fbpx

Kretskansliet i Nyland

Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Facebook

tf. verksamhetsledare

Jenny Vilén

tf. verksamhetsledare, Nyland

jenny.vilen@sfp.fi

050-593 5843

tf. verksamhetskoordinator

Laura Fagerlund

tf. verksamhetskoordinator i Nyland

laura.fagerlund@sfp.fi

040 734 3864

Kampanjkoordinator

Selma Moring

Kampanjkoordinator, Nyland

selma.moring@sfp.fi

040 543 3942

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i Esbo 2020 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Vice ordföranden:

Hanna Lönnfors (Borgå)
050 574 3532
hanna.lonnfors@gmail.com

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

Medlem:

Werner Orre, Raseborg
Johan Wikström, Hangö
Stefan Svanfeldt, Sjundeå
Sten Lindgren, Mörskom
Kicka Lindroos, Sibbo
Kristina Lindfors, Lovisa
Anne Ahlefelt, Esbo
Håkan Sandell, Vanda
Kaj Sjöblom, Kyrkslätt
Kerstin Tarna, Kervo
Julia Nouro-Ståhle, SU
Brita Pawli, SSN
Anita Westerholm, SvKF

Ersättare:

Rasmus Grönroos, Raseborg
Heidi Himmanen, Lojo
Kaj Karlstedt, Ingå
Sebastian Ekblom, Borgå
Anna-Karin Nygren, Sibbo
Benita Ekebom-Jönsas, Lovisa
Håkan Blomberg, Esbo
Carola Bäckström, Vanda
Linda Basilier, Kyrkslätt
Mika Valli, Nurmijärvi
Alexander Eriksson, SU
Kerstin Ilander, SSN
Pia Furu, SvKF

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nyland 2017-2021:

Borgå

Mikaela Nylander
Elin Blomqvist
Patrik Björkman
Bodil Lund
Christer Andersson
Anders Rosengren
Laura Karén
Johan Söderberg
Björn Sundqvist
Catharina von Schoultz
Kristel Pynnönen
Hanna Lönnfors
Pehr Sveholm
Stig Bäcklund
Gia Mellin-Kranck
Mikael Kulju

Esbo

Christina Gestrin
Nina af Hällström
Fred Granberg
Bo Lönnqvist
Anders Portin
Eva-Lena Gästrin

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi
Finn Berg
Johan Johansson
Johan Hallbäck
Sofia Stolt
Nina Colliander-Nyman
Johanna Hammarberg
Patrik Limnell
Camilla Sederholm
Stefan Stenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Fredrik Waselius
Patrick Nysten
Christel Lamberg-Allardt
Bo-Christer Björk
Konsta Saarela

Hangö

Torbjörn Ekholm
Helena Lesch-Saarinen
Johan Wikström
Sture Söderholm
Barbro Wikberg
Björn Peltonen
Stephan Horn
Christian Mattsson
Yrjö Sahlstedt
Britta Idman

Ingå

Henrik Wickström
Peter Siggberg
Robert Lemström
Karl Åberg
Annika Wide
Kristian Westerholm
Lena Selén
Marie Bergman-Auvinen
Lars Lindholm
Annika Holmström
Andreas Elfving
Ingrid Träskman
Mikael Rehnberg
Eivor Björklöf
Tanja Ljungqvist

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
Ulf Kjerin
Anna Aintila
Hans Hedberg
Eja Björkqvist
Kim Männikkö
Linda Basilier
Carl-Johan Kajanti
Patrik Lundell
Tony Björk
Miika Engström

Lappträsk

Jarno Storgårds
Sebastian Wallén
Kim Jordas
Benny Engård
Rea Svennas
Pricella Andersson
Jan-Erik Lill-Smeds
Linnea Lindfors
Jonna Nygård

 

Lojo

Rolf Grandell

Lovisa

Otto Andersson
Kristian Willner
Thérèse Meriheinä
Lotte-Marie Uutinen
Patrik Stenvall
Håkan Karlsson
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Stefan Thesslund
Mia Aitokari
Maria Grundström
Jonna Hinttaniemi
Leif Skogster
Nina Björkman-Nystén
Roger Turku
Marina Bruce
Eva Sederholm

