Medlems­organisationer

Medlemsföreningar

Personmedlem i SFP hör alltid till en medlemsförening. Medlemsföreningar kan delas in i lokalavdelningar och specialföreningar. En lokalavdelning är knuten till din hemort och en specialförening är knuten kring ett visst tema.

Medlemsföreningar i partiet är även partiets tre förbund: dess ungdomsorganisation, dess kvinnoorganisation och dess seniorförbund.

I kommuner (Helsingfors undantaget) där partiet har flera lokalavdelningar, bildar dessa en kommunorganisation tillsammans med förbundens lokala och regionala avdelningar på orten

Nedan finns 

  • listat partiets förbund och specialföreningar
  • information om partiets lokalavdelningar och kommunorganisationer
  • information om SFP:s förtroendevalda i kommuner, städer och välfärdsområden.

 

Förbund

Svensk Ungdom
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Seniorer i Finland

Specialföreningar

Intresseföreningen för barnfamiljer
Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.
Liberal framtid/Liberaalinen tulevaisuus
Liberalt initiativ
Multicultural Finland
Nätverk för tvåspråkiga i Finland
SFP i Bryssel
Svenska folkpartiets Moderater
Svenska löntagare r.f.

Kommuner och städer

I denna lista hittar du också våra förtroendevalda i städer och kommuner.

Lokalavdelningar och kommunorganisationer

B

Bergö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Skinnar Sture
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Urwäder Peter
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
West Markus
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Björneborg lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Auterinen Kirsi
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Järvinen Juhani
Lokalavdelningsordförande
Koskinen Olavi
Lokalavdelnings viceordförande
Kukkasmäki Juho
Lokalavdelningsstyrelse
Numelin Kristiina
Lokalavdelningsstyrelse
Palin Tarja
Lokalavdelningsstyrelse
Susi Ida
Lokalavdelningsstyrelse
Tigerstedt Claës
Lokalavdelningsstyrelse

Borgå centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Elin
Lokalavdelningsstyrelse
Ansas Antti
Lokalavdelnings kassör
Backman Anna-Lena
Lokalavdelningsstyrelse
Blomqvist Torbjörn
Lokalavdelningsstyrelse
Ekblom Sebastian
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Foy Alexandr
Lokalavdelningsstyrelse
Grönroos Niklas
Lokalavdelningsstyrelse
Lähde Stina
Lokalavdelningsstyrelse
Pelkonen John
Lokalavdelningsstyrelse
Svärd-Eriksson Tea
Lokalavdelnings viceordförande
Tuomolin Ingalill
Lokalavdelningsstyrelse
Väyrynen Tina
Lokalavdelningsstyrelse
Wilkman Maj-Louise
Lokalavdelnings sekreterare

Borgå kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Christer
Kommunorganisations styrelse
Andersson Elin
Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Ekblom Sebastian
Kommunorganisations styrelse
Forsblom Annette
Kommunorganisations styrelse
Grönroos Niklas
Kommunorganisations styrelse
Mattsson Nortamo Emilia
Kommunorganisations styrelse
Pynnönen Andersson Kristel
Kommunorganisations styrelse
Svärd-Eriksson Tea
Kommunorganisations styrelse
Sågbom Pia
Kommunorganisations styrelse
Söderberg Johan
Kommunorganisations styrelse

Bromarv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gräsbeck Oskar
Lokalavdelningsstyrelse
Grönroos Rasmus
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Johansson Patricia
Lokalavdelningsstyrelse
Karlsson Göran
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lindroos Roger
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Brändö-Vikinga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Almqvist Ulla
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Boucht Helena
Lokalavdelningsstyrelse
Granroth Gustav
Lokalavdelningsstyrelse
Martonen Kai
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Nystrand Anders
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Swanljung Maj-Len
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

D

Dagsmark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Berg Sixten
Lokalavdelningsstyrelse
Blomstedt Åsa
Lokalavdelningsstyrelse
Englund Per-Erik
Lokalavdelningsstyrelse
Englund Tommy
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Gröndahl Micael
Lokalavdelningsstyrelse
Hammarberg John
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Hammarberg Lilian
Lokalavdelnings kassör
Hemberg Kaj
Lokalavdelningsstyrelse
Hoxell Mikael
Lokalavdelningsstyrelse
Hoxell Nina
Lokalavdelningsstyrelse
Knipström Thomas
Lokalavdelningsstyrelse
Nyholm Tina
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Dragnäsbäck-Hemstrand lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Frejman Mikael
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Granholm Birgitta
Lokalavdelningsstyrelse
Hellén Göran
Lokalavdelnings kassör
Salmenheimo-West Ulla
Lokalavdelnings viceordförande
Sparf Emilia
Lokalavdelningsstyrelse
Åkerman Kim
Lokalavdelningsordförande

E

Ekenäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Barman Dennis
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Carlberg Yvonne
Lokalavdelningsstyrelse
Cavonius Sirkkaliisa
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Damén-Wikholm Tove
Lokalavdelningsstyrelse
Ekholm Jan Mikael
Lokalavdelningsordförande
Henriksson Linnéa
Lokalavdelnings sekreterare
Holmberg Sven
Lokalavdelningsstyrelse
Lindholm Thomas
Lokalavdelningsstyrelse
Orre Werner
Lokalavdelningsstyrelse
Smitten Karl von
Lokalavdelningsstyrelse

Esbo centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomberg Håkan
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Blomster René
Lokalavdelningsstyrelse
Haapimaa Eino
Lokalavdelningsstyrelse
Kujala Tiina
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Michelson Stina
Lokalavdelningsstyrelse
Söderman Markus
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Esboviken lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlefelt Anne
Lokalavdelningsordförande
Norrbom Karl Mikael
Lokalavdelningsstyrelse
Sandberg Rolf
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Wikström Kurt
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Winqvist-Niskanen Nina
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Esse lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Annika
Lokalavdelningsstyrelse
Forsblom Greger
Lokalavdelningsstyrelse
Häggman Roger
Lokalavdelningsstyrelse
Myrevik-Eklund Nina
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Roslund-Nordling Camilla
Lokalavdelningsstyrelse
Sandbacka Markus
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Storbacka Håkan
Lokalavdelningsstyrelse
Wärn Mathias
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

