Rätt beslut av regeringen att begränsa rörelse till och från Nyland – nu behövs insatser för att stöda företag och kommuner

Regeringen fattade beslut igår, 25.3, om att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. SFP i Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehrnrooth och SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson anser att regeringens beslut var nödvändigt. Regeringen är handlingskraftig och har kunnat fatta konkreta beslut med uppbackning av hälsovårdsmyndigheter, forskare och jurister.

– Som medborgare har vi en enda uppgift, att för vår egen del se till att Coronaviruset inte sprider sig ohejdat. Vi bör alla på alla sätt ta till oss myndigheternas påbud och göra det som ankommer på oss. Vi i Nyland har spärrats av från resten av landet och det upplevs som en obehaglig sak för många, kanske de flesta. Det är en nödvändig handling och vi bör minnas att den är temporär, säger Dan Johansson.

Många företag har hamnat i en mycket svår situation på grund av restriktionerna som Coronaepidemin har gett upphov till. Företagarna får stöd av staten, men det är också viktigt att komma ihåg att var och en av oss kan hjälpa företagarna genom att fortsätta konsumera inhemskt och stöda våra lokala företagare.

Coronakrisen tär också på kommunernas redan ansträngda ekonomi, vilket har resulterat i att en del kommuner i Nyland har tvingats inleda samarbetsförhandlingar och permittera arbetstagare. Kommunerna är mycket viktiga i bekämpandet av spridningen av viruset och SFP i Helsingfors och SFP i Nyland anser det mycket viktigt att kommunerna får det stöd de behöver av staten.

– Gator, torg och affärer gapar tomma i Helsingfors och det känns både overkligt och skrämmande de få gånger man behöver röra sig utomhus. Samtidigt är ödsligheten det som vi alla måste bidra till i detta läge och vi ska respektera den nya situationen som Nyland är i nu. Vi behöver värna om och skydda varandra genom att minimera riskerna att föra viruset vidare. Det räddar livet på våra nära och kära. Vi skall komma ihåg att detta är en nödvändig men temporär situation, avslutar Cecilia Ehrnrooth.

Henriksson om begränsningen av ut- och inresa till Nyland: Regeringen vill skydda liv

Regeringen har igår beslutat att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. Beslutet gjordes för att stävja coronaepidemins framfart i andra delar av landet och därmed förhindra att sjukvården överbelastas så att alla inte får den vård de behöver. I Nyland är förekomsten av coronafall över dubbelt större än förekomsten i övriga Finland

Läs föregående artikel

Blomqvist: Svåra men nödvändiga beslut

Regeringen har beslutat att avgränsa Nyland från de övriga landskapen från och med den 27 mars till den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

Läs följande artikel