Brexit är en sorglig historia

Anna-Maja Henriksson

Det brittiska parlamentet röstade igår kväll mot avtalet som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien. Situationen riskerar nu bli verkligt besvärlig efter den 29.3 när utträdet ska ske.

– Hela brexit-kapitlet är tråkigt, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. – Att så här stora beslut fattas med minimal marginal i en folkomröstning där sanningen inte stod högt i kurs är sorgligt.

Det är illa nog att Storbritannien lämnar EU – men att man väljer att förkasta avtalet som reglerar utträdet är ännu mer utmanande.

– Många britter i Finland och finländare i Storbritannien undrar nu vad som kommer att hända. Finland ska förstås inte göra det svårt för britter som bor här, eller komplicera saker i onödan för de företag som är beroende av handel med Storbritannien säger Henriksson. – Vi ska ändå komma ihåg att det är britterna som valt att lämna EU, vi hade förstås gärna sett att man stannade kvar.

Barnskyddslagtiftningen bör garantera eftervård tills man fyller 25 år

Enligt den nuvarande barnskyddslagstiftningen är kommunerna skyldiga att ordna eftervård för unga som varit omhändertagna tills de fyller 21.

Läs föregående artikel

Utsläppshandeln måste utvidgas för att skapa förutsägbarhet för investeringar

För att kunna skapa förutsägbarhet för investeringar behöver vi ha en utsläppshandel som är långsiktig och som bygger på EU:s andel av den absoluta globala utsläppskvoten.

Läs följande artikel