fbpx

Kretskansliet i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors r.f.
Simonsgatan 8 A, PB 430
00100 Helsingfors
Tel: 050-555 4607

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Helsingfors
PB 42325, 00021 Fakturering

Kontaktchef, Fullmäktigegruppens sekreterare

Anna Strömberg

Kontaktchef, Helsingfors

anna.stromberg@sfp.fi

050-5554607

Kretsstyrelsen i Helsingfors

Ordförande:
Cecilia Ehrnrooth
cecilia.ehrnrooth(at)gmail.com
050 3310244
Vice ordförande:
Ann-Louise Laaksonen
Paul Taimitarha

Medlemmar:
Niklas Rönnberg
Joakim Horsma
Karin Palmén
Karin Toyoda
Runa Ismark
Susanne Kollin
Päivikki Ahonen
Magnus Thorolf Nyström
Björn Fant
Björn Bonsdorff

Ersättare:

Sebastian Weckman
Tove Ørsted
Jose Forslund
Lotta Keskinen
Peter Hackman
Ira Grandén

Kontaktchef Anna Strömberg fungerar som kretsstyrelsens sekreterare.

Vid kretsstyrelsens möten har fullmäktigegruppens medlemmar, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning, Svensk Ungdom i Helsingfors samt Svenska seniorer närvaro- och yttranderätt. Till mötena är även partiets viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin samt riksdagsledamot Eva Biaudet kallade.

SFP:s förtroendevalda i Helsingfors 2017-2020:

Stadsstyrelsen:
Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com) ersättare: Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi)

Stadsstyrelsens näringslivssektion:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi ersättare: Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com)

Tvåspråkighetskommittén:
Ordörande: Björn Månsson (bjorn.mansson(a)sfp.fi ersättare: Lotta Keskiken (lotta.keskinen(a)gmail.com) Runa Ismark (runa.ismark(a)gmail.com) ersättare: Björn Bonsdorff (bjorn.bonsdorff(a)bildningsforbundet.fi)

Social- och hälsovårdsnämnden:
Cecilia Ehrnrooth (cecilia.ehrnrooth(a)folkhalsan.fi) ersättare: Johan Lund (njohan.lund(a)gmail.com)

Fostrans- och utbildningsnämnden:
Martina Harms-Aalto (martina(a)martinaharms.fi) ersättare: Joakim Horsma (joakim.horsma(a)gmail.com)

Kultur- och fritidsnämnden:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi) ersättare: Simon Granroth (granroth.simon(a)gmail.com)

Ungdomsnämnden:
Benjamin Ellenberg (benjaminellenberg(a)gmail.com) ersättare: Linnea Nieminen (ammi.nieminen(a)gmail.com)

Idrottsnämnden:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi) ersättare: Sebastian Weckman (sebastian.weckman(a)gmail.com)

Byggnadsnämnden:
Laura Finne-Elonen (laura.finne(a)fimnet.fi) ersättare: Dan Vainio (dan.vainio(a)prakticum.fi)

Revisionsnämnden:
Jan D. Oker-Blom (jan.d.oker-blom@loviisa.fi) ersättare: Linda Ahlblad (linda(a)pauhu.fi)

Bostadsnämnden:
Tom Biaudet (tom.biaudet(a)sfp.fi) ersättare: Ann-Mari ”Ami” Bergström (amibergstrom(a)yahoo.com)

Centralvalnämnden:
ersättare: Klas Weckman (klas.weckman(a)helsinki.fi)

Utbildningsnämndens svenska sektion:
Ordförande: Martina Harms-Aalto (martina(a)martinaharms.fi)
Ersättare: Benjamin Ellenberg (benjaminellenberg(a)gmail.com) Joakim Horsma (joakim.horsma(a)gmail.com) ersättare: Runa Ismark (runa.ismark(a)gmail.com) Karin Palmén (karin.hautamäki(a)gmail.com) ersättare: Sebastian Weckman (sebastian.weckman(a)gmail.com)

Social- o. hälsovårdsnämndens 3:e sektion:
Gunvor Brettschneider (ordförande) ersättare: Mikael Sjövall (mikael.sjovall(a)sfp.fi) Oscar Ohlis (oscar.ohlis(a)gmail.com) ersättare: Elin Andersson (elin.andersson(a)helsinki.fi)

Arbis direktion:
Marcus Rantala (ordförande) ersättare: Johanna Stenman (johanna.stenman(a)sfp.fi)

Stadsorkesterns direktion:
Johanna Sandberg (sandjohanna(a)gmail.com) ersättare: Martin Renlund (martin.renlund(a)kolumbus.fi)

Palmias direktion:
Cecilia Ehrnrooth (cecilia.ehrnrooth(a)folkhalsan.fi) ersättare: Christer Antell (christer.antell(a)cegea.inet.fi)

