fbpx

Kretskansliet i Nyland

Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
PB 16112, 00021 LASKUTUS

Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: Apix Messaging Oy
Operatörens förmedlarkod : 003723327487

Facebook

Verksamhetsledare

Verksamhetskoordinator

Matilda Holmström

T.f. Verksamhetsledare, Nyland

040 1968 555
matilda.holmstrom@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte 2022 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Hanna Lönnfors (Borgå)
050 574 3532
hanna.lonnfors@gmail.com

Vice ordföranden:

Ville Berglund (Raseborg)
040 7301110
ville.berglund@abo.fi

Nina af Hällström (Esbo)
0456503820
nina.afhallstrom@gmail.com

Medlem:

Håkan Sandell, Vanda
Jenny Mäkinen, Kyrkslätt
Stefan Stenberg, Grankulla
Kaj Karlstedt, Ingå
Kim Juntunen, Sjundeå
Rasmus Grönroos, Raseborg
Göran Wallén, Lappträsk
Kicka Lindroos, Sibbo
Kristina Lindfors, Lovisa
Heidi Seppälä, Vichtis
Julia Ståhle, SU
Solveig Halonen, SKvF
Monica Björklund, SSN

Ersättare:

Carola Bäckström, Vanda
Kaj Sjöblom, Kyrkslätt
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Leif Wirtanen, Lojo
Susanne Kollin, Hangö
Otto Långvik, Raseborg
Sten Lindgren, Mörskom
Hans-Eric Christiansson, Sibbo
Benita Ekebom-Jönsas, Lovisa
Siv Jansson, Nurmijärvi
Sebastian Lindroos, SU
Tonya Aurto, SKvF
Kerstin Ilander, SSN

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nyland 2021-2025:

Askola

Petra Lind

Borgå

Mikaela Nylander
Elin Blomqvist-Valtonen
Johnny Holmström
Frida Sigfrids
Bodil Lund
Hanna Lönnfors
Anders Rosengren
Emilia Mattsson
Kristel Pynnönen
Malin Lönnroth
Christer Andersson
Johan Söderberg
Pehr Sveholm
Sofia Antman
Hilding Mattsson

Esbo

Christina Gestrin
Karin Cederlöf
Nina af Hällström
Eva-Lena Gästrin
Päivi Puntila
Anders Portin

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi
Gunilla Löfstedt-Söderholm
Lotta Vaenerberg
Patrick Nysten
Johan Johansson
Susanna Westermarck
Fredrik Waselius
Camilla Sederholm
Stefan Stenberg
Nina Colliander-Nyman
Konsta Saarela
Jessica Lerche
Patrik Limnell
Johanna Hammarberg
Bo-Christer Björk

Hangö

Fredrik Rantala
Helena Lesch-Saarinen
Mats Dannberg
Sture Söderholm
Edvard Lindfors
Hannes Gustafsson
Mathias Bilenberg
Christian Mattsson
Björn Peltonen
Stephan Horn

Ingå

Henrik Wickström
Karl Åberg
Robert Lemström
Annika Wide
Annette Lindholm
Kristian Westerholm
Patricia Wessman
Ingrid Träskman
Mikael Rehnberg
Marie Bergman-Auvinen
Andreas Elfving
Annika Holmström
Kaj Karlstedt
Patricia Grönholm
Eivor Björklöf
Glenn Hagman
Jojje Öberg

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
Ulf Kjerin
Carl-Johan Kajanti
Anna Aintila
Josephine Frimodig
Tony Björk
Kim Liljequist
Kim Männikkö
Hans Hedberg
Martin Valtonen
Stefan Gustafsson
Jerri Kämpe-Hellenius

Lappträsk

Kim Jordas
Göran Wallén
Oscar Antas
Benny Engård
Jonna Nygård
Jan-Erik Lill-Smeds
Kerstin Perttilä
Gun-Vivian Wallén

Lojo

Heidi Himmanen

Lovisa

Otto Andersson
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Lotte-Marie Uutinen
Stefan Thesslund
Jonna Hinttaniemi
Nina Björkman-Nystén
Kerstin Häggblom
Agneta Alm
Miia Hento
Kim Karlsson
Thomas Rosenberg
Markus Sjöholm
Roger Wide