G

Gerby-Västervik lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Ehnström Marita
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Hammarström Christer
Lokalavdelningsstyrelse
Ingves Gunlög
Lokalavdelningsordförande
Peltomäki Nina
Lokalavdelningsstyrelse
Syring Roy
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Grankulla lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björk Bo-Christer
Lokalavdelningsstyrelse
Björkman Monica
Lokalavdelningsstyrelse
Grandell Viktor
Lokalavdelningsstyrelse
Karlsson-Finne Anna Lena
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lerche Jessica
Lokalavdelningsstyrelse
Stenberg Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Sundell Pia-Lisa
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Waselius Fredrik
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Åkerberg Barbara
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

H

Hangö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bilenberg Mathias
Lokalavdelnings viceordförande
Engblom Marika
Lokalavdelningsstyrelse
Ferm Monica
Lokalavdelningsstyrelse
Horn Stephan
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Kollin Susanne
Lokalavdelningsstyrelse
Lahtinen Elina
Lokalavdelningsstyrelse
Lesch-Saarinen Helena
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lindfors Edvard
Lokalavdelningsstyrelse
Rantala Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse

Helsingfors Centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Asis de Barros Augusto
Lokalavdelningsstyrelse
Ehrnrooth Cecilia
Lokalavdelnings sekreterare
Häggman Grindgärds Matilda
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Ismark Runa
Lokalavdelnings viceordförande
Lindberg Stephanie
Lokalavdelningsordförande
Mäkinen Camilla
Lokalavdelnings kassör

Hoplaxnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlgren Niklas
Lokalavdelningsstyrelse
Backman Ulrika
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Horsma Joakim
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lille Hans
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Lindberg Åsa
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Ljungberg Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Weckman Klas
Lokalavdelningsstyrelse

Houtskär lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Axén Tina
Lokalavdelningsstyrelse
Backman Rosita
Lokalavdelningsstyrelse
Friis Christer
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Johansson Rune
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Hyvinge lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Laitila Annika
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Moberg-Jokinen Anna
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

I

Ingå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bergman-Auvinen Marie
Lokalavdelningsstyrelse
Björklöf Eivor
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Karlstedt Kaj
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Kvarnström Irene
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lindholm Annette
Lokalavdelningsstyrelse
Westerholm Kristian
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Wickström Anders
Lokalavdelningsstyrelse

Iniö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Blomster Rosanna
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Hilke Kaija
Lokalavdelningsstyrelse
Nygård Ramona
Lokalavdelningsstyrelse
Schwartz Rolf
Lokalavdelningsstyrelse
Söderlund Lotta
Lokalavdelningsstyrelse

J

Jakobstads centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Boström Peter
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Brännbacka-Brunell Brita
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Eriksson Marja
Lokalavdelningsstyrelse
Fagernäs Sixten
Lokalavdelningsstyrelse
Kjellman Marika
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Sandlin Anders
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Suojoki Marcus
Lokalavdelningsstyrelse

Jakobstads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Haldin Annica
Kommunorganisations ordförande
Sandlin Anders
Kommunorganisations styrelse
Silander Jaana
Kommunorganisations sekreterare
Sjölund Owe
Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Sundberg Siv
Kommunorganisations styrelse
Sundqvist Carola
Kommunorganisations kassör
Kommunorganisations styrelse
Yli-Pelkola Kim
Kommunorganisations styrelse

Jeppo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Grahn Kerstin
Lokalavdelningsstyrelse
Häggblom Ralf
Lokalavdelnings viceordförande
Lindgren Marlene
Lokalavdelningsordförande
Peltorinne-Cederström Pauliina
Lokalavdelnings kassör
Stenvall Staffan
Lokalavdelningsstyrelse
Strengell Christina
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Jyväskylä lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Kanervisto Markku
Lokalavdelningsordförande
Lyttä Veeti
Lokalavdelningsstyrelse
Tirkkonen Maiju
Lokalavdelningsstyrelse

K

Karis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklöf Filip
Lokalavdelningsstyrelse
Degerlund Markus
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Långvik Otto
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Pråhl Annika
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sahala Jonna
Lokalavdelningsstyrelse
Siggberg Björn
Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Walls Anders
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Wiman-Qwarfordt Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Åkerö Fredrika
Lokalavdelningsstyrelse

Karleby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Elfving Jennie
Lokalavdelnings viceordförande
Honga Joakim
Lokalavdelningsstyrelse
Kouvo Kajsa
Lokalavdelningsstyrelse
Matturi-Slotte Marja
Lokalavdelningsstyrelse
Nyman Jan-Ove
Lokalavdelningsstyrelse
Sahlberg Britt-Mari
Lokalavdelnings sekreterare
Stenman Brit
Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Timonen Marlén
Lokalavdelningsordförande
Vähäkainu Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Zitting Hannele
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kaskö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Solveig
Lokalavdelnings sekreterare
Häggblom Stig Göran
Lokalavdelnings kassör
Karlsson Kenneth
Lokalavdelningsstyrelse
Lundenius Jan-Anders
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöblom Marjo
Lokalavdelningsstyrelse
Skur Catharina
Lokalavdelnings viceordförande
Sundberg Robert
Lokalavdelningsordförande

Kervo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Johansson Harry
Lokalavdelningsstyrelse
Kivinen Christa
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Moring Monica
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Nieminen Maritta
Lokalavdelningsstyrelse
Rahkala-Simberg Mari-Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöroos Jan-Peter
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Tarna Kerstin
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Kimitoöns lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Byman Oscar
Lokalavdelningsstyrelse
Edmark Ghita
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Hakalax Roger
Lokalavdelningsstyrelse
Kruglov Alexander
Lokalavdelningsstyrelse
Lönnström Yvonne
Lokalavdelnings sekreterare
Moberg Jonna
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöblom Patrik
Lokalavdelningsstyrelse

Korpo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fredriksson Merja
Lokalavdelningsstyrelse
Färm Roy
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Jansson Ingrid
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Nyström Mickel
Lokalavdelningsstyrelse
Silventoinen Erika
Lokalavdelnings sekreterare
Wickström Laura
Lokalavdelningsstyrelse

Korsholm kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Monica
Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Back Peter
Kommunorganisations styrelse
Beijar Gun
Kommunorganisations styrelse
Håkans Johan
Kommunorganisations styrelse
Nedergård Kenth
Kommunorganisations styrelse
Nygård Nicklas
Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Pada Patrik
Kommunorganisations styrelse
Wasberg Alexandra
Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Tomas
Lokalavdelnings viceordförande
Doktar Chatarina
Lokalavdelningsstyrelse
Fochsell Jens
Lokalavdelningsstyrelse
Forth-Snellman Åsa-Britt
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Glader Sune
Lokalavdelningsstyrelse
Ingo Christoffer
Lokalavdelningsstyrelse
Lithén Per-Henrik
Lokalavdelningsstyrelse
Pada Patrik
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Rodas Margareta
Lokalavdelningsstyrelse
Rönnskog Leif
Lokalavdelningsstyrelse
Smeds Johanna
Lokalavdelnings sekreterare

