fbpx

Kretskansliet i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

 

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 1482 8861
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714828861

FO-nummer: 1482886-1

Verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck

Verksamhetsledare, Österbotten

050 344 2218
jenni.ahlback@sfp.fi

T.f. Verksamhetskoordinator

Malin Storhannus

T.f. Verksamhetskoordinator, Österbotten

040 066 5912
malin.storhannus@sfp.fi

Välfärdsområdena

Sandra Högström

Koordinator för Österbottens och Mellersta Östebottens välfärdsområden

050 563 2361
sandra.hogstrom@sfp.fi

Verksamhetskoordinator (Föräldraledig)

Antonia Prinsén (föräldraledig)

Verksamhetskoordinator, Österbotten


antonia.prinsen@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Samuel Broman
j.samuel.broman@gmail.com
050 410 7653
Vice ordföranden:
Sabina Forsbacka
sabina.forsbacka@nykarleby.fi
044 254 9459
Roberth Sjöström
roberth.sjostrom@gmail.com
040 158 1706

Valda 2023-2025

Kronoby: Helena Broända, ersättare: Adam Näse
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Jessica Påvall
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Nina Brännkärr-Friberg

Malax: Carola Bengs-Lattunen, ersättare: Filip Norrgård

Kristinestad: Tommy Englund, ersättare: Eva Lillmangs

Vörå: Gunilla Lillbacka, ersättare: Jens Antus
Karleby: Marlen Timonen , ersättare: Jan-Ove Nyman
Svensk Ungdom: Amanda Åkersten, ersättare: André Martinez

Valda 2022-2024

Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck
Pedersöre: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors
Vasa: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad
Seniorerna: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss
Svenska kvinnoförbundet: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 48 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

SFP i Österbotten sammanträdde i Jakobstad

29.05.2023

Lördagen 27 maj samlades SFP i Österbotten till kretsmöte vid Jakobstads gymnasium. 104 delegater från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på mötet där Samuel Broman valdes till ny kretsordförande och Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström valdes till nya vice ordföranden.

Samuel Broman blir ny kretsordförande för SFP i Österbotten

27.05.2023

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Jakobstad lördagen den 27 maj vid Jakobstads gymnasium. Tre kandidater hade innan mötet meddelat intresse för ordförandeskapet. Efter omröstningen föll rösterna 63 av 104 röster (60%) på Broman och han blir därmed SFP i Österbottens nya kretsordförande.

Fler vill bli vice ordförande för SFP i Österbotten

25.05.2023

Valberedningen höll sitt sista möte inför lördagens kretsmöte för SFP i Österbotten och ytterligare två kandidater vill fungera som vice ordförande i kretsstyrelsen.

Nya namn vill leda SFP i Österbotten

19.05.2023

Valberedningen inför SFP i Österbottens kretsmöte har sonderat fältet inför kretsmötet i Jakobstad den 27 maj. Nuvarande kretsordförande Henrik Antfolk gick tidigare i veckan ut med att han inte ställer upp för omval.

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har hållit möte

15.05.2023

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har hållit möte idag, måndag 15.5. På styrelsens föredragningslista fanns flera omfattande rapporter att ta del av, bland annat kvartalsrapporten för årets första tre månader och miljörapporten för 2022. SFP:s styrelsemedlemmar är särskilt nöjda över det strategiska samarbetsavtalet mellan Österbottens välfärdsområde, kommunerna i välfärdsområdet och Österbottens förbund.

Antfolk ställer inte upp för omval

15.05.2023

SFP i Österbottens kretsordförande Henrik Antfolk ställer inte upp för omval. Efter fem år i presidiet för den österbottniska kretsen varav ett år som kretsordförande är det dags för honom att ge klubban vidare. Dessa 5 år har kantats av idel val, Eu-val, riksdagsval, kommunalval samt välfärdsområdesval.

Beslut ska tas med individen i åtanke

19.03.2023

För SFP är det viktigt att varje person känner sig trygg att leva i Finland. Riksdagsvalskandidat Greger Forsblom tar fasta på regeringens roll och att de som sitter vid beslutsfattarborden har en stor roll i att trygga finländarnas vardag.

Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv

17.03.2023

Trygghet och säkerhet har diskuterats aktivt senaste tiden och SFP vill att alla ska få leva tryggt och fri från rädsla i Finland. Riksdagsvalskandidat Hans Snellman säger att landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet ska garanteras i alla livsskeden i enlighet med gällande grundlag och speciallagar.

Ollikainen: Vi ska ha världens bästa skola

05.03.2023

En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. SFP:s medlem i riksdagens kulturutskott, riksdagsledamot Mikko Ollikainen efterlyser tillräckligt med behörig personal i skolan och småbarnspedagogiken.

Finlands trumfkort riskerar bli ett minne blott

03.03.2023

SFP strävar efter att Finland ska ha världens bästa skola. Riksdagskandidat Frans Villanen påpekar att vi i många år glatt stoltserat med utbildningssystemet men att man på senare tid sett en negativ trend i inlärningsresultaten. Han tycker därför det är hög tid att vända trenden.