Frida Sigfrids från Borgå kandiderar i EU-valet

Frida Sigfrids, från Borgå, kandiderar i EU-valet för Svenska Folkpartiet. Sigfrids vill arbeta för ett EU som för en ambitiös klimatpolitik, som värnar om mänskliga rättigheter och som jobbar mot gränser och restriktioner, istället för att skapa dem.

Sigfrids är vice ordförande för Svensk Ungdom och aspirerar även till posten som förbundsordförande på Svensk Ungdoms kongress som går av stapeln den 3-5 maj. Hon har också en bakgrund i studentpolitiken där hon fungerade som Åbo Akademis Studentkårs vice ordförande år 2018 och hon innehar även en plats i ÅAS fullmäktige. Hon kandiderar i EU-valet eftersom hon vill se ett enat EU som arbetar för att bromsa klimatförändringen och som värnar om mänskliga rättigheter.

– Klimatförändringen är ett globalt problem och behöver därför också globala åtgärder. På EU-nivå kan man göra ännu mer för att bromsa klimatförändringen än nationellt, speciellt under Finlands EU-ordförandeskap från och med sommaren. Jag vill att EU då skall föra en ambitiös klimatpolitik inom hela unionen eftersom klimatförändringen är vår största generationspolitiska fråga, säger Sigfrids.

Ur speciellt ungas synvinkel är den fria rörligheten på individnivå inom Europa viktig. Idag är det inte längre ovanligt att man som ung studerar, åker på utbyten eller arbetar utomlands.

– Jag vill arbeta för ett Europa där vi också i fortsättningen har möjlighet att röra oss fritt, studera och bo i vilket land som helst. Vi måste aktivt motarbeta de rörelser inom EU som försöker förhindra det här, samtidigt som vi bygger upp ett ännu starkare Europa.

Sigfrids är 23 år gammal och studerar på offentligt ledarskap på magisternivå vid Åbo Akademi i Åbo.

Stina Wahlsten ställer upp för SFP i Europaparlamentsvalet


– Europa är i brytningsskede då det kommer till de frågor jag brinner för. Klimatförändringen är ett globalt problem som kräver globala lösningar, Europa håller på att bli allt mer ojämlikt och inåtvänt, och den europeiska ekonomin måste stärkas. Därför ställer jag upp i Europaparlamentsvalet, säger EU-valskandidaten Stina Wahlsten.

Läs föregående artikel

SFP går till Europaparlamentsval med en stark lista


SFP går till Europaparlamentsval med 20 kandidater och därmed med full lista. Europaparlamentsvalet äger rum 26 maj 2019 i Finland. Förhandsröstningen äger rum hemma i Finland 15-21.5 och utomlands 15-18.5.

Läs följande artikel