Korsnäs lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backholm Roger
Lokalavdelningsstyrelse
Eklund Rosita
Lokalavdelningsstyrelse
Holm-Rosbäck Johan
Lokalavdelningsstyrelse
Holmblad Lars Erik
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Juthborg Johanna
Lokalavdelnings viceordförande
Kronqvist Anna-Lena
Lokalavdelnings sekreterare
Mitts-Björkblom Sofia
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Ribacka Camilla
Lokalavdelningsstyrelse

Kotka med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlnäs Johannes
Lokalavdelningsstyrelse
Bardy Johan
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Gronow Erna
Lokalavdelnings kassör
Hänninen Hanne
Lokalavdelningsstyrelse
Sandelin Benedict
Lokalavdelnings sekreterare
Sjögren Holger
Lokalavdelningsstyrelse

Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antfolk Henrik
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Kindt Christina
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Knuts Alf
Lokalavdelnings kassör

Kristinestads kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa
Kommunorganisations sekreterare
Hammarberg John
Kommunorganisations styrelse
Ingves Mats
Kommunorganisations styrelse
Nyholm Tina
Kommunorganisations styrelse
Storhannus Carina
Kommunorganisations kassör
Taipale Kent
Kommunorganisations viceordförande
Teir Alexandra
Kommunorganisations styrelse

Kronoby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Lindgren Hans-Erik
Kommunorganisations ordförande
Wistbacka Inger
Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse

Kronoby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Finnila Filip
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Finnila-Lindvall Veronica
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Näse Adam
Lokalavdelningsstyrelse
Näse Oscar
Lokalavdelningsordförande
Tokou Maria
Lokalavdelnings sekreterare
Åminne Erica
Lokalavdelningsstyrelse
Åminne Malin
Lokalavdelningsstyrelse

Kronoskatsgardet lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Borgarsdóttir Sandelin Silja
Lokalavdelnings sekreterare
Hagelstam Wenzel
Lokalavdelningsstyrelse
Nandelstadh Wilhelm von
Lokalavdelningsstyrelse
Rantala Marcus
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Rönn Lars
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Schantz Christian von
Lokalavdelningsstyrelse
Träskman Anhild
Lokalavdelningsstyrelse

Kvevlax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Burman Alf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Hedman Thomas
Lokalavdelningsstyrelse
Hjortman Lenita
Lokalavdelningsstyrelse
Lundström Börje
Lokalavdelningsstyrelse
Nygård Nicklas
Lokalavdelningsordförande
Nyman Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Näsman Matias
Lokalavdelningsstyrelse
Vikström Pernilla
Lokalavdelnings viceordförande
Wasberg Alexandra
Lokalavdelnings sekreterare

Kyrkslätt centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Aintila Anna
Lokalavdelningsstyrelse
Björkqvist Eja
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Hieta Gun
Lokalavdelningsstyrelse
Mäkinen Jenny
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Rönnberg Janina
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöblom Kaj
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Sundelin Peter
Lokalavdelningsstyrelse
Sved Ann-Christine
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Wikström Leif
Lokalavdelningsstyrelse

L

Lahtis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bergman-Pyykkönen Marina
Lokalavdelnings sekreterare
Kaleva Petteri
Lokalavdelnings viceordförande
Plutén Gunilla
Lokalavdelnings kassör
Salomaa Markus
Lokalavdelningsstyrelse
Tyyskä Pia
Lokalavdelningsordförande
Ylirotu Nikolai
Lokalavdelningsstyrelse

Lappfjärd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Heir Madeleine
Lokalavdelningsordförande
Holmlund Michael
Lokalavdelningsstyrelse
Hällström Anna-Lena af
Lokalavdelnings kassör
Lillmangs Eva
Kommunorganisations ordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Rönnlund Christer
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Storhannus Carina
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lappträsk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lustig Sonja
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Svennas Rea
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Svenskberg Kim
Lokalavdelnings kassör
Wallén Göran
Lokalavdelningsordförande

Larsmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Barkar Katarina
Lokalavdelnings sekreterare
Boberg Ida
Lokalavdelningsstyrelse
Haglund Jan-Ole
Lokalavdelningsstyrelse
Kozic Hajrudin
Lokalavdelningsstyrelse
Påvall Jessica
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Ray Jan
Lokalavdelnings viceordförande
Stenman Carl-Wilhelm
Lokalavdelningsstyrelse
Svenfelt Leif
Lokalavdelningsstyrelse

Liljendal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andergård Tore
Lokalavdelningsstyrelse
Backas Sten-Olof
Lokalavdelningsstyrelse
Bruce Bjarne
Lokalavdelningsstyrelse
Eriksson Rune
Lokalavdelningsstyrelse
Holmsten Alice
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lindfors Kristina
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lindroos Teresa
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Lönnfors Mats
Lokalavdelningsstyrelse
Nybondas Daniela
Lokalavdelningsstyrelse
Nyström Henry
Lokalavdelningsstyrelse
Törnroos Ingrid
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lojonejdens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Himmanen Heidi
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöblom Susanne
Lokalavdelningsstyrelse
Weckman Simon
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Wirtanen Leif
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Lovisa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Lindfors Kristina
Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Lönnfors Mats
Kommunorganisations styrelse
Meriheinä Thérèse
Kommunorganisations styrelse
Orava Helena
Kommunorganisations styrelse
Reinholm Rita
Kommunorganisations styrelse
Sjöholm Markus
Kommunorganisations styrelse
Staffans Sten
Kommunorganisations styrelse
Stenman Lotte-Marie
Kommunorganisations ordförande
Sveholm Sharie
Kommunorganisations styrelse
Äijö Raili
Kommunorganisations styrelse

Lovisa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Baumgartner Pia
Lokalavdelningsstyrelse
Grandell Barbara
Lokalavdelningsstyrelse
Grandell Beatrice
Lokalavdelningsstyrelse
Karlsson Ann-Mari
Lokalavdelningsstyrelse
Meriheinä Thérèse
Lokalavdelningsstyrelse
Orava Helena
Lokalavdelningsstyrelse
Stenberg Pamela
Lokalavdelningsstyrelse
Stenman Lotte-Marie
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Westerholm Christer Gustaf
Lokalavdelningsstyrelse

