Perusta Suomen menestykselle ja hyvinvoinnille on tasa arvoinen ja laadukas koulutus, korkeatasoista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota. Peruskoulutus tulisi olla sisällyttävää, yleissivistävää ja antaa kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Jokaisella on oma kyky lähtökohtana oikeus julkiseen peruskoulutukseen.

Koulutus tulee vahvistaa oppilaiden edellytykset toimia jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja antaa heille tietoa joka tukee heitä läpi elämän. Koulu pitää vastustaa ennakkoluuloja, seksismiä, rasismia ja kiusaamista. Lukio tulee jatkossakin antaa kattava yleissivistävää koulutusta. Ammattikoulutus antaa hyvät taidot ammattiin, mutta koulutus turvaa myös siirtyminen kolmannelle asteelle. Yhteistyö työelämän kanssa tulisi kehittyä enemmän jotta voidaan taata nuorille harjoittelupaikkoja ja mahdollistaa oppisopimuskoulutusta myös nuorille.

Me halutamme kehittää korkeakoulu koulutusta ja tutkimusta jotta se olisi johtavaa maailmassa. Korkeakoulujen itsenäisyys pitää turvata. Korkeakoulutus pitää olla yleissivistävää samalla kun se ottaa huomioon työelämän ja yhteiskunnan tarpeet. Ollaan sitä mieltä että valtiolla pitää olla päävastuu korkeakoulujen rahoittamisesta, mutta halutaan myös lisätä kannustimia ulkopuoliselle rahoitukselle. Jotta korkeakoulut voivat pitää nykyistä korkeaa tasoa tarvitaan pitkäjänteistä ja kestävää rahoitusta.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

Anna-Maja Henriksson: Takaisin maailman kärkeen koulutuksessa

Yksi tärkeimmistä asioista Suomen tulevaisuuden kannalta on, että jatkamme panostamista lasten ja nuorten hyvään koulutukseen. PISA-tulokset julkaistaan kolmen vuoden välein, ja julkaisupäivää odotetaan aina jännityksellä koulutuspiireissä. Miten maamme on pärjännyt? Mihin sijoitumme kansainvälisessä vertailussa?

Bergqvist: Edellytykset päätoimiseen opiskeluun paranevat

Eduskunta on tänään (7.11.) käynyt lähetekeskustelun hallituksen ehdotuksista opintotukilain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata päätoimisen opiskelun edellytykset ja parantaa lasta huoltavien opiskelijoiden tilannetta. Lakiesitys on laadittu liikunta, urheilu ja nuorisoministerin, RKP:n varapuheenjohtajan Sandra Bergqvistin johdolla.

Bergqvist: Åbo Akademin tulisi ehdottomasti saada kouluttaa juristeja!

Åbo Akademi on vuosia tehnyt työtä sen eteen, että he saisivat kouluttaa juristeja. Tällä hetkellä Åbo Akademissa voi ainoastaan opiskella oikeusnotaariksi, ja opiskelijat joutuvat sen jälkeen hakeutumaan Helsingin yliopistoon tai Turun yliopistoon jatko-opintoja varten. Åbo Akademi on nyt jättänyt uuden hakemuksen saadakseen oikeuden kouluttaa oikeustieteen maistereita. Tätä kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) lämpimästi kannattaa.

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.

Puoluekokous 2022 Turussa

Aloite 34 – RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta

Beslut

RKP tekee työtä sen eteen, että yhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kasvuyritysympäristöjen välillä edistetään. että luotettavia laajakaistayhteyksiä ja toimistotilojen yhteiskäyttöä myös