Vi är Finlands mest EU-vänliga parti. EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande. För att EU ska vara en trovärdig aktör måste beslutskulturen vara långsiktig, öppen och tillgänglig och kunna beakta de olika medlemsländernas särdrag.

Anders Wikström

Pressekreterare

Kontakt »

Biaudet: EU måste stärka sin snabbinsatsförmåga

Riksdagsledamot Eva Biaudet höll idag gruppanförande under riksdagens remissdebatt om statsrådets redogörelse om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Frankrike, Belgien och Finland för beredskapsperioden 1.1–30.6.2024. I sitt gruppanförande betonade Biaudet vikten av internationellt samarbete och ansvar.

Torvalds lättad över beslutet om fiskekvoter i Östersjön

Ministrar från alla EU-medlemsländer har i Europeiska rådets jordbruks- och fiskeråd idag kommit överens om fiskekvoterna för år 2024 i Östersjön. Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att de värsta farhågorna om totalförbud inte förverkligades, utan fiske av t.ex. lax och strömming får fortsätta, om än i en aningen reducerad mängd på många håll i Östersjön.

Europaparlamentet röstade för bättre rening av avloppsvatten i tätbebyggelser

Europaparlamentet har på torsdagen den 5 oktober godkänt sin ståndpunkt för uppdateringen av direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelser. Nils Torvalds (SFP/ Renew) har fungerat som Europaparlamentets huvudförhandlare och är väldigt nöjd med det breda stödet den funna kompromissen åtnjöt i torsdagens omröstning.

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Europaparlamentet har på tisdagen godkänt resultatet av trepartsförhandlingarna kring uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Oftast handlar det om en formalitet som sker strax efter att förhandlingarna slutförts. Till följd av oenighet mellan medlemsländer tog det den här gången längre tid än vanligt för Europeiska rådet på sitt håll att godkänna förhandlingsresultatet. Det var först efter att rådet godkänt texten som Europaparlamentet kunde ge sin slutgiltiga stämpel för en ny lagstiftning.