Bergqvist: Vård och språk varken får eller kan ställas mot varandra!

Förslaget att Åbolands sjukhus skulle bli ett regionsjukhus under ÅUSC är problematiskt ur flera synvinklar. Framförallt är uppfattningen om att man kan ställa tillgången till service på svenska mot tillgången till specialsjukvård oroande.

– Det här är en felaktig uppfattning. De språkliga rättigheterna är en grundlagsenlig rättighet. Tillgången till vård är nog en rättighet, men inte en grundlagsenlig sådan. Därför kan tillgången till vård inte åsidosätta de språkliga rättigheterna, säger Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist.

Samma tankegång gäller också när det kommer till att organisera vården.

– En strävan efter att förenhetliga administrationen går inte före skyldigheten att tillgodose de språkliga rättigheterna, säger Bergqvist och hänvisar till ett utlåtande som Svenska Finlands Folkting och Finlands Kommunförbund begärt av grundlagsexperten, juris doktor och professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää..

Bergqvist vill därför kasta bollen tillbaka till ÅUCS.

– Om man verkligen vill satsa på den svenska servicen är det bäst att börja inom ÅUCS egna väggar. Här kunde man ta modell av hur Åbolands sjukhus agerar när det gäller service på två språk. Personalutbyte och utökat samarbete mellan ÅUCS och Åbolands sjukhus är inte ett problem, säger Bergqvist.

– Finns det vilja finns det lösningar, säger Bergqvist och lyfter fram den Taxellska paradoxen; enspråkiga lösningar är den bästa garantin för tvåspråkighet.

Henriksson: Regeringen satte tummen ner för ökad vaccinationsupplysning

Idag står det klart att riksdagen inte beviljade de så kallade julklappspengarna till vaccinationsupplysning.

Läs föregående artikel

Biaudet: Riksdagen stöder kvinnoorganisationerna

Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset).

Läs följande artikel