Nylander: Svik inte fiskerinäringen

Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Jord- och skogsbruksministeriet har i början av oktober fastslagit att minimimåttet för gös höjs för heltidssysselsatta yrkesfiskare i början av nästa år.

– Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Fritidsfiskarna övergick redan till minimimåttet för gös år 2016, medan heltidssysselsatta yrkesfiskare fick då under en övergångstid fortsätta fånga mindre gösar. Gösarna har tyvärr inte blivit större under övergångstiden, men fiskerinäringens har ändå önskat att övergångstiden kunde förlängas.

Yrkesfiskarna tvingas använda glesare nät, vilket leder till att gösar men också abborrar simmar igenom näten. Abborre, gös och sik är det kustnära yrkesfiskets viktigaste fångstarter.

-Det här försvårar arbetet för det kustnära yrkesfisket, säger Nylander.

Ministeriet föreslår ett tillfälligt stödsystem för fångstbortfallet, men gösbestånden kunde i stället förstärkas på ett sådant sätt att fiskenäringens framtid inte äventyras. Lämpliga metoder skulle, till exempel, vara att freda gösen under dess lektid och att skydda kända lekområden.

-Jag ifrågasätter jord- och skogsministeriets beslut. Varför gör ministeriet yrkesfiskarnas vardag ännu svårare än vad den är idag? Vi måste ta hand om vårt yrkesfiske, säger Nylander.

Torvalds: Det krävs modiga beslut för att minska CO2-utsläppen från trafiken


Om vi inte minskar utsläppen, kommer det innebära striktare ramar för jordbruket och industrin samt eventuellt för vår statsbudget, säger Torvalds.

Läs föregående artikel

Camilla Mäkinen och Anders Wikström nya pressekreterare för SFP


Svenska folkpartiet stärker sin organisation och har anställt Anders Wikström och Camilla Mäkinen som nya pressekreterare för partiet.

Läs följande artikel