Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag enhälligt beslutat att godkänna en lagmotion om krigsinvalidernas anstaltsvård.

Samtliga utskottsmedlemmar har skrivit under lagmotionen som föreslår att invaliditetsgraden som berättigar till anstaltsvård sänks från 20 procent till 10 procent. I fortsättningen ska alltså även de krigsinvalider som har en lägre invaliditetsgrad att ha rätt till statsgaranterad anstaltsvård. På detta sätt förbättras krigsinvalidernas möjligheter att få vård enligt deras individuella behov. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

– Det är fint att hela utskottet ställer sig bakom lagmotionen som på ett konkret sätt förbättrar våra krigsinvaliders situation. Vi träffade krigsinvaliderna i september och diskuterade problematiken med invaliditetsgraden tillsammans med dem då. Krigsinvaliderna förtjänar all uppskattning vi kan ge dem och därför känns det speciellt bra att vi kan gå vidare med motionen nu då Finland snart firar sin självständighet, säger Rehn-Kivi.

Meningen är att utskottet behandlar ärendet i brådskande ordning.

Pia-Lisa Sundell kandiderar i riksdagsvalet


Pia-Lisa Sundell, verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Nylands valkrets.

Läs föregående artikel

Löfström: Regeringen bryter tidigare löfte till rederierna


Föregående riksdag lovade att reformen av sjömanspensionssystemet skulle genomföras kostnadsneutralt för rederierna, men så blev inte utfallet.

Läs följande artikel