fbpx

Kretskansliet i Nyland

Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod : 003723327487

Facebook

Verksamhetsledare

Verksamhetsledare

Matilda Holmström

T.f. Verksamhetsledare, Nyland

040 1968 555
matilda.holmstrom@sfp.fi

Verksamhetskoordinator

Kajsa Paakki

T.f. Verksamhetskoordinator, Nyland

040 739 2659
kajsa.paakki@sfp.fi

Koordinator för välfärdsområdet

Anni Dahlén

Koordinator för välfärdsområdena, Nyland

040 550 5717
anni.dahlen@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte 2024 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Karin Cederlöf (Esbo)
050 494 9780
karinl.cederlof@gmail.com

Vice ordföranden:

Kicka Lindroos (Sibbo)
040 417 4016
kicka.lindroos@gmail.com

Werner Orre (Raseborg)
040 069 9260
werner.orre@gmail.com

Medlem:

Elin Andersson, Borgå
Kristina Lindfors, Lovisa
Göran Wallén, Lappträsk
Stig Strandberg, Träskända
Frida Forsblom-Prittinen, Vanda
Stefan Stenberg, Grankulla
Jenny Mäkinen, Kyrkslätt
Leif Wirtanen, Lojo
Susanne Kollin, Hangö
Otto Långvik, Raseborg
Ida Flemmich, SU
Solveig Halonen, SKvF
Monica Björkman, SSN

Ersättare:

Hilding Mattsson, Borgå
Benita Ekebom-Jönsas, Lovisa
Sten Lindgren, Mörskom
Johan Sundholm, Nurmijärvi
Håkan Sandell, Vanda
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Peter Sundelin, Kyrkslätt
Kim Juntunen, Sjundeå
Irene Kvarnström, Ingå
Pia Franzén, Raseborg
Jacob Flemmich, SU
Tonya Aurto, SKvF
Gustav Båsk, SSN

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nyland 2021-2025:

Askola

Petra Lind

Borgå

Mikaela Nylander
Elin Blomqvist-Valtonen
Johnny Holmström
Frida Sigfrids
Bodil Lund
Hanna Lönnfors
Anders Rosengren
Emilia Mattsson
Kristel Pynnönen
Malin Lönnroth
Christer Andersson
Johan Söderberg
Pehr Sveholm
Sofia Antman
Hilding Mattsson

Esbo

Christina Gestrin
Karin Cederlöf
Nina af Hällström
Eva-Lena Gästrin
Päivi Puntila
Anders Portin

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi
Gunilla Löfstedt-Söderholm
Lotta Vaenerberg
Patrick Nysten
Johan Johansson
Susanna Westermarck
Fredrik Waselius
Camilla Sederholm
Stefan Stenberg
Nina Colliander-Nyman
Konsta Saarela
Jessica Lerche
Patrik Limnell
Johanna Hammarberg
Bo-Christer Björk

Hangö

Fredrik Rantala
Helena Lesch-Saarinen
Mats Dannberg
Sture Söderholm
Edvard Lindfors
Hannes Gustafsson
Mathias Bilenberg
Christian Mattsson
Björn Peltonen
Stephan Horn

Ingå

Henrik Wickström
Karl Åberg
Robert Lemström
Annika Wide
Annette Lindholm
Kristian Westerholm
Patricia Wessman
Ingrid Träskman
Mikael Rehnberg
Marie Bergman-Auvinen
Andreas Elfving
Annika Holmström
Kaj Karlstedt
Patricia Grönholm
Eivor Björklöf
Glenn Hagman
Jojje Öberg

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
Ulf Kjerin
Carl-Johan Kajanti
Anna Aintila
Josephine Frimodig
Tony Björk
Kim Liljequist
Kim Männikkö
Hans Hedberg
Martin Valtonen
Stefan Gustafsson
Jerri Kämpe-Hellenius

Lappträsk

Kim Jordas
Göran Wallén
Oscar Antas
Benny Engård
Jonna Nygård
Jan-Erik Lill-Smeds
Kerstin Perttilä
Gun-Vivian Wallén

Lojo

Heidi Himmanen

Lovisa

Otto Andersson
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Lotte-Marie Uutinen
Stefan Thesslund
Jonna Hinttaniemi
Nina Björkman-Nystén
Kerstin Häggblom
Agneta Alm
Kim Karlsson
Thomas Rosenberg
Markus Sjöholm
Roger Wide

Mörskom

Jesse Mårtenson
Sten Lindgren

Raseborg

Thomas Blomqvist
Anita Westerholm
Marika Törnqvist-Björklund
Johan Berglund
Ragna-Lise Karlsson
Jan-Mikael Ekholm
Anders Walls
Sven Holmberg
Mikael Borgman
Mikael Nylund
Linnéa Henriksson
Michael Nyberg
Isabella Alén
Kaisla Dahlqvist
Britt-Marie Granström
Dan Johansson
Martin Stenström
Anni Dahlén
Werner Orre
Annika Pråhl
Kerstin Ilander
Maj-Britt Malmén
Anna Oksanen

Sibbo

Kaj Lindqvist
Micaela Röman
Carola Juselius
Clara Lindqvist
Tom Sundbäck
Charlotta Engblom
Karl-Erik Oljemark
Caroline Högel
Tim Kankfelt
Rune Packalén
Martin Andersson
Kicka Lindroos
Thomas Sundström
Tanja Åkerfelt

Sjundeå

Merja Laaksonen
Laila Andersson
Erik Perklén
Susanne Ekström
Rabbe Dahlqvist
Anders Karell
Stefan Svanfeldt
Kim Juntunen

Tusby

Monica Avellan

Vanda

Stefan Åstrand
Patrik Karlsson

Vichtis

Heidi Seppälä

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nylands välfärdsområden 2022-2025:

