Motion 28 – Begränsa tiden för överlåtelse av fyrverkeripjäser

Motion

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor

25.6.2015/819

Begränsning av tiden för överlåtelse

Överlåtelse av fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 från rörelser som bedriver handel är förbjuden från den 1 december till den 26 december, om inte köparen har ett av räddningsmyndigheten utfärdat beslut enligt 91 § 3 mom. i kemikaliesäkerhetslagen om att produkterna får användas.

Efter varje jul börjar smällandet som pågår fram till nyårsnatten. Både husdjur, vilda djur och människor mår dåligt av oljudet som i detta nu kan pågå nästan i en hel vecka. Genom att ytterligare begränsa tiden för minutförsäljning av fyrverkeripjäser kunde tiden för oljudet fyrverkeripjäserna orsakar minimeras.

Att-sats

Därför yrkar SFP i Pargas på att Svenska Folkpartiet arbetar för:

  • att förordningen om överlåtelse av fyrverkeripjäser ändras så att handeln får bedrivas först fr.o.m. den 30 december

Motionär

Conny Granqvist

(ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas)

Rolf Möller

(sekreterare för SFP:s lokalavdelning i Pargas)

Partifullmäktiges svar

Fyrverkeripjäser i kategori F2 och F3 får endast användas mellan den 31 december klockan 18 och den 1 januari klockan 02 utan anmälan till räddningsmyndigheten, om inte räddningsmyndigheten lokalt har beslutat om annat. Det är alltså i praktiken inte tillåtet att skjuta fyrverkerier redan från och med julen. Utöver dessa bestämmelser kan kommunen eller staden också besluta om ytterligare begränsningar för fyrverkerier genom kommunens ordningsregler. Ifall det lokalt behövs skärpt övervakning för att de nuvarande lagar efterföljs, så bör det diskuteras med ordningsmakten lokalt.

Motionären lyfter upp fyrverkeripjäsernas negativa effekter på både miljön och djurens välmående. Det är många djur som störs av fyrverkerierna vid årsskiftet och man ser ofta spår av fyrverkerierna långt in på våren då skräpet blir kvar i både natur och närmiljö. Fyrverkerierna producerar dessutom mycket partiklar som kan försämra luftkvaliteten för en kort tid särskilt i stadsområden. Röken från fyrverkerierna är inte bra för hälsan. Det är möjligt att lokalt få bukt på problemet genom att t.ex. begränsa fyrverkerierna i kommunen, så att man endast får skjuta fyrverkerier på ett visst angivet ställe i kommunen. Det här skulle vara en fungerande lösning med tanke på att minimera lidandet för djur och människor som fyrverkerierna innebär.

Beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.