman
Svensk Ungdom: Amanda Åkersten, ersättare: André Martinez

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 48 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Samuel Broman fortsätter som kretsordförande för SFP i Österbotten

27.04.2024

SFP i Österbotten samlades under lördag eftermiddag till kretsmöte på Yrkesakademin i Vasa. Under kretsmötet återvaldes Samuel Broman till kretsordförande och Sabina Forsbacka samt Roberth Sjöström till vice ordförande för kretsen. Kretsmötet valde även ny styrelse för verksamhetsperioden 2024-2025.

Trots sparkraven: Satsningar på personalens välmående och inga stängningar

22.04.2024

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige samlades måndagen 22.4. Det största och viktigaste ärendet på listan var godkännandet av framtids- och anpassningsprogrammet för 2025-2026. Programmet innehåller inga stängningar av enheter eller avdelningar, utan målet är att nå inbesparingar inom den nuvarande verksamheten genom olika effektiveringar. Totalt ska 40 miljoner sparas in, varav de största summorna hittas inom personalkostnader och bl.a. minskningar av hyreskostnader.

Strand: Regeringen främjar GigaVaasa

17.04.2024

För att få fart på de industriinvesteringar i miljardklassen som väntar på investeringsbeslut, beslutade regeringen om en helt ny skattelösning som ska göra Finland mera locklande. Skattelösningen är uttryckligen inriktad på grön omställning och lämpar sig därför speciellt bra för batteriprojekt som GigaVaasa, men också vätgasprojekt och fossilfri stålindustri.

Satsningar på lättare former av vård och förebyggande insatser

15.04.2024

Idag tog Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslut om det tredje framtids- och anpassningsprogrammet för området. Åtgärderna i progammet ska inbringa inbesparingar på ca 40 miljoner euro under 2025-2026.

Ingo står till förfogande som SFP:s vice ordförande

14.04.2024

Efter noggrann kartläggning och flera uppmaningar från hela kretsen, med nominering av SFP:s kommunorganisation i Korsholm och med brett stöd från Svensk Ungdom meddelar Christoffer Ingo att han, om han får den österbottniska kretsens förtroende, är redo att axla ansvaret som en av SFP:s vice ordförande. Ingo är kommunfullmäktigeordförande i Korsholm och tidigare förbundsordförande för Svensk Ungdom.

Inga nedskärningar i servicenätverket

11.04.2024

Idag har Österbottens välfärdsområde offentliggjort sitt senaste åtgärdspaket, vars syfte är att balansera ekonomin, utveckla välfärdsområdets tjänster och uppnå målsättningarna i den fastställda strategin. Totalt ska åtgärderna inbringa inbesparingar för 40 miljoner euro under 2025-2026.

Österbottens beväringar har sämst kondition

25.03.2024

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har haft möte 25.3.2024. Godkännande av bokslutet var utan tvekan det största ärendet.

Kretsordförande Samuel Broman ställer upp i EU-valet

19.03.2024

Europa befinner sig vid ett viktigt vägskäl. I tider där Europas demokratiska framtid utmanas, behöver vi driva en EU-agenda som är både djärv och visionär. Det handlar inte enbart om att förvalta det existerande, utan om att aktivt forma vår framtid.

Palm: Utan anställda har vi inget välfärdsområde

11.03.2024

Österbottens välfärdsområde har samlats för årets första fullmäktigemöte. Bland annat en uppdatering av välfärdsområdets strategi, översikt över megatrender och servicestrategi behandlades på mötet. Uppdateringen av strategin visar att välfärdsområdet är på väg mot uppsatta målsättningar men fortfarande har lång väg kvar. I en taltur för SFP-gruppen lägger gruppordförande Maria Palm mycket vikt vid personalen.

Presidiet vill fortsätta arbeta för SFP i Österbotten

01.03.2024

Inför SFP i Österbottens kretsmöte i slutet av april har sittande presidium meddelat att de fortsättningsvis står till förfogande. Sittande ordförande Samuel Broman, Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström som fungerar som vice ordförande vill gemensamt fortsätta sitt arbete. Samarbetet har fungerat bra under den pågående perioden.