SFP går till Europaparlamentsval med en stark lista

SFP går till Europaparlamentsval med 20 kandidater och därmed med full lista. Europaparlamentsvalet äger rum 26 maj 2019 i Finland. Förhandsröstningen äger rum hemma i Finland 15-21.5 och utomlands 15-18.5.

– Jag är väldigt nöjd med vår lista. Vi har en jämn könsbalans, bra åldersfördelning, en god geografisk spridning och framförallt mycket kompetenta kandidater. Alla förutsättningar finns för  SFP att göra ett historiskt gott val. Målsättningen är att göra bättre val än senast, då SFP gjorde sitt bästa EU-val någonsin, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff

Av SFP:s EU-valskandidater är nio kvinnor och elva män. Medelåldern är 39 år. Sju av kandidaterna är under trettio år gamla.

– Jag är övertygad om att våra kandidater kommer att göra ett starkt val och att var och en skulle vara en ypperlig representant i Europaparlamentet, säger Guseff.

– Vi har många hugade aspiranter att representera SFP i Bryssel. SFP har under hela Finlands EU-medlemskap haft en aktiv roll inom den europeiska politiken. EU-politiken är en viktigt fråga för SFP, det är ingen överdrift att säga att SFP är det parti i Finland som värnar mest om EU-frågor, säger Guseff.

 

SFP offentliggör sin kompletta lista över kandidater i EU-valet tisdag 23.4.

Frida Sigfrids från Borgå kandiderar i EU-valet


Frida Sigfrids, från Borgå, kandiderar i EU-valet för Svenska Folkpartiet. Sigfrids vill arbeta för ett EU som för en ambitiös klimatpolitik, som värnar om mänskliga rättigheter och som jobbar mot gränser och restriktioner, istället för att skapa dem.

Läs föregående artikel

Ida Schauman siktar på Europaparlamentet: “Det är dags att ta tillbaka Europa från populisterna”


Ida Schauman, 30, ställer upp i EU-valet i slutet av maj med målsättningen att bli Svenska folkpartiets nästa europaparlamentariker. Schauman ställer upp för att hon tycker att ett starkt EU är en förutsättning för Finlands framtida utveckling och välmående.

Läs följande artikel