fbpx

Kretskansliet i Helsingfors

Svenska folkpartiet i Helsingfors r.f.
Besöksadress: Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 430, 00101 Helsingfors
Tel: 050 555 4607

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Helsingfors rf
PB 16112
00021 FAKTURERING
003722978851@procountor.apix.fi
Nätfaktura: 0037 2297 8851
Operatörens förmedlarkod : 003723327487 / Apix Messaging Oy

Elektronisk faktura

003722978851@procountor.apix.fi
Nätfaktura: 0037 2297 8851
Operatörens förmedlarkod : 003723327487 / Apix Messaging Oy

Verksamhetsledare i Helsingfors

Anna Strömberg

Verksamhetsledare, Helsingfors

050 555 4607
anna.stromberg@sfp.fi

Helsingfors fullmäktigegruppens politiska medarbetare

Tyko Hertzberg

Fullmäktigegruppens politiska medarbetare (Helsingfors)

040 506 0806
tyko.hertzberg@sfp.fi

Kretsstyrelsen i Helsingfors

ORDFÖRANDE: Emma Ringbom (ringbom.emma(at)gmail.com)

VICE ORDFÖRANDE:  Kristian Wahlbeck
(kristian.wahlbeck(at)gmail.com) och Satu Roberg (satu.roberg(at)gmail.com)

Medlemmar: Elis Henell, Magnus Hertzberg, Charlie Hindsberg, Joakim Horsma, Gunilla Karlsson Weckman, Morris Liemola, Alma Portin, Niklas Rönnberg, Alex Seitsamo och Karin Toyoda.

Ersättare: Jockum Backman, Dan Cederlöf, Peter Hackman, Salvatore Malafronte, Johanna Mantere och Mimi Wiik.

Verksamhetsledare Anna Strömberg fungerar som kretsstyrelsens sekreterare.

Vid kretsstyrelsens möten har fullmäktigegruppens medlemmar, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Svenska kvinnoförbundets Helsingforsavdelning, Svensk Ungdom i Helsingfors samt Svenska seniorer närvaro- och yttranderätt. Till mötena är även partiets viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin samt riksdagsledamot Eva Biaudet kallade.

SFP:s förtroendevalda i Helsingfors 2021-2025:

Stadsstyrelsen:
Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com) ersättare: Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi)

Stadsstyrelsens näringslivssektion:
Marcus Rantala (marcus.rantala(a)gmail.com) ersättare: Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi

Social- och hälsovårdsnämnden:
Björn Månsson ersättare: Emmi Piippo

Fostrans- och utbildningsnämnden:
Nora Grotenfelt (grotenfelt.nora(a)gmail.com) ersättare: Kristian Wahlbeck

Stadsmiljönämnden:
Silja Borgarsdóttir Sandelin (silja(a)sfp.fi) ersättare: Kalle Pusa

Revisionsnämnden:
Petrus Pennanen (petrus.pennanen(a)gmail.com) ersättare: Emma Ringbom

Centralvalnämnden:
ersättare: Klas Weckman

Utbildningsnämndens svenska sektion:
Ordförande: Nora Grotenfelt
Ersättare: Kristian Wahlbeck

Anna Högström ersättare: Morris Liemola, Runa Ismark  ersättare: Ted Urho

Nationalspråksnämnden:
Ordförande: Björn Månsson ersättare: Emma Ringbom,  Kristiina Michelsson ersättare: Joakim Horsma

Kultursektionen:
Henrika Zilliacus-Tikkanen ersättare: Kasper Kannosto

Ungdomssektionen:

Alma Portin ersättare: Nicolas Sjöberg

Jämlikhets och jämställdhets delegationen:

Nils Torvalds ersättare: Byoma Tamrakar

Vuosaaren Urheilutalo:

Ahmed Hassan

Oulunkylänsäätiö:
Cecilia Ehrnrooth

Teaterstiftelsens delegation:
Marcus Rantala

Valberedningskommittéen:
Klas Weckman

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen r.f., styrelsen:
Nora Grotenfelt

HRT Styrelse:
Björn Månsson

HRM styrelse:
Anna Korkman
Ersättare: Alex Seitsamo

Nylands förbunds fullmäktige:
Björn Månsson, ersättare: Nora Grotenfelt, Eva Biaudet ersättare: Marcus Rantala

