fbpx

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:
Martin Norrgård, martin.norrgard(a)gmail.com
044 5560434
Vice ordföranden:
Brita Brännbacka-Brunell, britabrannbackabrunell(a)gmail.com
050 5616214
Henrik Antfolk, henrik_antfolk(a)hotmail.com
Tel.045 61311575

Ordinarie medlemmar:
Valda 2018-2020
Tor Nygård, Kaskö , Ersättare: Marcus Suojoki, Jakobstad
Jenny Häger, Nykarleby, Ersättare: Mikael Lindvall, Nykarleby
Ulla-Maj Salin, Korsholm, Ersättare:Kenth Nedergård, Korsholm
Lars Holmblad, Korsnäs, Ersättare:Katarina Holmqvist, Korsnäs
Marjo Österdahl, Närpes, Ersättare:Matts-Erik Viklund, Närpes
Sari Somppi, SvKF, Ersättare:Anna-Lena Kronqvist, SvKF
Christer Rosengren, Seniorerna, Ersättare:Gunvor Skogman, Seniorerna

Valda 2017-2019

Anne-Mie Ranta, Kronoby , Ersättare: Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby
Jan Ray, Larsmo , Ersättare: Åsa Björkman, Larsmo
Bernhard Hjulfors, Pedersöre , Ersättare: Yvonne Byggmästar, Pedersöre
Ulrika Staffans, Vörå , Ersättare: Victor Ohlis, Vörå
Sture Skinnar, Malax , Ersättare: Minna Söderholm, Malax
Camilla Wikman, Karleby , Ersättare: Mila Segervall, Kristinestad
Olli Aalto, SU , Ersättare: Linnea Norrdahl, SU

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen – Svenska folkpartiet i Österbotten – är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Relaterade artiklar

SFP i Österbottens politiska tyngdpunkter

15.10.2019

SFP i Österbotten har publicerat sina politiska målsättningar för den kommande perioden.

Henriksson: Regeringen gör märkbara trafikinvesteringar

18.06.2019

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över att regeringen i sitt förslag till tilläggsbudget prioriterar viktiga trafikprojekt.

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet

08.02.2019

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet. Nedergård är verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken r.f., fullmäktigeledamot och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Korsholm. Han har varit engagerad i SFP i närmare 40 år, från att ha varit aktiv i SU till olika förtroendemannaposter så som bland annat lokalavdelningens ordförande i Solf.

Henriksson: Ett framgångsrikt Österbotten gynnar hela landet!

03.02.2019

SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henrikssons valkampanj körde igång på söndagen i Jakobstad. Anna-Maja Henriksson har varit riksdagsledamot i tre perioder och ordförande för Svenska folkpartiet sedan år 2016. Under förra regeringsperioden 2011-2015 var hon justitieminister.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl

05.01.2019

SFP i Österbotten nominerar Marjo Österdahl till kandidat i riksdagsvalet 2019. Österdahl sitter sin andra fullmäktigeperiod i Närpes stad, är medlem i stadsstyrelsen i Närpes och medlem i kretsstyrelsen för SFP i Österbotten.

Henriksson kräver pengar för vaccinationsupplysningen!

10.12.2018

Nu är det upp till bevis att ta den bristfälliga vaccinationstäckningen på allvar och rikta resurser till vaccinationsupplysning i hela landet, och speciellt i Österbotten.

SFP i Österbotten nominerade Hans Snellman som kandidat i riksdagsvalet 2019

05.12.2018

I samband med kretsstyrelsemötet tisdagen den 4.12 nominerade SFP i Österbotten Hans Snellman från Karleby som kandidat till riksdagsvalet 2019

Jerkku ställer inte upp för omval

21.02.2018

SFP:s kretsordförande i Österbotten Sven Jerkku meddelar att han inte ställer upp för återval.

Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

22.11.2016

Ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten Sven Jerkku är oroad över att lagförslaget om jourreformen och sjukhusnätet har visat sig ha allvarliga felaktigheter i sina motiveringar.