M

Malax kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Björkholm Bernt
Kommunorganisations styrelse
Rönnqvist Jonas
Kommunorganisations styrelse
Strandberg Hanna
Kommunorganisations ordförande
Ståhl Ann-Helene
Kommunorganisations styrelse
Svahn Tage
Kommunorganisations styrelse
Söderholm Minna
Kommunorganisations styrelse
Urwäder Peter
Kommunorganisations styrelse
West Markus
Kommunorganisations sekreterare
Åbonde Carl-Olof
Kommunorganisations styrelse

Malax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Johan
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Bergqvist Johan
Lokalavdelningsstyrelse
Forsberg Malin
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Hemming Heidi
Lokalavdelnings sekreterare
Nygård Christina
Lokalavdelningsstyrelse
Strandberg Hanna
Lokalavdelningsstyrelse
Söderholm Minna
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Uthardt Lorenz
Lokalavdelningsstyrelse
West Mia
Lokalavdelningsstyrelse

Mattby-Olars lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Båsk Gustav
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Helle Eva
Lokalavdelningsstyrelse
Hällström Nina af
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Nevanlinna Anna Sofia
Lokalavdelningsstyrelse
Wilén Kenneth
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Maxmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Finne Kurt
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Heir Kjell
Lokalavdelningsstyrelse
Lang Christian
Lokalavdelningsstyrelse
Nikkari-Östman Leena
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Norrlin Ulf-Peter
Lokalavdelningsstyrelse
Sandqvist Stefan
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Skarper Johanna
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mellersta Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andergård Martin
Lokalavdelningsstyrelse
Björkell Alex
Lokalavdelningsstyrelse
Dahlman Ulf
Lokalavdelningsstyrelse
Ek Michael
Lokalavdelningsstyrelse
Holmberg-Soto Hanna
Lokalavdelnings sekreterare
Karlsson Patrik
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lindfors Susanna
Lokalavdelnings kassör
Olenius Melker
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Palomaa Ulla-Stina
Lokalavdelningsstyrelse

Munksnejden lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Buchert Magnus
Lokalavdelningsstyrelse
Cederborg Muluken
Lokalavdelningsstyrelse
Ellenberg Benjamin
Lokalavdelningsstyrelse
Nikander Ralf
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Packalén Sebastian
Lokalavdelnings kassör
Roberg Satu
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Råman Marit
Lokalavdelningsstyrelse
Wiik Mimi
Lokalavdelningsstyrelse

Munsala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backlund Fredrik
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Bergström Greger
Lokalavdelnings viceordförande
Bjarnadóttir Unnur
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Blomqvist Robert
Lokalavdelnings kassör
Nyholm Steve
Lokalavdelningsstyrelse
Wiklund Tom
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mårtensdal lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bäckström Carola
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Forsblom-Prittinen Frida
Lokalavdelningsstyrelse
Kiviaho Jani
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Sandell Håkan
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sederholm Linda
Lokalavdelningsstyrelse
Sieviläinen Marianne
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Sivunen Jessica
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Mörskom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antman Boris
Lokalavdelningsstyrelse
Antman Ture
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Bergman Yngve
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Fabritius Mikaela
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lindgren Sten
Lokalavdelningsstyrelse
Mårtenson Jesse
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Nikkanen Hannu
Lokalavdelningsstyrelse
Petas Ann-Mari
Lokalavdelningsstyrelse

N

Nagu lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Aalto Mikael
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Björklöf Alice
Lokalavdelnings kassör
Gråhn Anna
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Karlsson Jan-Erik
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Nymalm Tommy
Lokalavdelningsstyrelse
Uddström Mirella
Lokalavdelningsstyrelse

Nedervetil lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broända Helena
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Cainberg Päivi
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Granholm Ann-Marie
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Sandbacka Joacim
Lokalavdelningsstyrelse
Siekkinen Lina
Lokalavdelningsstyrelse
Skog Anette
Lokalavdelnings sekreterare

Norr om Långa bron lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fagerlund Laura
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Forss Ville
Lokalavdelnings kassör
Grönroos Crista
Lokalavdelningsstyrelse
Kress Jan-Erik
Lokalavdelningsstyrelse
Lindvall Emma
Lokalavdelningsstyrelse
Mantere Johanna
Lokalavdelningsordförande
Paukkonen Lasse
Lokalavdelningsstyrelse
Ståhle Julia
Lokalavdelningsstyrelse
Sundström Joel
Lokalavdelningsstyrelse
Tallqvist Annica
Lokalavdelningsstyrelse
Von Bonsdorff Sara
Lokalavdelningsstyrelse

Norra Esbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lundén Rasmus
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Malmström Mårten
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Molander Pontus
Lokalavdelningsstyrelse
Selenius Magnus
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Siivola Nina
Lokalavdelningsstyrelse

Norra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Berg Göran
Lokalavdelningsstyrelse
Keto Björn
Lokalavdelningsstyrelse
Månsson Björn
Lokalavdelningsstyrelse
Puurtinen Esa
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Norra Korsholm lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Back Peter
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Burman Göran
Lokalavdelningsstyrelse
Lintula Mari
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lithén Yngve
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Åkerman Tor-Erik
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Norra Kymmenedalen lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bergheim-Mårtens Annette
Lokalavdelningsstyrelse
Hannén Lars Johan
Lokalavdelnings viceordförande
Malmberg Kurt
Lokalavdelningsstyrelse
Malmberg Pepina
Lokalavdelningsordförande
Stenbacka Else-May
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör

Norra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backlund Henrika
Lokalavdelningsstyrelse
Forssén Anita
Lokalavdelningsstyrelse
Frimodig Josephine
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Hellström Gunnel
Lokalavdelningsstyrelse
Kjerin Ulf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Petersen Sören
Lokalavdelningsstyrelse
Pääkkönen Linda
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sandfors Elin
Lokalavdelningsstyrelse
Wikström Teresa
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Nurmijärvi lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jansson Siv
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Sundholm Johan
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Valli Mika
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Wagner-Nyman Nina
Lokalavdelningsstyrelse

Nya Sfp i Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Boström Tarja
Lokalavdelningsstyrelse
Lassfolk Lennart
Lokalavdelnings viceordförande

