Adressförändring

Har du bytt adress?

Enklast ändrar du adress genom att logga in i medlemstjänsten. Instruktioner för att logga in hittar du här: https://sfp.fi/medlemstjansten/

SFP har idag ibruk automatiska adressuppdateringar av Posti så ifall du gjort en adressändring så uppdateras den automatiskt från postens adressuppgifter.