Biaudet: Ihmisoikeuksia on suojeltava joka päivä

– EU:n, Euroopan neuvoston, Etyjin ja YK:n ihmisoikeussopimusjärjestelmän vahvistaminen on Suomen etu. Tällä hetkellä monenvälinen yhteistyö ja sääntöihin perustuva ihmisoikeusjärjestelmä kyseenalaistetaan sekä sisältä että ulkoa päin. Ihmisoikeuksien suhteen ei haeta kompromisseja. Meidän tulee työskennellä strategisesti saavuttaaksemme ne tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet, ja samalla myös tukea ihmisoikeusaktivistien työtä.

Tätä painotti kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta keskiviikkona. 

– On huolestuttavaa, että kansainväliset ihmisoikeusmekanismit ovat huomauttaneet Suomea rasismista. Meille RKP:ssä on äärimmäisen tärkeää, että jatkamme systemaattista työtä rasismin, vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi kaikilla tasoilla.

– Anti-gender-liikehdintä uhkaa arvojamme Euroopassa. Suomi edistää aktiivisesti naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa, oikeutta aborttiin sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia myös kansainvälisesti. Suomen sitoutuminen feministiseen ulkopolitiikkaan, esimerkiksi Ruotsin ja Saksan tapaan, olisi tärkeä askel työn selventämiseksi.

Ryhmäpuheessaan hän alleviivasi, että Suomen tulee myös kantaa vastuunsa kotikentällä konkreettisen lainsäädännön kautta.

– Ruotsalainen eduskuntaryhmä toivoo, että ehdotus saamelaiskäräjistä annetuksi laiksi etenee mahdollisimman pian ja tulee eduskunnan käsiteltäväksi. Olemme iloisia siitä, että hallitus on asettanut saamelaisten totuus- ja sovintokomission, jonka tavoitteena on tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää Suomessa. 

Varsinais-Suomen RKP on päättänyt luottamushenkilöpaikkojen esityksestä hyvinvointialueen eri toimielimiin

Ruotsalaisen kansanpuolueen Varsinais-Suomen uudet aluevaltuutetut kokoontuivat tänään ryhmäkokoukseen ja päättivät luottamushenkilöpaikkojen esityksestä eri toimielimiin.

Lue edellinen artikkeli

Kuraattorit ja psykologit pysyvät koulutuksen toimialan alla Helsingissä: voitto lapsille ja kouluille

Olemme erittäin iloisia siitä, että kuraattorit ja koulupsykologit pysyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alla Helsingissä, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Marcus Rantala ja kaupunginvaltuutettu ja koulutus- ja kasvatusjaoston jäsen Nora Grotenfelt.

Lue seuraava artikkeli