fbpx

Kretskansliet i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors r.f.
Besöksadress: Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 430, 00101 Helsingfors
Tel: 050 555 4607

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
PB 16112
00021 FAKTURERING
003722978851@procountor.apix.fi
Nätfaktura: 0037 2297 8851
Operatörens förmedlarkod : 003723327487 / Apix Messaging Oy

Elektronisk faktura

003722978851@procountor.apix.fi
Nätfaktura: 0037 2297 8851
Operatörens förmedlarkod : 003723327487 / Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare i Helsingfors

Anna Strömberg

Verksamhetsledare, Helsingfors

050 555 4607
anna.stromberg@sfp.fi

Helsingfors fullmäktigegruppens politiska medarbetare

Tyko Hertzberg

Fullmäktigegruppens politiska medarbetare (Helsingfors)

040 506 0806
tyko.hertzberg@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Helsingfors

ORDFÖRANDE: Emma Ringbom (ringbom.emma(at)gmail.com)

VICE ORDFÖRANDE:Kasper Kannosto (kasperkannosto(at)gmail.com) och Kristian Wahlbeck
(kristian.wahlbeck(at)gmail.com)

Medlemmar: Charlie Hindsberg, Elis Henell, Gunilla Karlsson Weckman, Joakim Horsma, Karin Toyoda, Matias Hertzberg, Oona Hagman, Satu Roberg, Theo Herold

Ersättare: Alex Seitsamo, Esa Puurtinen, Mimi Wiik, Niklas Rönnberg, Peter Hackman, Sara von Bonsdorff

 

Verksamhetsledare Anna Strömberg fungerar som kretsstyrelsens sekreterare.

Vid kretsstyrelsens möten har fullmäktigegruppens medlemmar, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning, Svensk Ungdom i Helsingfors samt Svenska seniorer närvaro- och yttranderätt. Till mötena är även partiets viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin samt riksdagsledamot Eva Biaudet kallade.

SFP:s förtroendevalda i Helsingfors 2021-2025:

Stadsstyrelsen:
Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com) ersättare: Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi)

Stadsstyrelsens näringslivssektion:
Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com) ersättare: Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi

Social- och hälsovårdsnämnden:
Björn Månsson ersättare: Emmi Piippo

Fostrans- och utbildningsnämnden:
Nora Grotenfelt (grotenfelt.nora(a)gmail.com) ersättare: Kristian Wahlbeck

Stadsmiljönämnden:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi) ersättare: Kalle Pusa

Revisionsnämnden:
Petrus Pennanen (petrus.pennanen(a)gmail.com) ersättare: Emma Ringbom

Centralvalnämnden:
ersättare: Klas Weckman

Utbildningsnämndens svenska sektion:
Ordförande: Nora Grotenfelt
Ersättare: Kristian Wahlbeck

Anna Högström ersättare: Morris Liemola, Runa Ismark  ersättare: Ted Urho

Nationalspråksnämnden:
Ordförande: Björn Månsson ersättare: Emma Ringbom,  Kristiina Michelsson ersättare: Joakim Horsma

Kultursektionen:
Henrika Zilliacus-Tikkanen ersättare: Kasper Kannosto

Ungdomssektionen:

Emmi Piippo ersättare: Nicolas Sjöberg

Jämlikhets och jämställdhets delegationen:

Nils Torvalds Ersättare: Byoma Tamrakar

Vuosaaren Urheilutalo:

Oscar Byman

Oulunkylänsäätiö:
Cecilia Ehrnrooth

Teaterstiftelsens delegation:
Marcus Rantala

Valberedningskommittéen:
Runa Ismark

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen r.f., styrelsen:
Nora Grotenfelt

HRT Styrelse:
Björn Månsson

HRM styrelse:
Anna Korkman
Ersättare: Alex Seitsamo

Nylands förbunds fullmäktige:
Björn Månsson, ersättare: Nora Grotenfelt, Eva Biaudet ersättare: Marcus Rantala

Kommunförbundets svenska delegation:
Runa Ismark, ersättare: Joakim Horsma, Björn Månsson, ersättare: Karin Palmén

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors 2021-2025:

Björn Månsson (ordförande)
bjorn.mansson(a)sfp.fi

Silja Borgarsdóttir Sandelin (viceordförande)
silja(a)sfp.fi

Marcus Rantala
marcus.rantala(a)gmail.com

Eva Biaudet
eva.biaudet(a)eduskunta.fi

Nora Grotenfelt

grotenfelt.nora(a)gmail.com

 

Ersättare:

Petrus Pennanen

Byoma Tamrakar

Ahmed Hassan

Nils Torvalds

Laura Finne-Elonen

Relaterade artiklar

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

07.09.2023

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

SFP i Helsingfors: Personalbristen måste ges allra högsta prioritet”

22.06.2023

SFP kräver åtgärder för att lösa personalbristen, önskar analys av effekterna av regeringsprogrammet och lämnar in motion om trafiklösningar.

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

31.05.2023

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

Emma Ringbom ny kretsordförande för SFP i Helsingfors

24.05.2023

SFP i Helsingfors samlades till ett fullsatt kretsmöte tisdagen den 23 maj. Kretsmötet valde en ny styrelse med ett helt nytt presidium. Emma Ringbom valdes till ny kretsordförande och till vice ordförande valdes Kasper Kannosto och Kristian Wahlbeck.

Kristian Wahlbeck kandiderar till vice ordförande för SFP i Helsingfors

23.05.2023

Kristian Wahlbeck, 63 år, är till utbildningen specialläkare i psykiatri och har en livslång erfarenhet av att arbeta för psykisk folkhälsa. För tillfället är han ledande sakkunnig vid föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors

24.04.2023

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Ringbom, 31 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon är diplomingenjör och aktiv ledare inom sjöscouterna. Ringbom har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Hon jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

Helsingfors grundar en Nordisk skola!

21.03.2023

SFP:s fullmäktigeledamöter Nora Grotenfelt, Marcus Rantala och Björn Månsson välkomnar planerna på en Nordisk skola i Helsingfors.

Piippo välkomnar utökade möjligheter att avlägga läroavtal för närvårdare på svenska

21.02.2023

Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor meddelade nyss att åtminstone tio närvårdarstuderande tas in på läroavtal i samarbete med yrkesinstitutet Prakticum. Det här är verkligen glädjande nyheter och något som SFP i Helsingfors har förespråkat länge, säger kretsens vice ordförande Piippo, som själv är utbildad närvårdare.

Granroth siktar in Helsingfors på två mandat – SFP i Helsingfors går till val med full lista

14.02.2023

SFP i Helsingfors har nominerat alla 23 kandidater för riksdagsvalet. Kandidatlistan har en bra bredd på representationen och många kompetenta profiler från sina respektive sektorer.