Biaudet: Mänskliga rättigheter måste skyddas varje dag

– Det är i Finlands intresse, att stärka människorättskonventionssystemet i EU, Europarådet, OSCE och FN. För tillfället ifrågasätts det multilaterala samarbetet och regelbaserade människorättssystemet både inifrån och utifrån. Men då det kommer till mänskliga rättigheter, handlar det inte om att hitta kompromisser. Vi bör strategiskt arbeta för att uppfylla de målsättningar vi förbundit oss till och samtidigt stöda människorättsaktivisternas arbete.

Det betonade riksdagsledamoten Eva Biaudet (SFP) i onsdagens remissdebatt om statsrådets människorättspolitiska redogörelse.

– Det är oroväckande att internationella människorättsmekanismer anmärkt Finland för rasism. För oss i SFP är det ytterst viktigt att vi fortsätter konsekvent bekämpa rasism, hatretorik och desinformation på alla nivåer.

– I Europa hotar anti-genderrörelsen våra värderingar.  Bekämpandet av våld mot kvinnor, rätten till abort samt främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är något som Finland aktivt arbetar för även internationellt. Ett viktigt steg för att tydliggöra detta skulle vara att Finland skulle binda sig till en feministisk utrikespolitik så som till exempel Sverige och Tyskland. 

I sitt gruppanförande underströk Biaudet att Finland bör ta sitt ansvar även på hemmaplan i konkret lagstiftning.  

– Svenska riksdagsgruppen önskar att förslaget till sametingslagen så fort som möjligt går vidare och kan behandlas i riksdagen. Vi gläder oss för att regeringen tillsatt en sannings- och försoningskommission för samer med mål att identifiera och bedöma diskriminering av samerna i Finland. 

SFP i Egentliga Finland har fördelat förtroendeposterna i välfärdsområdet

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige samlades till gruppmöte på tisdagen för att fördela förtroendeposterna i välfärdsområdets olika organ.

Läs föregående artikel

Kuratorerna och psykologerna blir kvar i utbildningsväsendet i Helsingfors; en seger för barnen och skolorna.

Vi är jättenöjda med att kuratorerna och skolpsykologerna stannar kvar under sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors, säger stadsstyrelseledamot Marcus Rantala och ledamoten av nämnden för fostran och utbildning Nora Grotenfelt.

Läs följande artikel