Pia-Lisa Sundell kandiderar i riksdagsvalet

Pia-Lisa Sundell, verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nylands valkrets.

– Jag vill arbeta för ett samhälle som tar hand om alla generationer, där ingen faller igenom skyddsnätet, behöver gå hungrig eller vakna rädd och otrygg, säger Sundell.

Sundell kommer i sin kampanj att fokusera på barn, familjer och unga samt på vård och omsorg.

– Det är dags för Finland att bli familje- och barnvänligt. Den nuvarande regeringens nedskärningar har drabbat barnfamiljer så hårt att det gör ont i mig, säger Sundell.

Sin breda sakkunskap inom barn-, ungdoms- och familjefrågor har Sundell förutom via den långvariga karriären inom Barnavårdsföreningen också fått via alla sina förtroendeuppdrag, såsom vice ordförandeskapet för Centralförbundet för barnskydd, styrelsemedlemskapen i Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) och Stationens Barn rf samt som vice ordförande för förvaltningsrådet för SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Sundell har också jobbat som dagvårdsföreståndare.

– Vi har råd att satsa på höjda löner för dem som sköter och undervisar våra barn och ungdomar. En bra start i livet är en investering i Finlands framtid, säger Sundell.

Sundell, som har varit närståendevårdare till sin farmor, lyfter också fram behovet av satsningar på bättre bashälsovård och hemvård på det egna modersmålet.

– Teknik är bra, men den ersätter inte människor.

Pia-Lisa Sundell, 46, bor i Grankulla med sin man och två barn. Hon är född och uppvuxen i Helsingfors och har tidigare bott i Esbo. Somrarna tillbringar hon på sitt fritidsboende i Borgå skärgård. Sundell har nyligen förlänats Folktingets förtjänstmedalj 2018 för sina förtroendeuppdrag och sitt arbete vid Barnavårdsföreningen, där hon enligt motiveringen har lyckats få den svenska rösten för barnens rätt i samhället tydligare hörd.

Henriksson kräver pengar för aktiv vaccinationskampanj!


Mässling har så gott som varit utrotat i Finland tack vare att man i Finland haft ett fungerande vaccineringsprogram. Trots detta finns det områden i Finland där situationen tyvärr gått i motsatt riktning, bland annat i Österbotten.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna


Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag enhälligt beslutat att godkänna en lagmotion om krigsinvalidernas anstaltsvård.

Läs följande artikel