Politik A-Ö: Utrikes- och biståndsfrågor

De liberala värderingarna hotas idag, såväl i Finland, som i Europa och globalt. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. Finland hör till västvärlden och ska aktivt söka sig åt det hållet. Finland ska vara en aktiv och ansvarsfull internationell aktör i utvecklings- och handelspolitiken. En rättvis handelspolitik uppnås genom att undanröja orättvisa handelshinder, stöda god förvaltning i utvecklingsländerna och minska kapitalflykt.

Adlercreutz: Finland bör stöda Venezuelas Guaidó

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att Finland borde sälla sig till skaran av länder som erkänner oppositionsledare Juan Guaidó som den officiella tillfälliga presidenten i Venezuela, om inte den sittande presidenten Nicolás Maduro utlyser nyval inom de närmaste dagarna.