Svenska riksdagsgruppen valde ny generalsekreterare

Svenska riksdagsgruppen har valt Otto Andersson till ny ordinarie generalsekreterare. Andersson arbetar för närvarande som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Trots den färska utnämningen kommer Andersson att fortsätta som ministergruppens specialmedarbetare till regeringsperiodens slut. Gruppen bestämde att generalsekreterarposten sköts med vikariearrangemang tills dess.

– Vi hade flera kvalificerade sökande för uppdraget. Att valet föll på Otto Andersson berodde på hans långa erfarenhet både i ledande roller i ministerstaben och hans tidigare erfarenhet som lagstiftningssekreterare och politisk rådgivare på vårt gruppkansli. Han är en mycket begåvad och mångsidig politisk medarbetare, säger gruppordförande Anders Adlercreutz.

Efter åtta år som generalsekreterare slutar Henrik Stenbäck den 1 november. Han har beviljats tjänstledighet för ett halvårigt bokprojekt. Efter det avgår han med pension.

Otto Anderssons kontrakt som ministerspecialmedarbetare sträcker sig till april 2023. Från Stenbäcks tjänstledighet till regeringsperiodens slut har riksdagsgruppen utsett gruppens lagstiftningssekreterare Hanna Seppä till t.f. generalsekreterare.

Ollikainen: Ett fungerande trafiknät skapar framtidstro


Riksdagen förde idag en responsdebatt om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av satsningar på det lägre vägnätet samt hamnarnas betydelse för en fungerande export.

Läs föregående artikel

Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring


Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) ställde i våras ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Kriterierna för beviljandet av inkvarteringsersättning tar inte förhållanden i skärgården i beaktande, vilket sätter skärgårdselever i en ojämlik sits. En lagändring kan vara aktuell för att rätta till det här missförhållandet, det framkommer i undervisningsminister Saramos svar till spörsmålet.

Läs följande artikel