Blomqvist: Svåra men nödvändiga beslut

Regeringen har beslutat att avgränsa Nyland från de övriga landskapen från och med den 27 mars till den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

– Det är svåra, men nödvändiga beslut som har fattats och som föregåtts av grundliga diskussioner och utredningar. Att Nyland isoleras bedömer vi att är nödvändigt för att dämpa smittspridningen till övriga delar av landet så att sjukvårdens intensivvårdskapacitet räcker till och rätten till liv kan tryggas, säger minister Thomas Blomqvist.

– Åtgärderna är exceptionella, men både den medicinska expertisen och regeringen anser att de är nödvändiga i det här läget. Nu måste vi agera kraftigt för hälsa och liv. Vi vet att det får konsekvenser för ekonomin, men regeringen har tagit en del åtgärder och är beredd att ännu fatta fler beslut för att stödja ekonomin. Nu är det viktigt att alla bär sitt ansvar och följer reglerna som gäller för att vi ska klara oss så bra som möjligt ur krisen. Vi ska också komma ihåg att begränsningarna är tillfälliga och att samhället trots allt relativt snart kommer att kunna fungera på ett normalt sätt.

 

Rätt beslut av regeringen att begränsa rörelse till och från Nyland – nu behövs insatser för att stöda företag och kommuner

Regeringen fattade beslut igår, 25.3, om att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. SFP i Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehrnrooth och SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson anser att regeringens beslut var nödvändigt. Regeringen är handlingskraftig och har kunnat fatta konkreta beslut med uppbackning av hälsovårdsmyndigheter, forskare och jurister.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Nu behövs rörelsekapital, inte projektfinansiering

Riksdagen finansutskott godkände igår tilläggsbudgeten. Svenska riksdagsgruppens ordförande och SFP:s representant i finansutskottet Anders Adlercreutz ser det som en bra början.

Läs följande artikel