Anna-Karin Tötterman vill bli ordförande för SFP i Åbo

Anna-Karin Tötterman ställer upp i valet av ny ordförande för SFP i Åbo. Tötterman vill, bland annat, öka partiets synlighet i ekonomiska samt stadspolitiska frågor.

– Jag känner mig hedrad av att många uppmanat mig att kandidera och har såväl viljan som drivkraften att som ordförande fortsätta det arbete jag inlett som vice ordförande för SFP i Åbo, säger Tötterman.

I dag är Tötterman, bland annat, vice ordförande för SFP i Åbo, medlem i SFP:s partifullmäktige och leder Svenska folkpartiets företagspolitiska nätverk.

– Jag vill leda ett SFP i Åbo som synligt och aktivt driver frågor som berör alla invånare i Åbo, oavsett språk och bakgrund. Jag vill i synnerhet arbeta med frågor som berör en gynnsam tillväxt- och företagspolitik samt en hållbar och attraktiv stadspolitik – vid sidan av de frågor som SFP i Åbo alltid drivit, som service på svenska i alla livsskeden, säger Tötterman. 

Tötterman jobbar som planerare och projektledare vid Åbo Akademi, där hon bland annat har drivit strategiska utvecklingsprojekt och varit med om att införa ett fördjupat och kontinuerligt kompetensutvecklande samarbete mellan Åbo Akademi och näringslivet. Till utbildningen är Tötterman pol.lic. (informationsförvaltning) och hum.kand. (historia).

SFP i Åbo väljer ny ordförande under sitt höstmöte på måndagen den 18 november. Sittande ordförande Markus Blomquist ställer inte upp för omval.

Niklas Mannfolk blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare med ansvar för mediakontakter

Niklas Mannfolk blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare med ansvar för mediakontakter

Läs föregående artikel

Vårdreformen: Rehn-Kivi hoppas på grönt ljus för särlösningsförslaget för Nyland

Inget förslag till en särlösning för Nyland i vårdreformen har officiellt presenterats. Pressmeddelandet utgår från uppgifter i Helsingin Sanomat och från förberedande samtal mellan Rehn-Kivi och minister Kiuru. Förslaget ska ännu godkännas av ministerarbetsgruppen före det går på utlåtande.

Läs följande artikel