Rehn-Kivi: Finländarna har ett starkt förtroende för vacciner – vaccinernas positiva verkningar är mångfaldiga jämfört med kostnaderna

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) betonade vaccinernas samhälleliga värde i riksdagens vaccingrupps webinarium ”Vacciner – folkhälsans och samarbetets framgångshistoria” onsdagen den 17.2.2021.

Rehn-Kivi är grundare och ordförande för riksdagens vaccingrupp. Syftet med tillställningen som ordnades tillsammans med Lääketeollisuus ry var att öka och förstärka basinformationen, förståelsen och tilliten på vacciner och på att vaccinera sig. Vid tillfället talade Finlands toppexperter om vaccinernas olika skeden från utveckling till ibruktagande. Det kom fram att vaccinationstäckningen i Finland allmänt är på en god nivå. Finländarnas förtroende för vacciner hör likaså till världstoppen och 95 procent av finländarna anser att de vacciner som ges i vårt land är både effektiva och säkra.

– Det nationella vaccinprogrammet hör till de bästa förebyggande åtgärderna med tanke på folkhälsan. Coronaepidemin påverkade förra våren vaccineringarna av småbarn på ett oroväckande sätt, men nu har trenden vänt och epidemin verkar inte ha haft någon betydande inverkan på vaccinationstäckningen i Finland, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi gläds också över att Omakanta-tjänsten utvecklats och att man där nu kan hitta sina nyaste vaccinuppgifter.

– Systemet måste ännu utvecklas men jag ser fram emot att vi snart har ett fungerande digitalt vaccinkort så att envar bättre kan hålla koll på sina egna vaccinationer. Till näst följer vi utvecklingen av coronapasset och hoppas på att vi snabbt kan ta det i bruk, säger Rehn-Kivi.

I tillställningen deltog utöver riksdagens vaccingrupp Susanna Sonninen från Lääketeollisuus ry:s vaccinexpertgrupp, Mika Rämet från vaccinforskningscentret, Mia Kontio från institutet för hälsa och välfärd, THL, Marjo-Riitta Helle från Fimea, Tiina Mäenpää från hälsovårdarförbundet och Mari Holmroos från FPA.

Biaudet varnar för covidnationalism

– Pandemin, migrationsfrågan, klimathotet – lika väl som ekonomins återhämtning –kan vi bäst hantera genom samarbete, inte genom en snäv och kortsiktig nationell politik. Det betonade riksdagsledamot Eva Biaudet i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen debatterade statsrådets redogörelse om EU-politiken.

Läs föregående artikel

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater – listan nu på slutrakan

Svenska folkpartiets kommunorganisation har den 23 februari nominerat ytterligare tre kandidater till kommunalvalet i Pargas.

Läs följande artikel