Goda nyheter för kustregionerna: EU-parlamentet omkullkastar kommissionens ofördelaktiga förslag

Europaparlamentet röstade på onsdag 16.1 om de nya reglerna för det Europeiska territoriella samarbetet (ETS). De finländska Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP/ALDE) och Elsi Katainen (Cent./ALDE) är nöjda med slutresultatet. De har motsatt sig det förslag som kommissionen publicerade förra våren, som hade favoriserat gränser på land framom gränser som sträcker sig över havsområden.

Enligt kommissionens förslag skulle endast samarbeten över havsområden som förenas med en fast länk, som exempelvis en bro eller en tunnel ingå i programmet. Finland, vars gränser främst sträcker sig över hav, hade varit en tydlig förlorare under kommissionens förslag. EU-parlamentet kräver nu att havs- och landsgränser behandlas likvärdigt.

ETS-förordningen styr och finansierar program som sträcker sig över EU-medlemsländernas gränser. Målet med programmet är att utveckla lösningar på gemensamma utmaningar, som exempelvis den cirkulära ekonomin och rörlighet.

Elsi Katainen har under hösten arbetat med lagförslaget i parlamentets utskott för regionala frågor:

– Kommissionens förslag försatte medlemsländerna i en ojämlik position beroende på hur gränserna ser ut. Möjligheterna för medlemsländer som Finland, Sverige och Estland, som till stor del har kustgränser, att ta del av programmen hade försvagats. Det är lagstiftarens uppgift att se till att alla medlemsländer har lika möjligheter att ta del av program som dessa, berättar Katainen.

– Interreg-programmen är en väldigt viktig hörnsten för den europeiska gemenskapen. Genom de här programmen kan människor och organisationer tillsammans hitta lokala lösningar på utmaningar som sträcker sig över landsgränserna. Om vi hade tillåtit kommissionens förslag att gå igenom, hade samarbetsprojekt över havsgränser varit omöjliga att verkställa. Det här lyckades vi till all lycka undvika, slår Torvalds fast.

I EU-parlamentet skrevs lagtexten om så, att gränser över hav likställs med gränser över landområden. Parlamentet godkände förordningen med rösterna 570 – 80. Den finländska MEP-duon tycker att det är positivt att signalerna från regionerna hörsammades i parlamentet:

– I regionerna finns det en lång historia och erfarenhet av samarbete kring Östersjön. Det är också tack vare de finländska aktörerna i regionerna och deras engagemang och påverkningsarbete, som också andra kustländer i EU kommer att kunna dra nytta av de här gränsöverskridande programmen, berömmer Torvalds och Katainen.

 

Blomqvist om sexualbrotten: Konkret tilläggsbudget behövs som ger fler nätpoliser och bättre förebyggande åtgärder

Det finns orsak att skärpa minimistraffen för sexualbrott, i synnerhet när det gäller brott som begåtts mot minderåriga. Det säger gruppordförande Thomas Blomqvist efter att riksdagsgrupperna på tisdagen enats om gemensamma linjer för att lugna läget.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet godkänner Torvalds-rapporten – ett kliv mot en ännu stabilare bankunion

Europaparlamentet har idag godkänt den s.k. Torvalds-rapporten om bankunionens framtid med rösterna 497 för och 125 mot. Rapporten är med det bekräftad som hela parlamentets position. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är nöjd med slutresultatet.

Läs följande artikel