Polisdelegationen:
Johanna Karvonen (johanna.karvonen(a)hanken.fi) ersättare: Joakim Ignatius (joakim.ignatius(a)bpf-finland.fi)

Invandrings- och integrationsrådet:
Ahmed Hassan (ahmed.hassan27(a)hotmail.com) ersättare: Ami Bergström

Hamnens styrelse:
Jan D. Oker-Blom (d(a)oker-blom.com)

Jämställdhetskommittén:
Lotte Granberg-Haakana (lotte.granberg(a)gmail.com) ersättare: Henrik Litonius (henrik.litonius(a)gmail.com)

Teaterstiftelsens delegation:
Susanne Kollin (susanne_kollin(a)yahoo.se) ersättare: Tino Singh (tino(a)tinosingh.net)

Starta eget i Helsingfors rf:s styrelse:
Armi Murto (armi.murto(a)sfp.fi)

Gardenias styrelse:
Runa Ismark (ordförande)

Työmaahuolto Oy Ab:s styrelse:
Ann-Louise Laaksonen (viceordförande) (annlouiselaaksonen(a)gmail.com)

Stadionstiftelsens fullmäktige:
Anna Jungner-Nordgren (anna.jungner(a)folktinget.fi)

Helsingforsveckans stiftelses styrelse:
Lasse Liemola (lasse.liemola(a)liemola.com)

Fölisöstiftelsens styrelse:
Peter Hackman (peter.hackman(a)helsinki.fi)

Fastighets Oy Ab Pakkalavägen 30:
Ann-Louise Laaksonen

Fastighets Oy Ab Paciusgatan 4 (työsuhdeasunto-osakeyhtiö):
Christel Björkman (christel.bjorkman(a)aktia.fi)

Valberedningskommittéen:
Johanna Sandberg, ersättare: Klas Weckman

HNS styrelse: ersättare:
Birgitta Dahlberg (gittadahlberg(a)welho.com)

HRT:s styrelse:
Björn Månsson

HRM:s styrelse:
suppleant: Mikael Sjövall

Kårkulla samkommun:styrelsens ordförande:
Veronica Hertzberg. Fullmäktige: Anhild Träskman (anhild.traskman(a)kolumbus.fi) suppleant: Heidi Wallius-Virkkula (heidi.wallius-virkkula(a)helsinki.fi)

Nylands förbunds fullmäktige:
Björn Månsson, ersättare: Päivi Storgård

Kommunförbundets fullmäktige:
Lotte Granberg-Haakana, ersättare: Marcus Rantala

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen r.f., styrelsen:
Tove Ørsted

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors 2017-2020:

Björn Månsson (ordförande)
bjorn.mansson(a)sfp.fi

Silja Borgarsdóttir Sandelin (viceordförande)
silja@sfp.fi

Marcus Rantala
marcus.rantala(a)gmail.com

Jörn Donner

Eva Biaudet
eva.biaudet(a)eduskunta.fi

Ersättare:

Laura Finne-Elonen

Martina Harms-Aalto

Byoma Tamrakar

Karin Palmén

Linda Ahlblad

Relaterade artiklar

“Helsingfors ska påverka regeringsprogrammet”

26.04.2019

SFP:s gruppordförande Björn Månsson höll gruppanförande om budgetberedningen för 2020.

Alla har rätt till en säker vardag

21.02.2019

Kenneth Eriksson, kriminalöverkonstapel vid Helsingfors polisinrättning, ställer upp för SFP i Helsingfors i vårens riksdagsval. Eriksson, 58, har under sin karriär arbetat med grova våldsbrott, narkotika och människohandel.

Tre nya kandidater i Helsingfors

21.02.2019

Kenneth Eriksson, Laura Finne-Elonen och Niklas Rönnberg, ställer upp i vårens riksdagsval för SFP i Helsingfors.

SFP i Helsingfors nominerade Brettschneider, Pontán, Rantala och Salmi till riksdagsvalskandidater

08.02.2019

Marcus Rantala är politices magister och företagare som delägare i ett nordiskt bolag. Han är sedan 2012 medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten fram till 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Freja Pontán är abiturient vid Tölö gymnasium. Brettschneider har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Biaudet: En blind byråkrati får inte avgöra Lappvikens öde

11.01.2019

Riksdagsledamot och Helsingfors fullmäktigeledamot Eva Biaudet kräver att Lappvikens verksamhet för att främja mentalhälsa ska bevaras.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

18.12.2018

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

Helsingfors: Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

14.12.2016

Helsingfors kretsstyrelse diskuterade debattklimatet i Finland och nominerade kommunalvalskandidater under kretsstyrelsemötet.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

14.12.2016

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors anser att det är viktigt utveckla området kring Södra hamnen.

Helen Oy:n kehittämisohjelman toteuttamisesta

07.12.2015

Jan D. Oker-Blom piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.2015.