fbpx

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A
00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering

Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Facebook

tf. kontaktchef

Jenny Vilén

tf. kontaktchef, Nyland

jenny.vilen@sfp.fi

050-593 5843

tf. verksamhetskoordinator

Laura Fagerlund

tf. verksamhetskoordinator i Nyland

laura.fagerlund@sfp.fi

040 734 3864

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i Kervo 2019 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Vice ordföranden:

Hanna Lönnfors (Borgå)
050 574 3532
hanna.lonnfors@gmail.com

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

Medlem:

Werner Orre, Raseborg
Johan Wikström, Hangö
Stefan Svanfeldt, Sjundeå
Sten Lindgren, Mörskom
Kicka Lindroos, Sibbo
Kristina Lindfors, Lovisa
Anne Ahlefelt, Esbo
Håkan Sandell, Vanda
Kaj Sjöblom, Kyrkslätt
Kerstin Tarna, Kervo
Julia Nouro-Ståhle, SU
Brita Pawli, SSN
Anita Westerholm, SvKF

Ersättare:

Rasmus Grönroos, Raseborg
Heidi Himmanen, Lojo
Kaj Karlstedt, Ingå
Sebastian Ekblom, Borgå
Anna-Karin Nygren, Sibbo
Benita Ekebom-Jönsas, Lovisa
Håkan Blomberg, Esbo
Carola Bäckström, Vanda
Linda Basilier, Kyrkslätt
Mika Valli, Nurmijärvi
Alexander Eriksson, SU
Kerstin Ilander, SSN
Pia Furu, SvKF

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nyland 2017-2021:

Borgå

Mikaela Nylander
Elin Blomqvist
Patrik Björkman
Bodil Lund
Christer Andersson
Anders Rosengren
Laura Karén
Johan Söderberg
Björn Sundqvist
Catharina von Schoultz
Kristel Pynnönen
Hanna Lönnfors
Pehr Sveholm
Stig Bäcklund
Gia Mellin-Kranck
Mikael Kulju

Esbo

Christina Gestrin
Nina af Hällström
Fred Granberg
Bo Lönnqvist
Anders Portin
Eva-Lena Gästrin

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi
Finn Berg
Johan Johansson
Johan Hallbäck
Sofia Stolt
Nina Colliander-Nyman
Johanna Hammarberg
Patrik Limnell
Camilla Sederholm
Stefan Stenberg
Anna Lena Karlsson-Finne
Fredrik Waselius
Patrick Nysten
Christel Lamberg-Allardt
Bo-Christer Björk
Konsta Saarela

Hangö

Torbjörn Ekholm
Helena Lesch-Saarinen
Johan Wikström
Sture Söderholm
Barbro Wikberg
Björn Peltonen
Stephan Horn
Christian Mattsson
Yrjö Sahlstedt
Britta Idman

Ingå

Henrik Wickström
Peter Siggberg
Robert Lemström
Karl Åberg
Annika Wide
Kristian Westerholm
Lena Selén
Marie Bergman-Auvinen
Lars Lindholm
Annika Holmström
Andreas Elfving
Ingrid Träskman
Mikael Rehnberg
Eivor Björklöf
Tanja Ljungqvist

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
Ulf Kjerin
Anna Aintila
Hans Hedberg
Eja Björkqvist
Kim Männikkö
Linda Basilier
Carl-Johan Kajanti
Patrik Lundell
Tony Björk
Miika Engström

Lappträsk

Jarno Storgårds
Sebastian Wallén
Kim Jordas
Benny Engård
Rea Svennas
Pricella Andersson
Jan-Erik Lill-Smeds
Linnea Lindfors
Jonna Nygård

 

Lojo

Rolf Grandell

Lovisa

Otto Andersson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Kristian Willner
Thérèse Meriheinä
Lotte-Marie Uutinen
Patrik Stenvall
Håkan Karlsson
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Stefan Thesslund
Mia Aitokari
Maria Grundström
Jonna Hinttaniemi
Leif Skogster
Nina Björkman-Nystén
Roger Turku
Marina Bruce
Eva Sederholm

Mörskom

Sten Lindgren
Jesse Mårtenson

Raseborg

Thomas Blomqvist
Anita Westerholm
Jan-Mikael Ekholm
Johan Berglund
Karl von Smitten
Werner Orre
Sandra Ahtola
Anders Walls
Dan Johansson
Björn Siggberg
Filip Björklöf
Linnéa Henriksson
Sylva Heerman
Niklas Andersson
Mikael Nylund
Göran Karlsson
Michael Nyberg
Andreas Hindrén
Isabella Alén
Ann-Katrin Bender
Sven Holmberg
Kerstin Ilander

Sibbo

Kaj Lindqvist
Kenneth Albrecht
Tim Kankfelt
Clara Lindqvist
Henrik Möller
Karl-Erik Oljemark
Wikström Mia
Kasper Nyberg
Tom Sundbäck
Micaela Röman
Charlotta Engblom
Kicka Lindroos
Hans-Eric Christiansson
Maria Liljeström
Antti Skogster
Stefan Sandström
Åkerfelt Tanja

Sjundeå

Merja Laaksonen
Rabbe Dahlqvist
Erik Perklén
Susanne Ekström
Heidi Rosengren
Anders Karell
Anette Flygars
Jan-Peter Nygård

Tusby

Monica Avellan

Vanda

Patrik Karlsson
Stefan Åstrand

Vichtis

Heidi Seppälä

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

 

 

 

Relaterade artiklar

Henriksson: Regeringen gör märkbara trafikinvesteringar

18.06.2019

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över att regeringen i sitt förslag till tilläggsbudget prioriterar viktiga trafikprojekt.

Minister Blomqvist: Kustbanan lyfts upp i tilläggsbudgeten

18.06.2019

Regeringen fattade beslut om förslag till årets andra tilläggsbudget. Regeringen föreslår bland annat tilläggsanslag till basvägnätet och trafikprojekt. Bland investeringarna finns ett anslag för grundsanering av kustbanan mellan Helsingfors och Åbo.

Dan Johansson ny kretsordförande för SFP i Nyland

08.05.2019

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Svenskbacka skola i Kervo onsdagen den 8 maj. Kretsmötet valde Dan Johansson från Raseborg till ny kretsordförande.

Kaj Lindqvist ställer upp i Nyland för SFP

26.02.2019

Kaj Lindqvist, ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Caroline Högel kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

20.02.2019

Caroline Högel från Sibbo kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland i vårens riksdagsval.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Anne Ahlefelt kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

20.12.2018

Anne Ahlefelt från Esbo kandiderar i riksdagsvalet i Nyland. Ahlefelt är aktiv lokalpolitiker i Esbo och fungerar som fullmäktigesuppleant och medlem av nämnden Svenska rum.

Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande i Nyland, kandiderar i riksdagsvalet.

18.12.2018

Mia Heijnsbroek-Wirén, 49, stadsstyrelseordförande i Lovisa och kretsordförande i Svenska folkpartiet i Nyland kandiderar i riksdagsvalet.

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

12.12.2018

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

13.04.2018

Svenska folkpartiet i Nyland har gett respons på Nylandsplanen, som bereds som bäst.