Biaudet: Riksdagen stöder kvinnoorganisationerna

Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset).

Den största av dem är takorganisationen Kvinnoorganisationernas centralförbund (KOC) med 58 medlemsorganisationer och tillsammans cirka 400 000 medlemmar. Eva Biaudet, som är ordförande för KOC och initiativtagare till en budgetmotion för tilläggsfinansiering för kvinnoorganisationerna, är glad över det efterlängtade stödet över partigränserna. Anslaget ingick även i SFP:s skuggbudget.

– Under de senaste åren har det finansiella stödet för kvinnoorganisationerna systematiskt sjunkit och det långsiktiga jämställdhetsarbetet har verkat under trängda förhållanden, då arbetet för jämställdhet utmanats av bakåtsträvande populistiska krafter. Vi har under hela regeringsperioden målmedvetet arbetat för att stärka finansieringen för kvinnoorganisationerna. Därför är jag väldigt glad över att finansutskottet föreslår 450 000 euro åt kvinnoorganisationerna, säger riksdagsledamot och ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund, Eva Biaudet.

– Finland har internationellt ett gott anseende för våra framsteg gällande kvinnors ställning. Det är av yttersta vikt att denna utveckling varken stagnerar eller går bakåt. Utmaningarna är dock fortfarande många när det gäller politisk representation, löneskillnader mellan män och kvinnor och den obalanserade fördelningen av vårdansvaret av barn och familj. De höga siffrorna för våld mot kvinnor och unga flickor kräver också kraftigare insatser på flera områden. Starka kvinnoorganisationer behövs för att föra Finland framåt på jämställdhetens område. De höjda anslagen är ett erkännande av betydelsen av vårt arbete och en uppmaning att stärka jämställdhetsinsatserna, säger Eva Biaudet.

Bergqvist: Vård och språk varken får eller kan ställas mot varandra!


Förslaget att Åbolands sjukhus skulle bli ett regionsjukhus under ÅUSC är problematiskt ur flera synvinklar. Framförallt är uppfattningen om att man kan ställa tillgången till service på svenska mot tillgången till specialsjukvård oroande.

Läs föregående artikel

Nylund nöjd med att Viexpo får mer resurser


Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170 000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

Läs följande artikel