Mörskom

Sten Lindgren
Jesse Mårtenson

Raseborg

Thomas Blomqvist
Anita Westerholm
Jan-Mikael Ekholm
Johan Berglund
Karl von Smitten
Werner Orre
Sandra Ahtola
Anders Walls
Dan Johansson
Björn Siggberg
Filip Björklöf
Linnéa Henriksson
Sylva Heerman
Niklas Andersson
Mikael Nylund
Göran Karlsson
Michael Nyberg
Andreas Hindrén
Isabella Alén
Ann-Katrin Bender
Sven Holmberg
Kerstin Ilander

Sibbo

Kaj Lindqvist
Kenneth Albrecht
Tim Kankfelt
Clara Lindqvist
Henrik Möller
Karl-Erik Oljemark
Wikström Mia
Kasper Nyberg
Tom Sundbäck
Micaela Röman
Charlotta Engblom
Kicka Lindroos
Hans-Eric Christiansson
Maria Liljeström
Stefan Sandström
Åkerfelt Tanja

Sjundeå

Merja Laaksonen
Rabbe Dahlqvist
Erik Perklén
Susanne Ekström
Heidi Rosengren
Anders Karell
Anette Flygars
Jan-Peter Nygård

Tusby

Monica Avellan

Vanda

Patrik Karlsson
Stefan Åstrand

Vichtis

Heidi Seppälä

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

 

 

 

Relaterade artiklar

SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson kandiderar i kommunalvalet.

01.02.2021

SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson kandiderar i vårens kommunalval i Grankulla. Johansson var partisekreterare 2010-2015 och jobbar numera som verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab. Johansson har suttit i Grankulla stadsfullmäktige sedan 2004, de senaste fyra åren i stadsstyrelsen.

Thomas Blomqvist: Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

19.11.2020

Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

Rehn-Kivi: Barn och unga bör få hjälp med psykisk ohälsa i rätt tid

18.11.2020

Denna vecka uppmärksammar vi mentalhälsoveckan. Den riksomfattande veckan firas alltid i november. Temat för i år är ”Hur vet man?” där syftet är att uppmuntra människor till att reflektera över sitt eget välbefinnande och söka hjälp i rätt tid. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) understöder kampanjen.

SFP i Lovisa nominerade sina första kommunalvalskandidater

18.11.2020

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa rf har nominerat de första 11 kandidaterna till vårens kommunalval.

Det finns ingen enkel lösning på problemen med ökande drogmissbruk

12.11.2020

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se kraftigare tag i samhället för att hantera utmaningarna med ökande drogmissbruk. Wickström poängterar att utmaningarna med missbruk oftast är komplexa och det är just därför som man måste arbeta brett med frågan.

SFP i Esbo nominerade nya kommunalvalskandidater

12.11.2020

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Karin Cederlöf, Julia Hellsten, Linda Sederholm och Christian Thibault.

SFP i Esbo nominerade nya kommunalvaldskandidater

15.10.2020

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Eva-Lena Gästrin, Nicholas Kujala, Henry Ndugwa, Marianne Stenbacka och Markus Söderman. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 26 nominerade kandidater.

Wickström efterlyser en öppen diskussion gällande utvecklandet av tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

09.10.2020

Henrik Wickström, vice ordförande för SFP, hoppas att man i trafik- och kommunikationsministeriet noggrant ser över Trafikledsverkets rapport om utvecklandet av rälsförbindelserna västerut från Helsingfors. Rapporten publicerades igår och den visar att det vore mer ändamålsenligt att satsa på utvecklandet av den befintliga bansträckan mellan Helsingfors och Åbo, d.v.s., kustbanan än att bygga en ny tågbana mellan respektive stad.

Blomqvist: Arbetet för Östra kustbanan fortsätter

01.10.2020

Kommunikationsministeriet har meddelat att det fortsätter förhandla om en Östbana från Helsingfors via Borgå och Kouvola. SFP har stött alternativet Östra kustbanan, som skulle dras genom Borgå, Lovisa, Kotka och Luumäki.

SFP i Nyland: Östra kustbanan behövs!

01.10.2020

Östra Nyland förtjänar en järnväg som gynnar hela regionen. Därför vill SFP i Nyland att Kommunikationsministeriet omprövar beslutet om att gå vidare med planeringen av Östbanan.