fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 1482 8861
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714828861

FO-nummer: 1482886-1

Verksamhetsledare

Jenni Ingo

Verksamhetsledare, Österbotten

050 344 2218
jenni.ingo@sfp.fi

T.f. Verksamhetskoordinator

Malin Storhannus

T.f. Verksamhetskoordinator, Österbotten

040 066 5912
malin.storhannus@sfp.fi

Välfärdsområdena

Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

050 563 2361
sandra.hogstrom@sfp.fi

Verksamhetskoordinator (Föräldraledig)

Antonia Prinsén (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator, Österbotten


antonia.prinsen@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Samuel Broman
j.samuel.broman@gmail.com
050 410 7653
Vice ordföranden:
Sabina Forsbacka
sabina.forsbacka@nykarleby.fi
044 254 9459
Roberth Sjöström
roberth.sjostrom@gmail.com
040 158 1706

Valda 2023-2025

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Jessica Påvall
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Nina Brännkärr-Friberg

Malax: Carola Bengs-Lattunen, ersättare: Filip Norrgård

Kristinestad: Tommy Englund, ersättare: Eva Lillmangs

Vörå: Gunilla Lillbacka, ersättare: Jens Antus
Karleby: Marlen Timonen , ersättare: Jan-Ove Nyman
Svensk Ungdom: Amanda Åkersten, ersättare: André Martinez

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 48 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Strand ny ordförande för underrättelsetillsynsutskottet

22.09.2023

Riksdagen har idag valt underrättelsetillsynsutskottets medlemmar. Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) har utsetts till ordförande för utskottet, vilket även innebär att svenska riksdagsgruppen åter har en medlem i talmanskonferensen.

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

07.09.2023

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

Välfärdsområdets anställda får cykelförmån

04.09.2023

Måndagen 4.9 samlades Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för höstens första möte. I välfärdsområdesdirektören lägesbild presenterade Marina Kinnunen områdets ekonomiska översikt. Direktören tog också fasta på kritiken angående telefonservicen som lyfts upp i media den senaste tiden. Kinnunen hälsade att kritiken har gått fram och utveckling sker hela tiden. Rainer Bystedt lämnade även in en motion i samma ärende under mötet.

Norrback: ”Varje dag är den finländska matens dag”

04.09.2023

I dag, den 4. september firar vi den finländska matens dag. Det är Föreningen Matinformation, som även står bakom Gott från Finland-ursprungsmärket, som har tagit initiativet till dagen. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) anser att det är viktigt att man lyfter upp vikten av den finländska maten.

Norrback bekymrad över fiskekvoterna

30.08.2023

EU-kommissionen kom nyss ut med sitt förslag gällande fiskekvoter för år 2024. Om kommissionen får sin vilja igenom kommer fiske av strömming och sill sluta nästan helt i mellersta Östersjön och Bottniska viken. Dessutom vill kommissionen också minska laxfångstkvoterna mellan Åland och Kvarken. Riksdagsledamot, och ordförande i Centralförbundet för fiskerihushållning, Anders Norrback (SFP) förhåller sig kritisk till kommissionens förslag.

Åtgärderna inom framtids- och anpassningsprogrammet godkändes

28.08.2023

Idag har styrelsen för Österbottens välfärdsområde tagit ställning till de åtgärder som föreslås förverkliga framtids- och anpassningsprogrammet. Programmet godkändes i fullmäktigesalen i början av juni men det är styrelsen som tar ställning till de konkreta åtgärderna som ska omsätta programmet i praktiken.

SFP i Österbotten ger sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen

25.08.2023

SFP i Österbotten höll under tisdagen ett långt styrelsemöte där SFP:s regeringsmedverkan och framtid diskuterades. Kretsstyrelsen var eniga i att ge sitt stöd till Svenska riksdagsgruppen om att fortsätta regeringssamarbetet. Samtidigt betonade kretsstyrelsen att ett regeringssamarbete i nuläge förutsätter att regeringens meddelande om främjandet av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället är tillräckligt ambitiöst och att det leder till konkreta åtgärder.
Svenska riksdagsgruppen har ännu inte tagit ett slutligt beslut.

SFP i Österbotten sammanträdde i Jakobstad

29.05.2023

Lördagen 27 maj samlades SFP i Österbotten till kretsmöte vid Jakobstads gymnasium. 104 delegater från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på mötet där Samuel Broman valdes till ny kretsordförande och Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström valdes till nya vice ordföranden.

Samuel Broman blir ny kretsordförande för SFP i Österbotten

27.05.2023

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Jakobstad lördagen den 27 maj vid Jakobstads gymnasium. Tre kandidater hade innan mötet meddelat intresse för ordförandeskapet. Efter omröstningen föll rösterna 63 av 104 röster (60%) på Broman och han blir därmed SFP i Österbottens nya kretsordförande.

Fler vill bli vice ordförande för SFP i Österbotten

25.05.2023

Valberedningen höll sitt sista möte inför lördagens kretsmöte för SFP i Österbotten och ytterligare två kandidater vill fungera som vice ordförande i kretsstyrelsen.