Stoppa rivningshysterin

Vi håller idag på att göra om samma misstag, som gjordes på 60-talet, det vill säga att riva många fina hus och förstöra närmiljöer för att i effektivitetens namn ge plats åt nybyggen istället för att renovera och bevara. I dessa hus och miljöer har man redan då de byggdes bundit en massa naturresurser och energi.

Det är idag alltför billigt att riva. Kostnaden för hanterandet av byggnadsavfall är låg. Utnyttjandet av nya naturresurser belastas med andra ord inte av byggnadsavfallet som ju både i byggnads- och rivningsskedet betytt och betyder en stor belastning för klimatet och miljön.

Eftersom vi idag eftersträvar att minska klimat- och miljöbelastningen så borde det satsas mera på renovering av det existerande byggnadsbeståndet istället för att riva det och förstöra existerande miljöer genom att bygga högre och tätare.

Effektivitet i byggande kan inte på ett trovärdigt sätt betyda att man river det gamla, förstör de miljöer som finns och bygger högre och tätare samtidigt som man talar om hållbar utveckling.

Dagens byggnadsregler gör det ändå i många fall svårt att göra större renoveringar av i princip funktionsdugliga fastigheter då det kan betyda att huset till punkt och pricka måste uppfylla dagens regelkrav även om det är byggt för länge sedan. Byggnadsreglerna borde göra det lättare att renovera och bibehålla det gamla.

Christoffer Lindqvist
SFP:s partifullmäktige

Adlercreutz: Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan äntligen i gång


– När denna budget förverkligats och när detta regeringsprogram drivits igenom kommer Finland att vara mer jämställt, mer rättvist, mer klimatsmart, mer företagsvänligt och ett bättre ställe att leva i.

Läs föregående artikel

Biaudet: Gör inte partipolitik av barnen i al-Hol


– När vi diskuterar de cirka 30 barnen och tio kvinnorna från Finland som hålls i IS-lägret al-Hol i Syrien bör vi utgå från vår grundlag och FN:s konvention om barnens rättigheter. Det finns ingen annan hållbar grund att utgå från. Det underströk riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i interpellationsdebatten om al-Hol på tisdagen.

Läs följande artikel