Torvalds ansvarar för LULUCF

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) har idag utsetts till den liberala ALDE-gruppens ansvariga förhandlare för det så kallade LULUCF – lagförslaget.

LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) är ett förslag på hur utsläpp från markanvändning och skogsbruk kan beräknas och rapporteras i EU- ländernas utsläppsminskningsmål. Förslaget är ett sätt att inkludera LULUCF- sektorn i EU:s klimatambitioner.

– LULUCF är ett oerhört viktigt lagförslag, inte bara för hela EU utan också – eller framförallt – för Finland och vår jord- och skogsbrukssektor. Hur EU ska uppnå de klimatambitioner vi har bundit oss till är det centrala i arbetet i Europaparlamentets miljöutskott under den här mandatperioden, och jag är oerhört taggad att försöka tackla den här svåra frågan, säger Torvalds.

Bakgrund: EU:s klimatpolitik är uppdelad i två stora delar: EU ETS (utsläppshandelssystemet) täcker ungefär 40% av EU:s utsläpp, medan de kvarvarande 60% täcks av ESD (Effort Sharing Decision), där de områden som inte faller under ETS (transport, jordbruk, byggnader, avfallshantering) ingår. Förslaget till en revidering av ETS gavs av EU-kommissionen i slutet av 2015 och den andra stora delen i EU:s klimatpaket, ESD, gavs 20 juli 2016. De här förslagen är i grund och botten de som ska säkerställa EU:s åtaganden under Parisavtalet.

De politiska grupperna i Europaparlamentet väljer som bäst sina förhandlare till ESD (där LULUCF ingår), och Torvalds har utnämnts till att ansvara för arbetet i den liberala ALDE-gruppen.

Oacceptabelt att utvisa offer för människohandel

Idag publicerade människohandelsrapportören en mellanrapport kring Migrationsverkets behandling av uppehållstillstånd för offer för människohandel.

Läs föregående artikel

Nya Yle Fem ger nya möjligheter

Yles förvaltningsråd har på sitt möte på tisdag kväll fattat beslut om att inleda förhandsprövningen med syfte att Yle Fem och Yle Teema kommer att dela kanalplats.

Läs följande artikel