Biaudet: Gör inte partipolitik av barnen i al-Hol

– När vi diskuterar de cirka 30 barnen och tio kvinnorna från Finland som hålls i IS-lägret al-Hol i Syrien bör vi utgå från vår grundlag och FN:s konvention om barnens rättigheter. Det finns ingen annan hållbar grund att utgå från.
Det underströk riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i interpellationsdebatten om al-Hol på tisdagen.

– Tyvärr har barnen i al-Hol blivit en inrikespolitisk fråga. Det visar denna interpellation. Vi borde akta oss för att göra partipolitik av en sak då liv och död står på spel.

Eva Biaudet betonar att FN:s barnkonvention är bindande.

– Finland måste följa sina internationella förpliktelser. Vi ska i varje situation ha barnets bästa som utgångspunkt, också när det gäller barnens relation till sina mammor. Det finns faktiskt inte spelrum att göra andra bedömningar.

Biaudet uppmanar också medierna att se sitt ansvar i rapporteringen.

– Det är mycket oroväckande att sekretessbelagda handlingar läcker från Utrikesministeriet och andra instanser, som omfattas av de mest strikta säkerhetsarrangemang. Överlag undermineras förtroendet för politiken när den offentliga diskussionen får nytt bränsle av läckor och rykten av olika slag. Här har också journalisterna ett ansvar och de bör naturligtvis alltid idka källkritik.

Stoppa rivningshysterin

Vi håller idag på att göra om samma misstag, som gjordes på 60-talet, det vill säga att riva många fina hus och förstöra närmiljöer för att i effektivitetens namn ge plats åt nybyggen istället för att renovera och bevara. I dessa hus och miljöer har man redan då de byggdes bundit en massa naturresurser och energi.

Läs föregående artikel

Blomqvist: En SOTE-pusselbit är på plats

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har idag offentliggjort utredningen kring Nylands lösning i social- och hälsovårdsreformen. Följande steg är att utredningen går på utlåtanderunda till kommunerna.

Läs följande artikel