Kommunförbundets svenska delegation:
Runa Ismark, ersättare: Joakim Horsma, Björn Månsson, ersättare: Karin Palmén

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors 2021-2025:

Björn Månsson (ordförande)
bjorn.mansson(a)sfp.fi

Silja Borgarsdóttir Sandelin (viceordförande)
silja(a)sfp.fi

Marcus Rantala
marcus.rantala(a)gmail.com

Eva Biaudet
eva.biaudet(a)eduskunta.fi

Nora Grotenfelt

grotenfelt.nora(a)gmail.com

 

Ersättare:

Byoma Tamrakar

Ahmed Hassan

Nils Torvalds

Laura Finne-Elonen

Relaterade artiklar

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som vice ordförande

15.04.2024

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016.

Raseborgsjourens öppettider hotas minskas till hösten – nu krävs snabba beslut av välfärdsområdet

12.02.2024

HUS styrelse sammanträdde till möte måndag morgon. På listan var bland annat Raseborgs jours framtid. HUS tjänstelednings förslag var att 24/7-primärvårdsjouren decimeras under hösten, för att förbereda en överföring av jouren till välfärdsområdet. Enligt tidigare beslut kommer jouren att överföras till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2025. HUS har haft speciallov av social- och hälsovårdsministeriet att ordna dygnetruntjour. Speciallovet går ut 31.12.2024.

Biaudet hade önskat klarare besked och stöd för direktivet om företagsansvar

08.02.2024

SFP har länge arbetat för en ambitiös lag om företagens samhällsansvar på EU-nivå. Idag fastställde stora utskottet Finlands ståndpunkt.

SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp utesluter Pennanen

24.01.2024

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors utesluter ersättare Petrus Pennanen ur gruppen. Orsaken är att Pennanen på onsdag dömdes för narkotikabrott i Helsingfors tingsrätt. Gruppens beslut är enhälligt och träder i kraft omedelbart.

Eva Biaudet: “Det är mycket sorgligt att ett så litet folks rättigheter tycks vara så svåra för den stora majoriteten”

23.01.2024

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i sametingslagen. Lagförslaget ska främja tillgodoseendet av samernas självbestämmanderätt samt att förbättra verksamhetsförutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi samt för sametinget.

Biaudet: Satsningar för mänskliga rättigheter, människorättskämpar och kultur speciellt viktiga i dessa tider

12.12.2023

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget och fördelningen av den så kallade ofördelade reserven, eller ”julklappspengarna”. Riksdagsledamot Eva Biaudet är speciellt nöjd över satsningarna på medborgarorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, människorättskämpar och kultur.

Biaudet: Våld mot kvinnor och flickor är en skamfläck i vårt samhälle

25.11.2023

Sexuella och könsrelaterade trakasserier samt våld är en del av vardagen för många flickor och kvinnor.

Biaudet: EU måste stärka sin snabbinsatsförmåga

15.11.2023

Riksdagsledamot Eva Biaudet höll idag gruppanförande under riksdagens remissdebatt om statsrådets redogörelse om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Frankrike, Belgien och Finland för beredskapsperioden 1.1–30.6.2024. I sitt gruppanförande betonade Biaudet vikten av internationellt samarbete och ansvar.

Fossilfritt stål är framtiden – Adlercreutz och Torvalds på fabriksbesök i Brahestad

14.11.2023

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och Europaparlamentariker Nils Torvalds besökte SSAB:s stålfabrik i Brahestad på måndagen 13.11. Adlercreutz och Torvalds träffade bolagets och fabrikens ledning och bekantade sig med arbetet på fabriksgolvet.

SFP i Helsingfors: Riv inte annexet vid Statsrådsborgen

09.11.2023

Frågan om annexets framtid på Statsrådsborgens innergård har diskuterats i media och även behandlats i Helsingfors stadsmiljönämnd. SFP i Helsingfors har en klar ståndpunkt i frågan och anser att gårdsbyggnaden borde bevaras. Förslaget om att skjuta framåt beslutet och invänta Närings-, trafik- och miljöcentralens ställningstagande gällande byggnadens skydd fick inte gehör i Helsingfors stadsmiljönämnd.