Annamme arvoa luovuudelle ja uusille yritysideoille – niitä pitäisi rohkaista enemmän nykypäivän Suomessa. Katsomme, että Suomi voisi tulla tunnetuksi startup-maana, jossa uutta luovilla yrityksillä on edellytykset kasvaa.

Andreas Elfving

Ministerin erityisavustaja (Adlercreutz)

Yhteystiedot »

Aloite 34 – RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta

Beslut

RKP tekee työtä sen eteen, että yhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kasvuyritysympäristöjen välillä edistetään. että luotettavia laajakaistayhteyksiä ja toimistotilojen yhteiskäyttöä myös