Nykarleby centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsbacka Sabina
Lokalavdelnings kassör
Frostdahl Steven
Lokalavdelnings viceordförande
Hellsten Jean
Lokalavdelningsstyrelse
Nylund Elin
Lokalavdelningsstyrelse
Palm Maria
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Strang Frej
Lokalavdelningsstyrelse
Willman Gösta
Lokalavdelningsstyrelse

Nykarleby kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Backlund Fredrik
Kommunorganisations styrelse
Blomqvist Robert
Kommunorganisations styrelse
Frostdahl Steven
Kommunorganisations viceordförande
Häger Carita
Kommunorganisations styrelse
Karf Johannes
Kommunorganisations styrelse
Lindgren Marlene
Kommunorganisations sekreterare
Norrbygård Johanna
Kommunorganisations styrelse
Nylund Kenneth
Kommunorganisations styrelse
Palm Maria
Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Peltorinne-Cederström Pauliina
Kommunorganisations styrelse
Rögård Linda
Kommunorganisations styrelse

Nykarleby lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Cederström Tom
Lokalavdelnings sekreterare
Frostdahl-Blomqvist Siw
Lokalavdelningsstyrelse
Hagman Richard
Lokalavdelningsstyrelse
Linqvist Rita
Lokalavdelningsstyrelse
Nylund Kenneth
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Sandström Stina
Lokalavdelningsstyrelse

Närpes lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antfolk Jennifer
Lokalavdelningsstyrelse
Bylund Christina
Lokalavdelningsstyrelse
Jerkku Sven
Lokalavdelnings viceordförande
Nordberg Olav
Lokalavdelningsstyrelse
Norrback Daniel
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöstrand Natalia
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöström Roberth
Lokalavdelnings kassör
Smith Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Svedjebäck Karl-Gustav
Lokalavdelningsordförande
Vikstrand Victoria
Lokalavdelningsstyrelse
Wilson Roy
Lokalavdelningsstyrelse
Åkerman Anton
Lokalavdelningsstyrelse

Nådendals lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jalava Marja
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Leino Elina
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Leppänen Christina
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Marjamäki Märta
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Vahtera Satu
Lokalavdelningsstyrelse

O

Oravais lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Back Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse
Backman Göran
Lokalavdelnings viceordförande
Engström Kjell
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Jusslin Gunilla
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Krooks Anna-Lena
Lokalavdelningsstyrelse
Käcko-Englund Anna
Lokalavdelningsstyrelse
Lillbacka Gunilla
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Mattus Rasmus
Lokalavdelningsstyrelse
Pärus Kenneth
Lokalavdelningsstyrelse

P

Pargas lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björkroth Tomas
Lokalavdelningsstyrelse
Eriksson Anne
Lokalavdelningsstyrelse
Granqvist Conny
Lokalavdelningsordförande
Koskinen Regina
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelningsstyrelse
Laaksonen Jeanette
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lepola Marcus
Lokalavdelnings kassör
Möller Rolf
Kommunorganisations styrelse
Lokalavdelnings sekreterare
Rinne Tarja
Lokalavdelningsstyrelse
Rönnholm Mona
Lokalavdelningsstyrelse
Sundström Staffan
Lokalavdelningsstyrelse

Pedersöre kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Björklund Tommy
Kommunorganisations styrelse
Ekman Stephan
Kommunorganisations sekreterare
Grön Paulina
Kommunorganisations styrelse
Häggman Roger
Kommunorganisations styrelse
Lillqvist Anja
Kommunorganisations viceordförande
Rönnlund Carina
Kommunorganisations styrelse
Sandbacka Markus
Kommunorganisations styrelse
Sjöskog Niclas
Kommunorganisations styrelse
Stenmark Tore
Kommunorganisations styrelse
Vik-Hästbacka Carita
Kommunorganisations ordförande

Pedersöre lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Borgmästars Yvonne
Lokalavdelningsordförande
Dahlin Christian
Kommunorganisations ordförande
Ekman Stephan
Lokalavdelningsstyrelse
Eriksson Roger
Lokalavdelningsstyrelse
Hjulfors Bernhard
Lokalavdelningsstyrelse
Holmäng Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Högland Ida
Lokalavdelningsstyrelse
Inborr Gun
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Isakaas Peter
Lokalavdelningsstyrelse
Isakas Peter
Lokalavdelnings viceordförande
Lillmåns Britt-Marie
Lokalavdelningsstyrelse
Lindqvist Eva
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Nyman Franz
Lokalavdelnings sekreterare
Rönnlund Carina
Lokalavdelningsstyrelse
Östergård Jan-Olof
Lokalavdelningsstyrelse

Pensala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Frände Maria
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Karf Jakob
Lokalavdelningsstyrelse
Karf Johannes
Lokalavdelningsstyrelse
Nyman Ronny
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Pott Henrik
Lokalavdelnings viceordförande
Pott Sebastian
Lokalavdelningsstyrelse
Rögård Linda
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sirén Christoffer
Lokalavdelningsstyrelse

Pernå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Otto
Lokalavdelningsstyrelse
Eriksson Mats
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Grundström Maria
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Hinttaniemi Jonna
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Karlsson Mikael
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Reinholm Rita
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöholm Markus
Lokalavdelningsstyrelse

Petalax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Back Emilia
Lokalavdelningsstyrelse
Berglund Marie-Louis
Lokalavdelningsstyrelse
Bjurs Elin
Lokalavdelningsstyrelse
Björkholm Bernt
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Knip Håkan
Lokalavdelningsstyrelse
Storfors Sofia
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Ståhl Ann-Helene
Lokalavdelningsstyrelse
Svahn Tage
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Vesterback Kristina
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Pojo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Berglund Johan
Lokalavdelningsstyrelse
Berglund Ville
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Granström Britt-Marie
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lindholm Christel
Lokalavdelningsstyrelse
Lindholm Diana
Lokalavdelningsstyrelse
Starck Gunilla
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Stolpe Tor-Erik
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Purmo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Enqvist Ann-Christine
Lokalavdelnings sekreterare
Lasén Joakim
Lokalavdelningsstyrelse
Lillqvist Anja
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöskog Lina
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöskog Niclas
Lokalavdelningsstyrelse
Sten Christine
Lokalavdelningsstyrelse
Stenmark Tore
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Pyttis lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Drockila Rune
Lokalavdelningsordförande
Riihimäki Ann-Mari
Lokalavdelningsstyrelse
Rosqvist Kim
Lokalavdelningsstyrelse
Skoas Anne
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Sonntag Maria
Lokalavdelnings viceordförande
Vintervik Thomas
Lokalavdelningsstyrelse

