Wickström: Rantarata on korjattava ensin

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickströmin mielestä nykyisen rataverkon kunnossapito on asetettava uusien ratojen kehittämisen edelle. Wickström korostaa rantarataa, jossa on viime viikkoina ollut myöhästymisiä ja teknisiä ongelmia kylmän sään ja teknisten puutteiden vuoksi. Rantaradan myöhästymiset ovat merkki siitä, että rautatieinfrastruktuuri ei ole hyvässä kunnossa. Wickströmin mukaan parannuksia rantarataan pitäisi tehdä ennen kuin Lohjan ja Salon välinen rataosuus rakennetaan.

– Meidän pitäisi priorisoida olemassa olevaa infrastruktuuria. Hallitusohjelmassa rantaradalle on varattu 80 miljoonaa euroa. Rahan käytöstä päätetään pian.  Meidän pitäisi nyt tehdä kaikki ne investoinnit, joita rantarata tarvitsee, ennen kuin voimme edes alkaa miettiä varojen antamista uudelle Länsiradalle (entinen tunnin juna). Olisi paikallaan nyt perusparantaa rantarata ja kehittää sitä ohituiskaistojen avulla. Se olisi nopein tapa lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa, Wickström sanoo. 

Wickström huomauttaa, että hallitusohjelmassa on varattu varoja uuden Länsiradan ensimmäisiin osiin. Hallitusohjelman investointiosassa on varoja varattu Kupittaa-Salo ja Espoo-Lohja -osuuksien kehittämiselle, mutta ei Lohja-Salo -osuudelle. Wickström toteaa, että Kupittaa-Salo -osuus tukee rantarataa, rata kulkee nykyisen rautatien rinnalla. Hän kannattaa myös sitä, että Lohjan alueelle saataisiin lähijunaliikennettä, vaikka raidelinjaus olisi Wickströmin mukaan voinut olla toinen.

– Katsotaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu Lohja-Salo -osuuden kanssa. Nyt yritetään kuumeisesti löytää säästöjä hankkeeseen. Toivon, että on tilaa perusteelliselle arviolle siitä, tarvitaanko Lohja-Salo -osuutta tällä erää, koska kustannukset siitä ovat kuitenkin korkeat, Wickström sanoo.

Eva Biaudet asettuu ehdolle Europarlamenttivaaleissa 2024

- Maailmassamme on suuria haasteita, jotka vaikuttavat tulevaisuuteemme. Euroopan parlamentti säätää lakeja, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin, suurimmista maista pienimpiin kyliin. Tarvitsemme päätöksentekijöitä, joilla on kokemusta, intohimoa ja tietoa, jotta Euroopan parlamentti voi näyttää tietä kohti elinkelpoista EU:ta, kansanedustaja Eva Biaudet sanoo.

Lue edellinen artikkeli

Oppilashuoltoa ei saa sivuuttaa hyvinvointialueilla

Oppilashuoltovastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille sote-uudistuksen myötä. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström haluaisi, että kunnat järjestäisivät oppilashuollon jälleen itse.

Lue seuraava artikkeli