Camilla Mäkinen och Anders Wikström nya pressekreterare för SFP

Svenska folkpartiet stärker sin organisation och har anställt Anders Wikström och Camilla Mäkinen som nya pressekreterare för partiet.

Anders Wikström är 38 år och har tidigare bland annat arbetat som informatör vid Aktia. Wikström har också fungerat som assistent för riksdagsledamot Mikaela Nylander. Camilla Mäkinen är 27 år och flyttar till SFP från tjänsten som generalsekreterare för Hankens studentkår (SHS). Mäkinen har tidigare arbetat som assistent för Jörn Donner i riksdagen samt gjort praktik vid den amerikanska kongressen.

– Med en stärkt informationsavdelning är vi väl rustade inför vårens val. Kommunikationen har en allt större betydelse i den politiska verksamheten och jag är väldigt nöjd med att vi får två nya utmärkta medarbetare i Mäkinen och Wikström, säger partisekreterare Fredrik Guseff.

Pressekreterarna har ett övergripande ansvar för Svenska folkpartiets pressrelationer samt kommunikation.

Nylander: Svik inte fiskerinäringen


Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Hårt slag för Västnyland


Nu måste vi i snabb takt utreda vilka möjligheter det finns att få statligt stöd för den strukturomvandling SSAB-nedstängningen för med sig, säger Blomqvist.

Läs följande artikel