fbpx

SFP Personal

Partisekreterarens stab

Fredrik Guseff

Partisekreterare

045-6578348
fredrik.guseff@sfp.fi

Åsa Myrberg

Ledningens assistent

040-5223080
asa.myrberg@sfp.fi

Politik och kommunikation

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

0400-480 411
andreas.elfving@sfp.fi

Laura Ollila

Politiskt sakkunnig

040-843 3797
laura.ollila@sfp.fi

Viktor Grandell

Kommunikationschef

045-657 9659
viktor.grandell@sfp.fi

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker

040-5610970
christoffer.hallfors@sfp.fi

Camilla Mäkinen

Pressekreterare

0414681266
camilla.makinen@sfp.fi

Anders Wikström

Pressekreterare

0505958928
anders.wikstrom@sfp.fi

Organisation

Maria Grundström

Organisationschef

040-734 8677
maria.grundstrom@sfp.fi

May Myrberg

Organisationssekreterare

045-657 9691
may.myrberg@sfp.fi

Corinna Floman

Kanslisekreterare

040-8672524
corinna.floman@sfp.fi

Regionala kontakter

Minna Österholm

Kontaktchef, Nyland

040-779 7676
minna.osterholm@sfp.fi

Jenny Vilén

Verksamhetskoordinator, Nyland

050-593 5843
jenny.vilen@sfp.fi

Emina Arnautovic

Kontaktchef, Österbotten

040-451 6893
emina.arnautovic@sfp.fi

Charlotta Rosenlöf

Verksamhetskoordinator, Österbotten

044-277 2661
charlotta.rosenlof@sfp.fi

Cecilia Achrén

Kontaktchef, Egentliga Finland

040-500 5548
cecilia.achren@sfp.fi

Matilda Grindgärds

Verksamhetskoordinator, Egentliga Finland

040-582 2337
matilda.grindgards@sfp.fi

Anna Strömberg

Kontaktchef, Helsingfors

050-5554607
anna.stromberg@sfp.fi

Åsa Gustafsson

Verksamhetsledare, Övriga Finland

040-565 0999
asa.gustafsson@sfp.fi

Sofia Henriksson

Politisk specialmedarbetare, Helsingfors

040 846 0412
sofia.henriksson@sfp.fi

Regeringen

Otto Andersson

Ministerspecialmedarbetare

040 678 7277
otto.andersson@riksdagen.fi

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Vice ordförande samt ministerspecialmedarbetare

050-366 8291
silja@sfp.fi
http://www.silja.nu

Riksdagen

Henrik Stenbäck

Generalsekreterare

09-432 3251 050-3345014
henrik.stenback@riksdagen.fi

Hanna Seppä

Tf. lagstiftningssekreterare

09-4323254
hanna.seppa@riksdagen.fi

Christel Liljeström

Riksdagssekreterare

09-432 3252 050-3082460
christel.liljestrom@riksdagen.fi

Europaparlamentet

Beata Björkvall

Specialmedarbetare

+32 2 28 37 585 +32 489 320 418
beata.bjorkvall@europarl.europa.eu

Alexander Lång

Specialmedarbetare

+32 489 320 423
alexander.laang@ep.europa.eu

Anton Nilsson

Specialmedarbetare

+32 2 28 38 585
anton.nilsson@europarl.europa.eu

Elisabet Rantschukoff

Medarbetare i Finland

+358 45 355 9340
elisabet.rantschukoff@sfp.fi