Pörtom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Borg Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Ehlers Laura
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Högback Kenneth
Lokalavdelningsordförande
Norrgård Mikaela
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Sten Nicole
Lokalavdelningsstyrelse
Åberg Lasse
Lokalavdelningsstyrelse

R

RKP Saame

Visa kontaktpersoner ›
Haltta Tauno
Lokalavdelningsstyrelse
Länsman Vesa
Lokalavdelningsstyrelse
Saijets Kirsti
Lokalavdelningsordförande
Tapiola Nilla
Lokalavdelnings kassör

Replot-Björkö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backman-Nord Pia
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Bengs Leif
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Burman Simon
Lokalavdelningsstyrelse
Dahl Emma
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Håkans Johan
Lokalavdelningsordförande
Karhulahti Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Lindell Conny
Lokalavdelningsstyrelse
Möller Emma
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Snygg Björn
Lokalavdelningsstyrelse

Reso lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Broberg Janette
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Broberg Nils-Jörgen
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Våg Hans
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Roparnäs omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Jungerstam Dick
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Jungerstam Jenna
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Klockars Reinhold
Lokalavdelningsstyrelse
Mäkelä Carita
Lokalavdelningsstyrelse

S

SFP i Esbo (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Blomberg Håkan
Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Båsk Gustav
Kommunorganisations styrelse
Jakobsson Charlotta
Kommunorganisations styrelse
Kujala Tiina
Kommunorganisations sekreterare
Luiro Peetu
Kommunorganisations styrelse
Lundén Rasmus
Kommunorganisations styrelse
Michelson Stina
Kommunorganisations styrelse
Norrbom Karl Mikael
Kommunorganisations styrelse
Saaristo Maria
Kommunorganisations styrelse
Söderman Markus
Kommunorganisations styrelse
Vilén Jenny
Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Wilén Kenneth
Kommunorganisations kassör

SFP i Kyrkslätt (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Borg-Karlsson Maria
Kommunorganisations styrelse
Englund Greger
Kommunorganisations styrelse
Frimodig Josephine
Kommunorganisations styrelse
Furu Pia
Kommunorganisations ordförande
Grönqvist Kerstin
Kommunorganisations styrelse
Hellström Gunnel
Kommunorganisations styrelse
Hieta Gun
Kommunorganisations styrelse
Sved Ann-Christine
Kommunorganisations styrelse
Valtonen Martin
Kommunorganisations styrelse

SFP i Raseborg (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Bender Ann-Katrin
Kommunorganisations styrelse
Damén-Wikholm Tove
Kommunorganisations styrelse
Degerlund Markus
Kommunorganisations styrelse
Forsell Ann-Christine
Kommunorganisations styrelse
Franzén Pia
Kommunorganisations styrelse
Granström Britt-Marie
Kommunorganisations ordförande
Holmberg Sven
Kommunorganisations viceordförande
Karlsson Göran
Kommunorganisations styrelse
Lind Johanna
Kommunorganisations styrelse
Långvik Otto
Kommunorganisations viceordförande
Orre Werner
Kommunorganisations styrelse
Pråhl Annika
Kommunorganisations styrelse
Starck Gunilla
Kommunorganisations styrelse
Stolpe Tor-Erik
Kommunorganisations styrelse

SFP i Vanda (Kommunorganisation)

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Karola
Kommunorganisations kassör
Kommunorganisations styrelse
Aurto Tonya
Kommunorganisations sekreterare
Kommunorganisations styrelse
Björkell Alex
Kommunorganisations styrelse
Bäckström Carola
Kommunorganisations styrelse
Dahlman Ulf
Kommunorganisations styrelse
Forsblom-Prittinen Frida
Kommunorganisations styrelse
Halonen Solveig
Kommunorganisations styrelse
Johansson Laura
Kommunorganisations styrelse
Karlsson Anneli
Kommunorganisations styrelse
Karlsson Patrik
Kommunorganisations styrelse
Kärkkäinen Kimmo
Kommunorganisations styrelse
Mikkonen Pia
Kommunorganisations styrelse
Nurmivaara Astrid
Kommunorganisations styrelse
Rehnström Kristian
Kommunorganisations styrelse
Sandell Håkan
Kommunorganisations styrelse
Sederholm Linda
Kommunorganisations styrelse
Sieviläinen Marianne
Kommunorganisations ordförande
Kommunorganisations styrelse
Åstrand Stefan
Kommunorganisations styrelse

Salo regionens lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gardberg Emilie
Lokalavdelnings viceordförande
Jönsson Kenneth
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Nivalinna Kim
Lokalavdelningsstyrelse
Solin Jessica
Lokalavdelningsstyrelse
Sonntag-Wilenius Camilla
Lokalavdelnings sekreterare

Sibbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Berg Mari
Lokalavdelningsstyrelse
Hällfors Christoffer
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Högel-Starck Caroline
Lokalavdelningsstyrelse
Juselius Carola
Lokalavdelningsstyrelse
Lindqvist Clara
Lokalavdelningsstyrelse
Lindroos Kicka
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Olenius-Jansson Siv
Lokalavdelningsstyrelse
Ollikainen Hannu
Lokalavdelningsstyrelse
Poutanen Isak
Lokalavdelningsstyrelse
Wikström Mia
Lokalavdelningsstyrelse

Sjundeå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Alopaeus Jari
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Dahlqvist Rabbe
Lokalavdelningsstyrelse
Juntunen Kim
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Karell Anders
Lokalavdelningsstyrelse
Storå Marianne
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Svanfeldt Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Östberg Magnus
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Smedsby-Böle lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlberg Alina
Lokalavdelnings kassör
Ahlberg Marlene
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Fredman Mikael
Lokalavdelningsordförande
Lillas Alice
Lokalavdelningsstyrelse
Söderback Birgitta
Lokalavdelningsstyrelse
Westerlund Isak
Lokalavdelningsstyrelse
Åkers Leif
Lokalavdelningsstyrelse

Solf lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Monica
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Ekblad Tomas
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Haagensen Alf-Martin
Lokalavdelningsstyrelse
Kanerva Patrik
Lokalavdelningsstyrelse
Silfver-Majors Josefine
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

