fbpx

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A
00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Facebook

Kontaktchef

Minna Österholm

Kontaktchef, Nyland

minna.osterholm@sfp.fi

040-779 7676

Verksamhetskoordinator

Jenny Vilén

Verksamhetskoordinator, Nyland

jenny.vilen@sfp.fi

050-593 5843

Valassistent

Malin Karlsson

Valassistent, Nyland

malin.karlsson@sfp.fi

0400-329090

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i Lovisa 2018 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Mia Heijnsbroek-Wirén (Lovisa)
040 197 2569
mia.heijnsbroekwiren@gmail.com

Vice ordföranden:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

Medlem:

Hanna Lönnfors, Borgå
Anna-Karin Nygren, Sibbo
Sten Lindgren, Mörskom
Håkan Sandell, Vanda
Jenny Snellman, Kyrkslätt
Johan Wikström, Hangö
Kaj Karlstedt, Ingå
Håkan Blomberg, Esbo
Gunilla Starck, Raseborg
Kerstin Tarna, Kervo
Nicholas Kujala, SU
Brita Pawli, SSN
Tiina Kujala, SvKF

Ersättare:

Lotte-Marie Uutinen, Lovisa
Sakarias Liimatainen, Sibbo
Linnea Lindfors, Lappträsk
Marianne Sieviläinen, Vanda
Kurt Ekman, Kyrkslätt
Stefan Svanfeldt, Sjundeå
Heidi Himmanen, Lojo
Anne Ahlefelt, Esbo
Isabella Alén, Raseborg
Mika Valli, Nurmijärvi
Frida Sigfrids, SU
Marita Lassenius, SSN
Viviann Westermarck, SvKF

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nyland 2017-2021:

Borgå

Mikaela Nylander
Elin Blomqvist
Patrik Björkman
Bodil Lund
Christer Andersson
Anders Rosengren
Laura Karén
Johan Söderberg
Björn Sundqvist
Catharina von Schoultz
Kristel Pynnönen
Hanna Lönnfors
Pehr Sveholm
Stig Bäcklund
Gia Mellin-Kranck
Mikael Kulju

Esbo

Christina Gestrin
Nina af Hällström
Fred Granberg
Bo Lönnqvist
Anders Portin
Eva-Lena Gästrin

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi
Finn Berg
Johan Johansson
Johan Hallbäck
Sofia Stolt
Nina Colliander-Nyman
Johanna Hammarberg
Patrik Limnell
Camilla Sederholm
Stefan Stenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Fredrik Waselius
Patrick Nysten
Christel Lamberg-Allardt
Bo-Christer Björk
Konsta Saarela

Hangö

Torbjörn Ekholm
Helena Lesch-Saarinen
Johan Wikström
Sture Söderholm
Barbro Wikberg
Björn Peltonen
Theo Sjöblom
Christian Mattsson
Yrjö Sahlstedt
Britta Idman

Ingå

Henrik Wickström
Peter Siggberg
Robert Lemström
Karl Åberg
Annika Wide
Kristian Westerholm
Lena Selén
Marie Bergman-Auvinen
Lars Lindholm
Annika Holmström
Andreas Elfving
Ingrid Träskman
Mikael Rehnberg
Eivor Björklöf
Tanja Ljungqvist

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
Ulf Kjerin
Anna Aintila
Hans Hedberg
Bodil Lindholm
Kim Männikkö
Linda Basilier
Carl-Johan Kajanti
Patrik Lundell
Tony Björk
Miika Engström

Lappträsk

Christoffer Hällfors
Sebastian Wallén
Kim Jordas
Benny Engård
Rea Svennas
Pricella Andersson
Jan-Erik Lill-Smeds
Linnea Lindfors
Jonna Nygård

 

Lojo

Rolf Grandell

Lovisa

Otto Andersson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Kristian Willner
Ralf Sjödahl
Lotte-Marie Uutinen
Patrik Stenvall
Håkan Karlsson
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Stefan Thesslund
Mia Aitokari
Maria Grundström
Jonna Hinttaniemi
Leif Skogster
Nina Björkman-Nystén
Roger Turku
Marina Bruce
Eva Sederholm

Mörskom

Sten Lindgren
Jesse Mårtenson

Raseborg

Thomas Blomqvist
Anita Westerholm
Jan-Mikael Ekholm
Johan Berglund
Karl von Smitten
Werner Orre
Sandra Ahtola
Anders Walls
Dan Johansson
Björn Siggberg
Filip Björklöf
Linnéa Henriksson
Sylva Heerman
Niklas Andersson
Mikael Nylund
Göran Karlsson
Michael Nyberg
Andreas Hindrén
Isabella Alén
Ann-Katrin Bender
Sven Holmberg
Kerstin Ilander

Sibbo

Kaj Lindqvist
Elvira Kaiser
Tim Kankfelt
Clara Lindqvist
Henrik Möller
Karl-Erik Oljemark
Thomas Elfgren
Kasper Nyberg
Tom Sundbäck
Micaela Röman
Charlotta Engblom
Kicka Lindroos
Hans-Eric Christiansson
Maria Liljeström
Antti Skogster
Stefan Sandström
Magnus Åström

Sjundeå

Merja Laaksonen
Rabbe Dahlqvist
Erik Perklén
Susanne Ekström
Heidi Rosengren
Anders Karell
Anette Flygars
Jan-Peter Nygård

Tusby

Monica Avellan

Vanda

Patrik Karlsson
Stefan Åstrand

Vichtis

Heidi Seppälä

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

 

 

 

Relaterade artiklar

Kaj Lindqvist ställer upp i Nyland för SFP

26.02.2019

Kaj Lindqvist, ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Caroline Högel kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

20.02.2019

Caroline Högel från Sibbo kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland i vårens riksdagsval.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Anne Ahlefelt kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

20.12.2018

Anne Ahlefelt från Esbo kandiderar i riksdagsvalet i Nyland. Ahlefelt är aktiv lokalpolitiker i Esbo och fungerar som fullmäktigesuppleant och medlem av nämnden Svenska rum.

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

18.12.2018

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

12.12.2018

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

13.04.2018

Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.

Se över matartrafiken och anslutningsparkeringen

12.03.2018

HRT och kommunerna måste samarbeta för ett bra slutresultat för pendlarna anser Svenska folkpartiet i Nyland.

SFP i Nyland: datakabeln i Hangö ett välkommet initiativ

20.11.2017

Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

13.09.2017

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.