SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

De svenska elevernas antal i centrum växer, vilket ger en möjlighet att undvika ett konstlat och olyckligt motsatsförhållande mellan olika stadsdelar då skolnätverket utvecklas, enligt SFP:s stadsfullmäktigegrupp.

SFP:s medlemmar i utbildningsnämndens svenska sektion kommer därför på sektionens möte på torsdagen att föreslå att också en alternativ modell sänds ut på remiss till skolorna och deras direktioner. Den bygger på den modell sektionen på ordf. Veronica Hertzbergs förslag förordade i höstas och innehåller följande element: – Cygnaeus och Kronohagens skolor blir närskolor för årskurserna 0-4, för Cygnaeus del utreds också om utrymmen kan anslås för ett daghem. – Norsen blir en skola för årskurserna 5-9. – För Busholmens del förblir minimimålet en svensk kvartersskola för årskurserna 0-2, och om elevunderlaget räcker till kan den integreras som en svensk linje i den planerade nordiska skolan, med upp till årskurs 6. – Åtminstone Norsen, Cygnaeus och Kronohagen bildar en enhetlig grundskola med gemensam förvaltning. Med två alternativ att ta ställning mellan blir valet mer genuint och demokratiskt, betonar SFP:s stadsfullmäktigegrupp. Närmare information: gruppordf. Björn Månsson 040-5450470, svenska skolsektionens ordf. Veronica Hertzberg 050-5819924

Haglund: Hallituksen viestintä entistä sekavampaa

"Jos ihminen pakenee turvallisuutensa vuoksi ja joutuu jättämään koko elämänsä taakseen on järkyttävää, että heitä vielä nöyryytetään ja että heiltä viedään viimeisetkin roposet"

Lue edellinen artikkeli

Asylsökande ska kunna jobba direkt

Vad ämnar regeringen göra för att försnabba och underlätta sysselsättningen av asylsökande, undrar Anders Adlercreutz i ett skriftligt spörsmål han lämnade in i dag.

Lue seuraava artikkeli