fbpx

Kretskansliet i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors r.f.
Simonsgatan 8 A, PB 430
00100 Helsingfors
Tel: 050-555 4607

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Helsingfors
PB 42325, 00021 Fakturering

Kontaktchef, Fullmäktigegruppens sekreterare

Anna Strömberg (tjänstledig)

Kontaktchef, Helsingfors

anna.stromberg@sfp.fi

050-5554607

Vikarie

Anna Bergman

Tf. kontaktchef, Helsingfors

anna.bergman@sfp.fi

040-501 5302

Kretsstyrelsen i Helsingfors

Ordförande:
Cecilia Ehrnrooth
cecilia.ehrnrooth(at)gmail.com
050 3310244
Vice ordförande:
Ann-Louise Laaksonen
Paul Taimitarha

Medlemmar:
Niklas Rönnberg
Joakim Horsma
Karin Palmén
Karin Toyoda
Runa Ismark
Susanne Kollin
Päivikki Ahonen
Magnus Thorolf Nyström
Björn Fant
Björn Bonsdorff

Ersättare:

Sebastian Weckman
Tove Ørsted
Jose Forslund
Lotta Keskinen
Peter Hackman
Ira Grandén

Kontaktchef Anna Strömberg fungerar som kretsstyrelsens sekreterare.

Vid kretsstyrelsens möten har fullmäktigegruppens medlemmar, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning, Svensk Ungdom i Helsingfors samt Svenska seniorer närvaro- och yttranderätt. Till mötena är även partiets viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin samt riksdagsledamot Eva Biaudet kallade.

SFP:s förtroendevalda i Helsingfors 2013-2016:

Stadsstyrelsen:
Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com) ersättare: Björn Månsson (bjorn.mansson(a)sfp.fi).
Rantala är stadsstyrelsens representant i direktionen för finska arbetarinstitutet och Månsson i utbildningsnämndens svenska sektion.

Stadsstyrelsens IT-sektion:
Kristina Juth (Kristina.Juth(a)fi.ey.com).

Stadsstyrelsens ledarskapssektion:
ersättare: Marcus Rantala

Tvåspråkighetskommittén:
Marcus Rantala (ordförande) ersättare: Gunvor Brettschneider,
Gunborg Gayer (gumpagayer(a)gmail.com) ersättare: Björn Månsson

Social- och hälsovårdsnämnden:
Gunvor Brettschneider (gunvor.brettschneider(a)sfp.fi) ersättare: Mikael Sjövall (mikael(a)sjovall.fi)

Utbildningsnämnden:
Veronica Hertzberg (veronica.hertzberg(a)gmail.com) ersättare: Tove Ørsted (tove.orsted(a)gmail.com)

Kultur- och biblioteksnämnden:
Päivi Storgård (paivi.storgard(a)sfp.fi) ersättare: Andreas af Enehielm (andreas.af.enehielm(a)gmail.com)

Ungdomsnämnden:
Benjamin Ellenberg (benjaminellenberg(a)gmail.com) ersättare: Linnea Nieminen (ammi.nieminen(a)gmail.com)

Idrottsnämnden:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi) ersättare: Sebastian Weckman (sebastian.weckman(a)gmail.com)

Byggnadsnämnden:
Laura Finne-Elonen (laura.finne(a)fimnet.fi) ersättare: Dan Vainio (dan.vainio(a)prakticum.fi)

Revisionsnämnden:
Patrik Gayer (patrik.gayer(a)gmail.com) ersättare: Karin Palmén (karin.hautamaki(a)gmail.com)

Bostadsnämnden:
Tom Biaudet (tom.biaudet(a)sfp.fi) ersättare: Ann-Mari ”Ami” Bergström (amibergstrom(a)yahoo.com)

Centralvalnämnden:
ersättare: Klas Weckman (klas.weckman(a)helsinki.fi)

Utbildningsnämndens svenska sektion:
Veronica Hertzberg (veronica.hertzberg(a)gmail.com) (ordförande) ersättare: Tove Ørsted och Thomas Holmén (toma(a)chili.inet.fi) ersättare: Runa Ismark (runa.ismark(a)gmail.com)

Social- o. hälsovårdsnämndens 3:e sektion:
Gunvor Brettschneider (ordförande) ersättare: Mikael Sjövall (mikael.sjovall(a)sfp.fi) Oscar Ohlis (oscar.ohlis(a)gmail.com) ersättare: Elin Andersson (elin.andersson(a)helsinki.fi)

Arbis direktion:
Marcus Rantala (ordförande) ersättare: Johanna Stenman (johanna.stenman(a)sfp.fi)

Stadsorkesterns direktion:
Johanna Sandberg (sandjohanna(a)gmail.com) ersättare: Martin Renlund (martin.renlund(a)kolumbus.fi)

Palmias direktion:
Cecilia Ehrnrooth (cecilia.ehrnrooth(a)folkhalsan.fi) ersättare: Christer Antell (christer.antell(a)cegea.inet.fi)

Polisdelegationen:
Johanna Karvonen (johanna.karvonen(a)hanken.fi) ersättare: Joakim Ignatius (joakim.ignatius(a)bpf-finland.fi)

Invandrings- och integrationsrådet:
Ahmed Hassan (ahmed.hassan27(a)hotmail.com) ersättare: Ami Bergström