Västra Nylands välfärdsområde

Nina af Hällström, Esbo
Karin Cederlöf, Esbo
Eva-Lena Gästrin, Esbo
Johan Lassus, Esbo
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
Torbjörn Ekholm, Hangö
Henrik Wickström, Ingå
Anna Aintila, Kyrkslätt
Ralf Backman, Raseborg
Peter Braskén, Raseborg
Karl von Smitten, Raseborg
Anita Westerholm, Raseborg

 

Vanda och Kervo välfärdsområde

Hanna Holmberg-Soto, Vanda
Patrik Karlsson, Vanda

Östra Nylands välfärdsområde

Patrik Björkman, Borgå
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå
Bernhard Edgren, Borgå
Bodil Lund, Borgå
Hanna Lönnfors, Borgå
Tove Munkberg, Borgå
Mikaela Nylander, Borgå
Frida Sigfrids, Borgå
Pehr Sveholm, Borgå
Otto Andersson, Lovisa
Mikael Karlsson, Lovisa
Tom Liljestrand, Lovisa
Pamela Stenberg, Lovisa
Lotte-Marie Stenman, Lovisa
Charlotta Engblom, Sibbo
Christoffer Hällfors, Sibbo
Kaj Lindqvist, Sibbo
Marika Railila, Sibbo
Micaela Röman, Sibbo
Tom Sundbäck, Sibbo

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar. Kretsmötet år 2024 ordnades lördagen 13.4 i Sibbo.

Relaterade artiklar

Ytterligare inbesparingar i HUS – SFP räddade personalens språktillägg

03.06.2024

HUS styrelse sammanträdde till möte idag 3.6. Styrelsen beslöt om tilläggsåtgärder i syfte att balansera ekonomin. HUS utgifter har vuxit mer än väntat hittills under 2024, och planerade intäkter har uteblivit. Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, HUS styrelsemedlemmar för SFP, är mycket bekymrade över ekonomin. Resultatet för första kvartalet visar att HUS sammanslutningen överskridit budgeten med 24,1 miljoner. De största överskridningarna har skett på grund av ökade köptjänster och dyra läkemedelskostnader bl.a. för cancerbehandlingar, samt ökade personalkostnader.

SFP i Nyland är bestört över beslutet att stänga Raseborgs dygnet runt jour

27.05.2024

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse sammanträdde idag och behandlade Raseborgs sjukhus jours framtid. Tjänsteinnehavarnas förslag om att jouren omvandlas till en akutmottagning med öppettid 8-20 fick majoritetens understöd med minsta möjliga marginal: 9-8. Samlingspartiet, Vänstern och Sannfinländarna motsatte sig längre öppettider. De satte spiken i kistan för jourens fortsättning.

SFP besviket då majoriteten vill minska öppettiden för Raseborgsjouren

27.05.2024

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade idag öppenhållningstiderna för Raseborgs jour. SFP var det enda parti som försvarade att jouren skulle vara öppen 24/7.

Lojo BB ett bevis på Nylands vårdlösnings brister — samspelet mellan HUS och välfärdsområdena måste korrigeras

20.05.2024

Nylands kretsstyrelse ser oroligt på hur vårdens särlösning i Nyland fungerar. Systemets brister syns på ett dramatiskt och sorgligt sätt i bland annat beslutet att lägga ner Lojo BB.

Henriksson om stängningen av Lojo BB: Ett mycket sorgligt beslut

06.05.2024

SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson är bestört över HUS-styrelsens beslut om att lägga ner Lojo BB år 2026. SFP har jobbat mycket hårt för att bevara Lojo BB, men motförslaget röstades ner med rösterna 11-6. Henriksson är besviken över att övriga partier inte visade stöd.

Samlingspartiet och de gröna stängde Lojo BB — SFP:s medlemmar gjorde sitt allt

06.05.2024

På HUS sammanslutningens styrelsemöte idag 6.5 drev Samlingspartiets och De Grönas medlemmar i styrelsen igenom en stängning av Lojo förlossningsavdelning. Efter många omgångar av omröstningar beslöts till sist att BB kommer stängas. Stängningen blir verklighet när Kvinnoklinikens och Jorvs tilläggsutrymmen för förlossningar tas i bruk.

Ledamot Wickström kritiserar oppositionen för brist på stöd till små sjukhus

23.04.2024

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen angående sjukhusnätverken. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) betonade i sitt gruppanförande att SFP konsekvent arbetat för att sjukhusen ska tryggas i Nyland, medan representanter för oppositionspartierna inte gjort det.

Riksväg 25 och djuphamnen i Ingå blir en del av EU:s övergripande transportnät – EU- finansiering är nu möjlig

19.04.2024

Riksväg 25 och Ingå djuphamn kommer att ingå i EU:s övergripande transportnätverk TEN-T. Både Ingå hamn och riksväg 25 finns nu med på kommunikationsministeriets uppdaterade TEN-T-kartor.

Richard Sjölund är Henrik Wickströms nya riksdagsmedarbetare

17.04.2024

Richard Sjölund från Helsingfors är Henrik Wickströms nya riksdagsmedarbetare. Sjölund är nybliven Politices Magister från Åbo Akademi. Med arbetserfarenhet från bland annat Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) för Sjölund med sig en bra uppfattning om statliga myndigheters funktion.

Besked om sjukhusnätverket – jouren i Raseborg får fortsätta

16.04.2024

SFP:s riksdagsledamot och viceordförande Henrik Wickström är glad då regeringen fattat principbeslut om att Raseborgs sjukhus får även i fortsättningen ordna 24/7 läkarjour vid Raseborgs sjukhus.