fbpx

Beslut och politiska program

Våra program är en djupare inblick i vår ideologi, i vad vi vill uppnå och vad vi anser att driver samhället framåt.

Våra politiska program behandlar en mängd olika ämnen och vi producerar hela tiden fler – men de har alla en röd tråd: ett liberalt samhälle där vi ser till individens bästa samt en politik som står den enskilda invånaren nära.

Svenska folkpartiets partiprogram

Svenska Folkpartiets partiprogram antogs 2016 av partidagen i Åbo.

Partidagbeslut

Här hittar du SFP:s tidigare partidagsbeslut.

Partidagsbeslut