Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: www.sfp.fi

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi använder Hotjar för att analysera hur vår sida används. Hotjar används enbart för att analysera webbsidans användning av oss och för att kunna förbättra innehållet och dess placering. Mer information om Hotjar på https://www.hotjar.com/legal.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar enbart data gällande användningen av hemsidan till våra samarbetspartners för att kunna förbättra hemsidan. Ingen av den datan går att använda för att söka fram en enskild användares användning av webbsidan. Vi delar heller inte med andra än våra samarbetspartners.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Ytterligare information

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Pb 430, 00101 HELSINGFORS

Dataskyddsansvarig:
Christoffer Hällfors
christoffer.hallfors@sfp.fi
+358405610970

 

Registerbeskrivning för SFP:s medlemsregister

Du hittar vår Registerbeskrivning för vårt medlemsregister här: https://sfp.fi/registerbeskrivning-medlemsregister/

 

Dataskyddsbeskrivning för evenemang

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12,13 och 14. Denna dataskyddsbeskrivning gäller evenemang som ordnas av Svenska folkpartiet i Finland r.p.. Kretsarna, specialförbunden och lokalavdelningarna bestämmer själva om hur de använder uppgifter från evenemang.

1. Personuppgiftsansvarig 

Svenska folkpartiet i Finland r.p. (nedan SFP)
FO-nummer: 0215325-4
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
E-post: info@sfp.fi

Kontaktperson för ärenden som gäller registret:
Dataskyddsombud

2. Dataskyddsombud

Namn: Christoffer Hällfors
Telefon 040 56 10 970, e-post christoffer.hallfors@sfp.fi

3. Avsikten med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att verkställa de praktiska arrangemangen i anslutning till partiets evenemang och för att behandla responsen i anslutning till dem. Registret består av personuppgifter på dem som anmält sig, deltagit i och gett respons på evenemang som SFP ordnat.

Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna.

4. Personuppgifternas innehåll i registret

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, uppgiftsbenämning, organisation, specialdiet, hinderslöshet. För kryssningarnas del samlar man också in deltagarnas födelsedatum. Respons på evenemangen kan ges anonymt.

5. Källa för personuppgifter

De som har anmält sig till, deltagit i och gett respons på ett evenemang.

6. Mottagare av personuppgifter

Sådana anställda vid SFP som har behörighet till Lyyti-programmet och själva evenemanget har tillgång till uppgifterna i registret. Vid behov kan tillgången till uppgifterna i registret begränsas.

Namn och organisation kan överlåtas till andra deltagare i evenemanget med ifrågavarande persons tillstånd. Personuppgifter kan överlåtas till organisationer eller andra eventuella arrangörer som svarar för evenemangets lokaler och servering.

Personuppgifter i anslutning till evenemang som ordnas i samband med projekt som SFP förvaltar kan förutom till revisorn även av särskilda skäl överlåtas till finansiären och projektets samarbetspartner.

I övrigt överlåts personuppgifter inte till parter utanför SFP.

Programleverantören Lyyti Oy och dess underleverantörer som tillhandahåller det elektroniska formuläret behandlar uppgifter endast på den personuppgiftsansvarigas begäran.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifterna överlåts inte utanför EU eller EEU eller till internationella organisationer. Dock om det är frågan om ett möte som ordnas av en internationell organisation eller ett besök till tredje länder så är det möjligt. I sådana fall frågas efter den registrerades samtycke till att personuppgifterna överlåts och den registrerade informeras om riskerna som hänför sig till eventuella brister i dataskyddsnivån.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna bevaras i ett år efter att evenemanget har ordnats. Ifall det är en medlem i partiet som deltar så kan informationen om deltagande sparas skilt i medlemsregistret.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst annullera sin anmälan via bekräftelsen som kommit till e-posten. Den registrerade kan också ta tillbaka sitt godkännande till att uppgifter behandlas genom att sända ett fritt formulerat meddelande till christoffer.hallfors@sfp.fi eller som post till SFP, Pb 430, 00101 Helsingfors.

 

Den registrerade har rätt att:

  • kontrollera vilka personuppgifter det finns om henne/honom i registret
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina uppgifter avlägsnade ur registret
  • begränsa behandlingen av uppgifterna
  • flytta över uppgifter från ett system till ett annat.

 

Begäran ska sändas via e-post till christoffer.hallfors@sfp.fi eller som vanlig post till Svenska folkpartiet, Pb 430, 00101 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifterna i evenemangsregistret”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker och inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.