Mörskom

Jesse Mårtenson
Sten Lindgren

Raseborg

Thomas Blomqvist
Anita Westerholm
Marika Törnqvist-Björklund
Johan Berglund
Ragna-Lise Karlsson
Jan-Mikael Ekholm
Anders Walls
Sven Holmberg
Mikael Borgman
Mikael Nylund
Linnéa Henriksson
Michael Nyberg
Isabella Alén
Kaisla Dahlqvist
Britt-Marie Granström
Dan Johansson
Martin Stenström
Anni Dahlén
Werner Orre
Annika Pråhl
Kerstin Ilander
Maj-Britt Malmén
Anna Oksanen

Sibbo

Kaj Lindqvist
Micaela Röman
Carola Juselius
Clara Lindqvist
Tom Sundbäck
Charlotta Engblom
Karl-Erik Oljemark
Caroline Högel
Tim Kankfelt
Rune Packalén
Martin Andersson
Kicka Lindroos
Thomas Sundström
Tanja Åkerfelt

Sjundeå

Merja Laaksonen
Laila Andersson
Erik Perklén
Susanne Ekström
Rabbe Dahlqvist
Anders Karell
Stefan Svanfeldt
Kim Juntunen

Tusby

Monica Avellan

Vanda

Stefan Åstrand
Patrik Karlsson

Vichtis

Heidi Seppälä

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

 

 

 

Relaterade artiklar

Wickström: Granskningen av funktionshinderservicelagen bör prioriteras

28.09.2023

Riksdagen har fattat beslut om att skjuta fram ikraftträdandet av funktionshinderservicelagen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström menar att regeringen hamnade i en svår sits med lagstiftningen, om lagen skulle ha gått igenom idag.

Nya tag behövs för att lösa vårdarbristen – ”alarmerande utveckling då köptjänsterna ökar kraftigt”

27.09.2023

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström hoppas på ett bra samarbete mellan staten och välfärdsområdena för att lösa utmaningarna med vårdabristen. I regeringsprogrammet vill man komma med flera åtgärder för att försöka lösa dessa utmaningar.

Den nya riksdagen har inlett sitt arbete

26.09.2023

Vid skrivande stund har riksdagen nyss inlett sitt höstarbete och om några veckor är det dags för regeringen Orpos första budgetmangling. Trots att riksdagsvalet hölls redan den andra april är det egentligen först nu, fem månader senare som riksdagen inleder sina normala veckorutiner. Orsaken till detta är regeringsförhandlingarna som höll på i cirka åtta veckor på Ständerhuset i Helsingfors. Riksdagen behandlade sedan det nya regeringsprogrammet i juni innan sommarpausen började.

Adlercreutz om budgetförslaget: Viktiga satsningar som stärker Finlands konkurrenskraft

20.09.2023

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är nöjd med förhandlingsresultatet om förslaget till statsbudget år 2024. Fokus är på att stärka Finlands offentliga ekonomi och minska skuldsättningen. Därför behövs satsningar som stärker Finlands konkurrenskraft.

Europa- och ägarstyrningsminister Adlercreutz: Viktigt att inre marknaden fungerar

19.09.2023

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog i EU:s allmänna råd som möttes i Bryssel den 19 september.

Wickström lämnade in ett skriftligt spörsmål om servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning

18.09.2023

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström lämnade i fredags in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso om hur servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar.

Wickström: Världens lyckligaste land får inte vända ryggen åt växande drogproblem

13.09.2023

Henrik Wickström, vice ordförande för Svenska folkpartiet och riksdagsledamot, är oroad över det växande antalet narkotikarelaterade dödsfall i Finland. År 2021 dog ca. 290 personer av narkotikarelaterade orsaker i Finland. Igår rapporterade Diakonissanstalten att Finland redan är världsledande när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år.

Valtio hakee rahoitusta liikenneväylien parantamiseen siviili- ja sotilaskäyttöön – Hangon Koverharin meriväylä mukana

07.09.2023

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) iloitsee, että hallitus on päättänyt hakea EU-tukea Hangon Koverharin meriväylän syventämiseen. Väylävirasto hakee rahoitusta 1,25 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

Andreas Elfving kallad till specialmedarbetare för minister Adlercreutz

07.09.2023

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har kallat SFP:s långvariga politiska och internationella sekreterare Andreas Elfving till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli. Till Elfvings ansvarsområden hör EU-frågor och kommunikation.

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

07.09.2023

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.