Hamnens styrelse:
Jan D. Oker-Blom (d(a)oker-blom.com)

Jämställdhetskommittén:
Lotte Granberg-Haakana (lotte.granberg(a)gmail.com) ersättare: Henrik Litonius (henrik.litonius(a)gmail.com)

Teaterstiftelsens delegation:
Susanne Kollin (susanne_kollin(a)yahoo.se) ersättare: Tino Singh (tino(a)tinosingh.net)

Starta eget i Helsingfors rf:s styrelse:
Armi Murto (armi.murto(a)sfp.fi)

Gardenias styrelse:
Runa Ismark (ordförande)

Työmaahuolto Oy Ab:s styrelse:
Ann-Louise Laaksonen (viceordförande) (annlouiselaaksonen(a)gmail.com)

Stadionstiftelsens fullmäktige:
Anna Jungner-Nordgren (anna.jungner(a)folktinget.fi)

Helsingforsveckans stiftelses styrelse:
Lasse Liemola (lasse.liemola(a)liemola.com)

Fölisöstiftelsens styrelse:
Peter Hackman (peter.hackman(a)helsinki.fi)

Fastighets Oy Ab Pakkalavägen 30:
Ann-Louise Laaksonen

Fastighets Oy Ab Paciusgatan 4 (työsuhdeasunto-osakeyhtiö):
Christel Björkman (christel.bjorkman(a)aktia.fi)

Valberedningskommittéen:
Johanna Sandberg, ersättare: Klas Weckman

HNS styrelse: ersättare:
Birgitta Dahlberg (gittadahlberg(a)welho.com)

HRT:s styrelse:
Björn Månsson

HRM:s styrelse:
suppleant: Mikael Sjövall

Kårkulla samkommun:styrelsens ordförande:
Veronica Hertzberg. Fullmäktige: Anhild Träskman (anhild.traskman(a)kolumbus.fi) suppleant: Heidi Wallius-Virkkula (heidi.wallius-virkkula(a)helsinki.fi)

Nylands förbunds fullmäktige:
Björn Månsson, ersättare: Päivi Storgård

Kommunförbundets fullmäktige:
Lotte Granberg-Haakana, ersättare: Marcus Rantala

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen r.f., styrelsen:
Tove Ørsted

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors 2013-2016:

Björn Månsson (ordförande)
bjorn.mansson(a)sfp.fi

Gunvor Brettschneider(viceordförande)
gunvor.brettschneider(a)sfp.fi

Marcus Rantala
marcus.rantala(a)gmail.com

Jan D. Oker-Blom
d(a)oker-blom.com

Laura Finne-Elonen
laura.finne(a)fimnet.fi

Ersättare:

Patrik Gayer
patrik.gayer(a)gmail.com

Veronica Hertzberg
veronica.hertzberg(a)gmail.com

Lotte Granberg-Haakana
lotte.granberghaakana(a)gmail.com

Lasse Liemola
lasse.liemola(a)liemola.com

Silja Borgarsdóttir-Sandelin
silja(a)sfp.fi

Relaterade artiklar

SFP i Helsingfors nominerade Brettschneider, Pontán, Rantala och Salmi till riksdagsvalskandidater

08.02.2019

Marcus Rantala är politices magister och företagare som delägare i ett nordiskt bolag. Han är sedan 2012 medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Kari Salmi tjänstgjorde i Försvarsmakten fram till 2014, då han som brigadgeneral och stabschef för flygvapnet gick i reserven. Freja Pontán är abiturient vid Tölö gymnasium. Brettschneider har en bakgrund som lektor och rektor vid Svenska social-och kommunalhögskolan och socialattaché vid Finlands Ambassad i Stockholm.

Biaudet: En blind byråkrati får inte avgöra Lappvikens öde

11.01.2019

Riksdagsledamot och Helsingfors fullmäktigeledamot Eva Biaudet kräver att Lappvikens verksamhet för att främja mentalhälsa ska bevaras.

Partikryssningen 11-13.1.2019

08.01.2019

Svenska folkpartiets väljare, aktivister och förtroendevalda samlas på en kryssning till Stockholm i januari.

Harms-Aalto gläds åt ökade resurser för elevvården

18.12.2018

Sektorn för utbildning och småbarnspedagogik slog fast sin egen budget på tisdagskvällen. Martina Harms-Aalto är nöjd med resultatet.

Helsingfors: Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

14.12.2016

Helsingfors kretsstyrelse diskuterade debattklimatet i Finland och nominerade kommunalvalskandidater under kretsstyrelsemötet.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

14.12.2016

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors anser att det är viktigt utveckla området kring Södra hamnen.

Helen Oy:n kehittämisohjelman toteuttamisesta

07.12.2015

Jan D. Oker-Blom piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.2015.

Ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykiatriseen terapiaan pääsy on turvattava

09.09.2015

Lasten ja nuorten mielenterveyden hoito on myös lastensuojelua mitä suurimmassa määrin.

RKP Helsingin eduskuntavaaliohjelma

18.03.2015

Ruotsalainen kansanpuolue edustaa liberaalia maailmankatsomusta, jonka mukaan yksilöllinen vapaus on tasapainossa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa.

Rantala: En nordisk skola till Helsingfors

20.01.2014

Nu borde man utreda möjligheterna att grunda en tvåspråkig nordisk skola i Helsingfors, föreslår Marcus Rantala.