fbpx

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:
Johanna Holmäng
johanna.holmang@pedersore.fi
050 337 7093
Vice ordföranden:
Henrik Antfolk
henrik_antfolk@hotmail.com
045 6131575

Barbro Kloo
barbro.kloo@hotmail.com
050 65460

Valda 2019-2021

Kronoby: Kari Harju, ersättare: Matias Torrkulla.
Larsmo: Jan Ray, ersättare: Karita Nynäs.
Vörå: Johanna Skarper, ersättare: Victor Ohlis.
Malax: Minna Söderholm, ersättare: Ann-Helen Ståhl.
Karleby: Jan-Ove Nyman, ersättare: Carola Holmbäck-Puskala.
Nykarleby: Mikael Lindvall, ersättare: Elli Flén.
Svensk Ungdom: Mira Bäck, ersättare: André Martinez.

Valda 2020-2022

Närpes: Marjo Österdahl, ersättare: Roberth Sjöström.
Korsholm: Tomas Bäck, ersättare: Ulla-Maj Salin.
Korsnäs: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Lars-Erik Holmblad.
Jakobstad: Anders Sandlin, ersättare: Brita Brännbacka-Brunell.
Kaskö: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Tor Nygård.
Seniorer: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss.
Svenska Kvinnoförbundet: Leena Nikkari-Östman, ersättare: Carola Bengs-Lattunen.

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

Norrback välkomnar medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt

19.11.2020

Riksdagsledamot Anders Norrback välkomnar diskussionen om medborgarinitiativet om den stamvårdande vargjakten som behandlas i riksdagens plenum.

Ollikainen: Mycket viktiga skrivningar i nya trafikplanen

17.11.2020

Utkastet till ny trafikplan är det viktigaste dokumentet kring vår infrastruktur på mycket länge, kanske någonsin. Den handlar om en nödvändig för att inte säga en mycket efterlängtad plan, som berör allas vardag på flera sätt.

Henriksson: Fler tåg behöver stanna i Bennäs

18.02.2020

VR:s verkställande direktör Rolf Jansson besökte Jakobstad på inbjudan av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under besöket diskuterades tågtrafiken i Jakobstadsregionen samt antalet tågturer från Bennäs station.

SFP i Österbottens politiska tyngdpunkter

15.10.2019

SFP i Österbotten har publicerat sina politiska målsättningar för den kommande perioden.

Henriksson: Regeringen gör märkbara trafikinvesteringar

18.06.2019

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över att regeringen i sitt förslag till tilläggsbudget prioriterar viktiga trafikprojekt.

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet

08.02.2019

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet. Nedergård är verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken r.f., fullmäktigeledamot och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Korsholm. Han har varit engagerad i SFP i närmare 40 år, från att ha varit aktiv i SU till olika förtroendemannaposter så som bland annat lokalavdelningens ordförande i Solf.

Henriksson: Ett framgångsrikt Österbotten gynnar hela landet!

03.02.2019

SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henrikssons valkampanj körde igång på söndagen i Jakobstad. Anna-Maja Henriksson har varit riksdagsledamot i tre perioder och ordförande för Svenska folkpartiet sedan år 2016. Under förra regeringsperioden 2011-2015 var hon justitieminister.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl

05.01.2019

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl till kandidat i riksdagsvalet 2019. Österdahl sitter sin andra fullmäktigeperiod i Närpes stad, är medlem i stadsstyrelsen i Närpes och medlem i kretsstyrelsen för SFP i Österbotten.

Henriksson kräver pengar för vaccinationsupplysningen!

10.12.2018

Nu är det upp till bevis att ta den bristfälliga vaccinationstäckningen på allvar och rikta resurser till vaccinationsupplysning i hela landet, och speciellt i Österbotten.