St Karins lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Häggblom Charlotta
Lokalavdelningsstyrelse
Marttila Jouni
Lokalavdelningsstyrelse
Molander Lisa
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Nybergh Carita
Lokalavdelnings kassör
Solin Henrik
Lokalavdelningsordförande
Sourander Ulf
Lokalavdelnings viceordförande

Stor-Alberga lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Gästrin Eva-Lena
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Lagerholm Joakim
Lokalavdelningsstyrelse
Mailaparampil Mathew
Lokalavdelningsstyrelse
Mannfolk Niklas
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Portin Anders
Lokalavdelningsstyrelse
Rolin Peter
Lokalavdelningsstyrelse
Söderman John-Eric
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Thompson Emmi
Lokalavdelnings viceordförande
Vilén Jenny
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Stor-Hagalund lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Cederlöf Karin
Lokalavdelningsstyrelse
Granberg Fred
Lokalavdelningsstyrelse
Heinrichs Martin
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Langenskiöld Maria
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Luiro Peetu
Lokalavdelningsstyrelse
Saaristo Maria
Lokalavdelningsordförande

Stor-Köklax lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Aminoff-Winberg Johanna
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Gestrin Christina
Lokalavdelningsordförande
Jakobsson Charlotta
Lokalavdelningsstyrelse
Korhonen Anna
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Slotte Ann-Christine
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Westerlund Tove
Lokalavdelningsstyrelse
Wärnå Stefan
Lokalavdelningsstyrelse

Strömfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ekebom-Jönsas Benita
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lindholm Magnus
Lokalavdelningsstyrelse
Mickels Henrik
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Staffans Sten
Lokalavdelningsstyrelse
Udd Ann-Lis
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Wide Roger
Lokalavdelningsstyrelse
Winqvist Jan-Anders
Lokalavdelningsstyrelse
Äijö Raili
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Sundom lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlnäs Anna-Lena
Lokalavdelningsstyrelse
Blomfeldt Ragnvald
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Ekholm Helén
Lokalavdelningsstyrelse
Enges Birger
Lokalavdelningsstyrelse
Lindberg Anders
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Nilsson-Väre Marit
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöblom Andreas
Lokalavdelningsstyrelse
Stenvall Kaj
Lokalavdelningsstyrelse
Sundelin Ingemar
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Sydvästra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Backman Jockum
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Bäck Maria
Lokalavdelnings kassör
Kannosto Kasper
Lokalavdelnings viceordförande
Keskinen Lotta
Lokalavdelningsstyrelse
Pusa Kalle
Lokalavdelningsstyrelse
Stambej Kenneth
Lokalavdelningsstyrelse
Stenbäck Henrik
Lokalavdelningsstyrelse
Wentzel Christian
Lokalavdelningsstyrelse
Zilliacus-Tikkanen Henrika
Lokalavdelnings sekreterare

Sydöstra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Hertzen Yrsa von
Lokalavdelningsstyrelse
Hertzen-Zilliacus Hennica von
Lokalavdelningsstyrelse
Johansson Kristina
Lokalavdelnings sekreterare
Ljung Ulf
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Rönnberg Niklas
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Tollander Ingmar
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse

Södra Borgå glesbygd och skärgård lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Christer
Lokalavdelningsstyrelse
Andersson Robert
Lokalavdelnings kassör
Antman Sofia
Lokalavdelningsstyrelse
Fagerström Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Johansson Bo-Johan
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Johansson Katri
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Nyholm Valter
Lokalavdelningsstyrelse
Pynnönen Andersson Kristel
Lokalavdelningsstyrelse
Sågbom Pia
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Södra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antell Christer
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Frenckell Claire von
Lokalavdelningsstyrelse
Holmén Thomas
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lundin Rolf
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Mickwitz Birger
Lokalavdelningsstyrelse

Södra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Matinlassi Heidi
Lokalavdelningsstyrelse
Rosengård-Andersson Pia
Lokalavdelningsstyrelse
Silander Jaana
Lokalavdelnings sekreterare
Sjölund Owe
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Sundqvist Carola
Lokalavdelningsordförande

Södra Kristinestad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ingves Mats
Lokalavdelningsordförande
Kärr Kaj
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Nordman Jarl
Lokalavdelnings viceordförande
Sahl Peder
Lokalavdelnings sekreterare
Taipale Kent
Lokalavdelningsstyrelse
Teir Britt-Marie
Lokalavdelningsstyrelse

Södra Kyrkslätt lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Adlercreutz Anders
Lokalavdelningsstyrelse
Bondestam Kristoffer
Lokalavdelningsstyrelse
Englund Greger
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Grönqvist Kerstin
Lokalavdelnings sekreterare
Kvarnström Stig
Lokalavdelningsstyrelse
Liljequist Kim
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Valtonen Martin
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Westerholm Börje
Lokalavdelningsstyrelse

T

Tammerfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bjurström Rikard
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Holmqvist Ronny
Lokalavdelningsstyrelse
Löfberg Henrik
Lokalavdelningsstyrelse
Sjöholm Suzanne
Lokalavdelnings viceordförande
Wallen Ulrika
Lokalavdelnings sekreterare

Tenala lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsström Annika
Lokalavdelnings kassör
Franzen Berndt
Lokalavdelningsstyrelse
Franzén Pia
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lind Johanna
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lindroos Jan
Lokalavdelningsstyrelse
Nyberg Michael
Lokalavdelnings viceordförande
Nylund Mikael
Lokalavdelningsstyrelse
Selenius Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Söderlund Christian
Lokalavdelningsstyrelse

Terjärv lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bodbacka Christina Maria
Lokalavdelnings viceordförande
Bodbacka Tina
Lokalavdelningsstyrelse
Grahn Johan
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Högnabba Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Sandström Hans
Lokalavdelningsstyrelse
Skullbacka Bengt-Johan
Lokalavdelningsstyrelse
Svartsjö Peter
Lokalavdelningsordförande
Wistbacka Inger
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Tjöck lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Lillås Kim
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Söderlund Thomas
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Träskända lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Eriksson Linda
Lokalavdelningsordförande
Strandberg Stig
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Tanttinen Marianne
Lokalavdelningsstyrelse
Utriainen Alice
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Tusby lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Avellan Monica Wilhelmina
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Karvinen Liisa
Lokalavdelningsstyrelse

Tölö lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Ahlblad Linda
Lokalavdelningsstyrelse
Brettschneider Gunvor
Lokalavdelningsstyrelse
Enkvist Ossian
Lokalavdelningsstyrelse
Falck Marianne
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Gripenberg Sebastian
Lokalavdelningsstyrelse
Hackman Peter
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Litonius Anna
Lokalavdelningsstyrelse
Lövdahl Sonja
Lokalavdelningsstyrelse
Toyoda Karin
Lokalavdelningsordförande

