Perusta Suomen menestykselle ja hyvinvoinnille on tasa arvoinen ja laadukas koulutus, korkeatasoista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota. Peruskoulutus tulisi olla sisällyttävää, yleissivistävää ja antaa kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Jokaisella on oma kyky lähtökohtana oikeus julkiseen peruskoulutukseen.

Koulutus tulee vahvistaa oppilaiden edellytykset toimia jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja antaa heille tietoa joka tukee heitä läpi elämän. Koulu pitää vastustaa ennakkoluuloja, seksismiä, rasismia ja kiusaamista. Lukio tulee jatkossakin antaa kattava yleissivistävää koulutusta. Ammattikoulutus antaa hyvät taidot ammattiin, mutta koulutus turvaa myös siirtyminen kolmannelle asteelle. Yhteistyö työelämän kanssa tulisi kehittyä enemmän jotta voidaan taata nuorille harjoittelupaikkoja ja mahdollistaa oppisopimuskoulutusta myös nuorille.

Me halutamme kehittää korkeakoulu koulutusta ja tutkimusta jotta se olisi johtavaa maailmassa. Korkeakoulujen itsenäisyys pitää turvata. Korkeakoulutus pitää olla yleissivistävää samalla kun se ottaa huomioon työelämän ja yhteiskunnan tarpeet. Ollaan sitä mieltä että valtiolla pitää olla päävastuu korkeakoulujen rahoittamisesta, mutta halutaan myös lisätä kannustimia ulkopuoliselle rahoitukselle. Jotta korkeakoulut voivat pitää nykyistä korkeaa tasoa tarvitaan pitkäjänteistä ja kestävää rahoitusta.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.