Kuraattorit ja psykologit pysyvät koulutuksen toimialan alla Helsingissä: voitto lapsille ja kouluille

Olemme erittäin iloisia siitä, että kuraattorit ja koulupsykologit pysyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alla Helsingissä, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Marcus Rantala ja kaupunginvaltuutettu ja koulutus- ja kasvatusjaoston jäsen Nora Grotenfelt.

– Tämä on ollut RKP:n tavoite pitkään ja olemme iloisia siitä, että pitkäaikainen työmme tuotti tulosta. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä  pelastustoimen uudistusjaosto on tänään päättänyt asiasta yksimielisesti.   

– On erittäin tärkeää, että havaitsemme lasten ja nuorten pahoinvoinnin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja että kynnys avun hakemiseen ja ensikontaktin ottamiseen terveydenhuoltoon on mahdollisimman matala. Mahdollisuudet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat paremmat, kun oppilaan ympärillä oleva moniammatillinen tiimi kuuluu hallinnollisesti yhteen ja on vahvasti ankkuroitunut oppilaanarkeen. On selvää, että sosiaali- ja terveystoimen kanssa tarvitaan laajaa ja tiiviimpää yhteistyötä. Tätä jaosto myös painotti

– Helsinki-ratkaisu turvaa vaihtoehtoon verrattuna paremmin myös ruotsinkielisten oppilaidenoikeuden oppilashuoltopalveluihin ruotsiksi. Terveyttä ja erityisesti mielenterveyttä koskevissa asioissa on erittäin tärkeää saada apua omalla äidinkielellä.

Asia menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi, mutta tämän päivän laajalla poliittisella tuella tämä on lopullinen linjanveto.

 

Biaudet: Ihmisoikeuksia on suojeltava joka päivä

– EU:n, Euroopan neuvoston, Etyjin ja YK:n ihmisoikeussopimusjärjestelmän vahvistaminen on Suomen etu. Tällä hetkellä monenvälinen yhteistyö ja sääntöihin perustuva ihmisoikeusjärjestelmä kyseenalaistetaan sekä sisältä että ulkoa päin. Ihmisoikeuksien suhteen ei haeta kompromisseja. Meidän tulee työskennellä strategisesti saavuttaaksemme ne tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet, ja samalla myös tukea ihmisoikeusaktivistien työtä.

Lue edellinen artikkeli

Vihdoin Suomi saa modernin seksuaalirikoslainsäädännön, joka parantaa rikoksen uhrin asemaa

Oikeusministeri Henriksson historiallisesta uudistuksesta:

Lue seuraava artikkeli