U

Uleåborg med omnejd lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Heikkilä Albert
Lokalavdelningsstyrelse
Helanen Veronica
Lokalavdelningsordförande
Nyman Tanja
Lokalavdelnings viceordförande
Åström Eva
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare

V

Vasa centrum lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bäck Fredrik
Lokalavdelnings viceordförande
Carp-Seppänen Victoria
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Edén Peter
Lokalavdelningsstyrelse
Granfors Ulla
Lokalavdelningsordförande
Kauppinen Johanna
Lokalavdelningsstyrelse
Krooks Litzette
Lokalavdelningsstyrelse
Martinéz André
Lokalavdelningsstyrelse
Rosengren Christer
Lokalavdelningsstyrelse
Ulfvens Mariana
Lokalavdelnings sekreterare

Vasa kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Granfors Ulla
Kommunorganisations ordförande

Vichtis-Högfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Bergstén Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse
Johansson Kai
Lokalavdelningsordförande
Seppälä Heidi
Lokalavdelnings sekreterare

Västra Borgå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersin Stefan
Lokalavdelningsstyrelse
Karén Laura
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lönnfors Hanna
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Nymark Desiré
Lokalavdelningsstyrelse
Söderberg Johan
Lokalavdelnings kassör
von Veh Nikolaj
Lokalavdelningsstyrelse

Västra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björn-Lindell Denise
Lokalavdelnings kassör
Brännkärr-Friberg Nina
Lokalavdelningsstyrelse
Englund Conny
Lokalavdelningsstyrelse
Granholm Christel
Lokalavdelningsstyrelse
Koivukangas Antti
Lokalavdelningsstyrelse
Stenberg Maria
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Ström Kerstin
Lokalavdelningsstyrelse
Wester Harald
Lokalavdelnings viceordförande
Yli-Pelkola Kim
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Åminne Cecilia
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare

Västra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Eklund Kurt
Lokalavdelningsstyrelse
Juslin Marit
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Kärkkäinen Kimmo
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Mikkonen Pia
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Nurmivaara Astrid
Lokalavdelningsstyrelse
Olander Raine
Lokalavdelningsstyrelse
Rehnström Kristian
Lokalavdelningsstyrelse
Selenius Hans
Lokalavdelningsstyrelse
Åstrand Stefan
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Väståbolands kommunorganisation

Visa kontaktpersoner ›
Aalto Mikael
Kommunorganisations viceordförande
Achrén Cecilia
Kommunorganisations ordförande
Andersson Andreas
Kommunorganisations styrelse
Björkroth Tomas
Kommunorganisations styrelse
Blomster Rosanna
Kommunorganisations styrelse
Eriksson Anne
Kommunorganisations styrelse
Friis Christer
Kommunorganisations viceordförande
Kommunorganisations styrelse
Granqvist Conny
Kommunorganisations styrelse
Jensén Fredrik
Kommunorganisations styrelse
Laurén Marlena
Kommunorganisations styrelse
Palmgren-Wickström Eva
Kommunorganisations styrelse
Sundström Staffan
Kommunorganisations styrelse
Wickström Laura
Kommunorganisations styrelse

Vörå lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Antus Jens
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Backull Ann-Britt
Lokalavdelningsstyrelse
Bengts Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse
Bergman Ove
Lokalavdelnings kassör
Bystedt Rainer
Lokalavdelningsstyrelse
Jåfs Rune
Lokalavdelningsstyrelse
Ohlis Karita
Lokalavdelnings sekreterare
Ohlis Victor
Lokalavdelnings viceordförande
Småros Fredrik
Lokalavdelningsstyrelse

Å

Åbo lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Björkqvist Jerker
Lokalavdelningsstyrelse
Blomquist Markus
Lokalavdelnings kassör
Engblom Christine
Lokalavdelningsstyrelse
Eriksson Melinda
Lokalavdelningsstyrelse
Mattsson Mathias
Lokalavdelningsordförande
Nyman Johan
Lokalavdelnings sekreterare
Rosenberg Kaarina
Lokalavdelningsstyrelse
Selén Gustaf
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Wennström Kjell
Lokalavdelningsstyrelse
Werkelin Johan
Lokalavdelnings viceordförande
Öztürk Sallianna
Lokalavdelnings viceordförande

Ö

Östra Borgå lk lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Forsblom Annette
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Holmberg Robert
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Malin Stefan
Lokalavdelnings kassör
Munkberg Tove
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Nyholm Lars-Johan
Lokalavdelningsstyrelse

Östra Helsingfors lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Fant Björn
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Henriksson Henry
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Hertzberg Veronica
Lokalavdelningsstyrelse
Lövdahl Håkan
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Mickels Otto
Lokalavdelningsstyrelse
Strandell Helena
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Tuhkunen Arne
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Östra Jakobstad lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Andersson Gunilla
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Blomqvist Pontus
Lokalavdelningsstyrelse
Granroth Mattias
Lokalavdelnings kassör
Löw Inga-Britt
Lokalavdelningsstyrelse
Sundberg Siv
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vanda lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Asplund Karola
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelningsstyrelse
Aurto Tonya
Lokalavdelningsstyrelse
Halonen Solveig
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Lundström Ulf
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Lvov Anatoly
Lokalavdelningsstyrelse
Orrström Axel
Lokalavdelningsstyrelse
Smeds Henrik
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse

Östra Vasa lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Salovaara-Kero Anne
Lokalavdelningsstyrelse
Smeds Kaj
Lokalavdelningsordförande
Lokalavdelnings kassör
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Smeds Leena
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse

Övermark lokalavdelning

Visa kontaktpersoner ›
Eklund Tanja
Lokalavdelnings viceordförande
Lokalavdelningsstyrelse
Eklund-Back Eivor
Lokalavdelningsstyrelse
Franzén Kent
Lokalavdelningsstyrelse
Kakkuri Beatrice
Lokalavdelnings medlemssekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Norrback Anders
Lokalavdelningsstyrelse
Perjus Tommy
Lokalavdelningsordförande
Rönnholm Leif
Lokalavdelningsstyrelse
Stenberg Britta
Lokalavdelnings sekreterare
Lokalavdelningsstyrelse
Åbacka Susanna
Lokalavdelnings kassör