Wickström: Företagarnas socialskydd ska stärkas

Riksdagen behandlar som bäst reformen av företagarnas pensioner och sociala förmåner. Reformen har väckt mycket diskussion bland företagare över hela landet. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström säger att det finns många bra saker i reformen sett ur företagarnas perspektiv.

– Situationen för små företag kommer att bli bättre. I den offentliga diskussionen har det spridits felaktig information gällande hur medianlönen som ligger som grund för pensionsavgiften ska fastställas. I det förslaget regeringen gett kommer det att finnas gränser för hur stor avgiften kan bli så att den inte blir för stor för företagaren. Samtidigt är det viktigt att beakta att nya företag oftast inte har samma inkomster som ett företag som existerat en längre tid. Därför bör man kunna godkänna företagarens egna rapport över sina inkomster, säger Wickström.

Wickström säger att det kan vara motiverat att göra mindre preciseringar i lagen för att klargöra att ingen behöver vara orolig för chockhöjningar i pensionsavgiften.

– I framtiden kunde man föra en diskussion om en miniminivå på inkomst  för vilken en företagare ska betala pensionsavgift. Att vara deltidsföretagare är populärt i många branscher och därför kunde en dylik diskussion vara motiverad, säger Wickström.

Wickström säger att han gärna ser ytterligare förbättringar i företagarnas socialskydd. Han hoppas att företagarnas socialskydd kunde diskuteras då hela socialskyddet granskas.

-Vi måste göra en reform av socialskyddet, eftersom den inte till alla delar motsvarar dagens krav och behov, och då borde även företagarnas socialskydd ses över. I dagsläget är det svårt till exempel som ensamföretagande frisör att ta ut föräldraledighet. Det finns många utmaningar vi behöver ta itu med, säger Wickström.

Justitieminister Henriksson i sitt budgetanförande: Vi måste få slut på våldet

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt budgetanförande i riksdagen idag att det är centralt för rättsstaten att medborgarna har förtroende för både lagstiftningen och rättsprocesserna.

Läs föregående artikel

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har kallat Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare

Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har kallat hum.kand. Brita Brännbacka-Brunell till specialmedarbetare. Brännbacka-Brunell är hemma från Jakobstad där hon är ordförande för nämnden för bildning och välfärd. Brännbacka-Brunell har varit aktiv inom kommunalpolitiken sedan 2013 och under åren 2018-2020 var Brännbacka-Brunell vice ordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten.

Läs följande artikel