Nuori on haavoittuvainen siirtyessään koulusta työhön – jos siirtyminen ei ole kyllin nopea, on vaarana syrjäytyminen. Ongelma ei koske vain nuoria, vaan myös suuri määrä aikuisia joutuu saman ongelman eteen kouluttautuessaan uudelleen. RKP haluaa kaikin tarjolla olevin keinoin yksinkertaistaa ja nopeuttaa polkua koulunpenkiltä työpaikkaan.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.

Puoluekokous 2022 Turussa

Aloite 34 – RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta

Beslut

RKP tekee työtä sen eteen, että yhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kasvuyritysympäristöjen välillä edistetään. että luotettavia laajakaistayhteyksiä ja toimistotilojen yhteiskäyttöä myös