Nuori on haavoittuvainen siirtyessään koulusta työhön – jos siirtyminen ei ole kyllin nopea, on vaarana syrjäytyminen. Ongelma ei koske vain nuoria, vaan myös suuri määrä aikuisia joutuu saman ongelman eteen kouluttautuessaan uudelleen. RKP haluaa kaikin tarjolla olevin keinoin yksinkertaistaa ja nopeuttaa polkua koulunpenkiltä työpaikkaan.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri, Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.